Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Ο πραγματικός λόγος που αφαιρέθηκε το θρήσκευμα από τις ελληνικές μας ταυτότητες ήταν για να μην ξεχωρίζουν οι Εβραίοι από τους άλλους Έλληνες !

Τόσα χρόνια προφητεύουν το μέλλον μας, μιας και αυτοί μας κυβερνούν. Γνώριζαν από τότε πολύ καλά ότι κάποια στιγμή οι Έλληνες θα αντιδρούσαν και αφαίρεσαν από τις ταυτότητες αυτό που τους προδίνει. Ο,τιδήποτε γίνεται στο σήμερά μας το σχεδιάζουν δεκάδες χρόνια πριν. Ο σημερινός καιρός, της παγκοσμιοποίησης, παγκόσμιας θρησκείας, οικονομίας κλπ είναι το αποτέλεσμα των σχεδίων τους. Θεός τους είναι το χρήμα. Πιστεύουν ότι όλοι μας υπάρχουμε για να τους υπηρετούμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν θέσεις μόνο για υπηρέτες....


Μελετώντας το ιερό βιβλίο των Εβραίων "Ταλμούδ", θα δούμε το πιο απίστευτο βάρβαρο σκεπτικό εναντίον όλων πλην Εβραίων....

Μια μικρή γεύση από το ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ιερό τους βιβλίο που επιτίθεται κατά της ανθρωπότητας και των Ελλήνων ειδικά και μετά σκεφτείτε το τώρα της Ελλάδος και αναρωτηθείτε γιατί φτάσαμε σε αυτό το χάλι:
Να σημειώσουμε εδώ ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ενήμερη για αυτά τα θέματα, αλλά δυστυχώς έχει σκύψει κεφάλι, καθότι ορκίζει να μας κυβερνούν μη Έλληνες ή/ και προσκυνημένοι. Στο βιβλίο Τριαδική Δογματολογία του Αγίου όρους αναγράφονται τα "πιστεύω" των Εβραίων (βλέπε http://fwnitwnpaterwn.blogspot.gr/2013/11/blog-post_20.html).


- ABHODAH SARACH (78C) : Αι εθνικές  των Ελλήνων εορταί  είναι καταφρονημενέναι ημέραι μάταιαι και πονηραί.
- KETHUBOTH (3Β) : Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους.
- ABHODAH ZARACH (26Β) : Οι καλύτεροι των Ελλήνων πρέπει να φονεύονται.
-SEPHER  OR ISRAEL (177B) : Εάν Εβραίος φονεύση Έλλην , δεν διαπράττει έγκλημα.
-ΚERITHUTH (6B , σελ. 78) : Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι . Οι έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι.
- ABHODAH SARACH (22 Α ) : Ύποπτοι είναι οι Έλληνες της συνουσίας μετά ζώων.
-KIDDUSCHIM (68A) : Οι Έλληνες είναι ένας  λαός  γαιδάρων.
-MIDRASCH  TALPIOTH (225) : Oι Έλληνες επλάσθησαν , δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε.
-SANHEDRIN( 92,1) : Οι Έλληνες φυλή αγέλη κτηνών εστί  εκ του Σατανά καταγομένη  και μόνο το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρει.
- CHOSCHEN HAM (183 , 7) : Κράτησε εκείνο , το οποίον, ο Έλλην εκ λάθους σου πλήρωσε επιπλέον.
- CHOSCHEN HAM ( 226 , 1) : Ο Εβραίος δύναται  να κρατήση απωλεσθέν υπό ‘Ελληνος  και ανευρεθέν υπό Εβραίου
- CHOSCHEN HAM ( 183, 7) : Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζονται  εκείνο, το οποίον εισέπραξαν επιπλέον από Έλληνες , οι οποίοι πιστεύουν εις το Ελληνικό δόγμα.
-IORE DEA (157,2H ) : Επιτρέπεται να εξαπατάς  τους  Έλληνες .
-ABHODAH ZARACH ( 54 Α) : Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοστή επί Ελλήνων ή αποστατών.

BABHA BATHRA ( 113 A ) : Εβραίος δύναται να ψευσθή και να ψευδορκήση , ίνα, καταδικασθή  Χριστιανός .

"Οι εβραίοι αποκαλούνται ανθρώπινα όντα, αλλά οι μη-εβραίοι δεν είναι άνθρωποι. ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΝΗ". TALMUD: Baba Mezia, 114b

"Ο Akum (μη-εβραίος) είναι σαν το σκυλί. Ναι, η γραφή λέει να τιμούμε το σκύλο περισσότερο από το μη-εβραίο" TALMUD: Ereget Raschi Erod, 22 30

"Αν και ο Θεός δημιούργησε τον μη-εβραίο, αυτός παραμένει ΖΩΟ με ανθρώπινη μορφή. Δεν είναι πρέπον για έναν εβραίο να υπηρετείται από ένα ζώο. Επομένως θα υπηρετείται από ζώα με ανθρώπινη μορφή" TALMUD: Midrasch Talpioth, σελ.225, Warsaw 1855

"Μια έγκυος εβραία δεν είναι καλύτερη από ένα έγκυο ΖΩΟ. " TALMUD: Coschen Hamischpat 405

"Αν και ο μη-εβραίος διαθέτει την ίδια σωματική δομή με τον εβραίο, συγκρίνεται με τον εβραίο όπως ο πίθηκος με τον άνθρωπο." TALMUD: Schene luchoth haberuth, σελ.250b

"Οι ψυχές των μη-εβραίων προέρχονται από ακάθαρτα πνεύματα και αποκαλούνται ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ." TALMUD: Jalkut Rubeni gadol 12b

"Αν φας μαζί με έναν μη-εβραίο είναι σαν να τρως με ένα σκύλο." TALMUD: Tosapoth, Jebamoth 94b

"Αν ένας εβραίος έχει έναν μη-εβραίο υπηρέτη η καμαριέρα που πεθάνει, κανείς δε θα πρέπει να συλληπηθεί τον εβραίο. Θα πρέπει να πείτε στον εβραίο : 'Ο Θεός θα αποκαταστήσει την 'απώλειά' σου', σαν ακριβώς να είχε ψοφήσει ένα από τα ζώα του." TALMUD: Jore Dea 377

"Η σεξουαλική επαφή μεταξύ των μη-εβραίων είναι όπως η συνουσία των ζώων." TALMUD: Sanhedrin 74b

"ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗ-ΕΒΡΑΙΟΥ." TALMUD: Sepher Ikkarim III c 25

"Είναι ο νόμος να θανατώνεται οποιοσδήποτε αρνείται το Torah. Οι Χριστιανοί συγκαταλέγονται στους αρνητές του Τorah." TALMUD: Coschen Hamischpat, Hagah 425

"'Εναν αιρετικό μη-εβραίο μπορείτε να τον σκοτώσετε ευθέως με τα ίδια σας τα χέρια." TALMUD: Abodah Zara, 4b

"Κάθε εβραίος που χύνει το αίμα των αθέων (μή εβραίων), κάνει το ίδιο με μια θυσία προς το Θεό." TALMUD: Bammidber raba c 21 & jalkut 772

"Οποιοσδήποτε δείχνει ανυπακοή στους ραββίνους είναι άξιος θανάτου και θα τιμωρηθεί με το να βραστεί σε καυτά κόπρανα στην κόλαση." Erubin 21b.

"Αν ένας εβραίος μπει στον πειρασμό να διαπράξει κακό, θα πρέπει να πάει σε μια πόλη όπου θα είναι άγνωστος και να κάνει το κακό εκεί." Moed Kattan 17a .

Στο Kerithoth 6b κάτω από την υποκεφαλίδα "Oil of Anointing" ('Ελαιο του Χρίσματος) και στο Berakoth 58a οι γυναίκες των απίστων εξισώνονται με ζώα ("γαϊδούρες").

Οι εβραίοι είναι Θεϊκοί : Sanhedrin 58b. "Αν ένας ειδωλολάτρης (μη-εβραίος) χτυπήσει έναν εβραίο, ο μη-εβραίος πρέπει να θανατωθεί. Το να χτυπήσει κανείς έναν εβραίο είναι το ίδιο με το να χτυπήσει το Θεό."

"Οι μη-εβραίοι είναι εκτός της προστασίας του νόμου και ο Θεός έχει 'εκθέσει τα χρήματά τους στο ισραήλ'." Baba Kamma 37b.

Οι εβραίοι μπορούν να πουν ψέμματα σε μη-εβραίους : Baba Kamma 113a. "Οι εβραίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψέμματα (τεχνάσματα) για να κατατροπώσουν έναν μη-εβραίο".

Τα παιδιά των μη-εβραίων είναι υπάνθρωποι : Yebamoth 98a. "Όλα τα παιδιά των απίστων είναι ζώα."

"Τα κορίτσια των μη-εβραίων βρίσκονται σε κατάσταση niddah (ακαθαρσίας) από τη γέννα τους." Abodah Zarah 36b.

ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΕΙΝΑ, ΦΤΩΧΙΑ, ΑΔΙΚΙΑ και πάει λέγοντας ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ !!

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΚΩΔΙΚΩΠΟΙΕΙ ΤΑΛΜΟΥΔ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ" ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΛΜΟΥΔ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

http://afypnisiellinwn.blogspot.gr/2014/03/blog-post_29.html.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Αντιχριστιανική και αντεθνική προπαγάνδα στα σχολικά βιβλία, για γερά στομάχια και νευρα ...

Η προπαγάνδα ξεκινά από την πρώτη δημοτικού (βίντεο)
Τα νεοταξικά βιβλία Δημοτικού και Γυμνασίου
Απόσπασμα από την εκδήλωση "ΤΑ ΝΕΟΤΑΞΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ" που έγινε στις 23/3/2014 στην Έδεσσα.
…..Η θα τους πάρει ο ΔΙΑΟΛΟΣ η θα καθόμαστε και θα τους κοιτάμε σαν ΒΛΑΚΕΣ να εξιστορούμε στα γεράματα μας με '' υπερηφάνεια '' την ανικανότητα την ανευθυνότητα και το πόσο καραγκιόζηδες σταθήκαμε κάποτε.... πηγη
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

ΟΧΙ ΜΩΡΕ, δεν είμαστε υπό κατοχή… ΤΟ 1941 ΕΙΧΑΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ!

ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ, η άθλια Λαγκάρντ του ΔΝΤ δήλωσε ευθαρσώς ότι “Μόνο το 1943 τα οικονομικά μεγέθη της Ελλάδας ηταν τόσο καλά όπως σήμερα…”

Κανείς δεν μίλησε.
Σήμερα μαθαίνουμε ότι το ποσοστό γεννήσεων προς θανάτους, εχει φτάσει τα επίπεδα του 1941.

Κατα τα άλλα, όχι, δεν είμαστε υπό κατοχή…

Για πρώτη φορά από το 1941, όταν η Ελλάδα πολεμούσε στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο κατά της ιταλο-γερμανική εισβολής, οι θάνατοι στην Ελλάδα ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις, μέσα στο 2012!

Αυτό δήλωσε σήμερα ο επίκουρος καθηγητής Θεσσαλίας, Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Ραχιώτης...


Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2012 είχαμε 16 χιλιάδες περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, κάτι που παρατηρείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά το 1941 και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού.

Επεσήμανε δε, ότι η τάση μείωσης του πληθυσμού είχε διαφανεί από το 2011 όταν για πρώτη φορά, αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό, διαπιστώθηκε ότι οι θάνατοι ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις. Όπως παρατήρησε, το γεγονός, μπορεί να αποδοθεί και στις σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές των τελευταίων ετών.


πηγη.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Η Bild μάς συμβουλεύει: Με πορνεία και ναρκωτικά θα μειώσετε το χρέος!

Με νέο άρθρο της η Bild δείχνει την... αγάπη της στην Ελλάδα και μας συμβουλεύει να το... ρίξουμε στην πορνεία και τα ναρκωτικά για να βγούμε από την κρίση!

«Οι Έλληνες μπορούν να μειώσουν το χρέος τους με σεξ και ναρκωτικά» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος, που επικρίνει τον «διευρυμένο τρόπο» υπολογισμού του ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών από τις Βρυξέλλες.

«Η οικονομική επίδοση στο σύνολο της ΕΕ αυξάνεται μονομιάς κατά 2,4%, αλλά μόνο στα χαρτιά» παρατηρεί η Bild, εξηγώντας ότι «στο μέλλον… θα υπολογίζονται στην οικονομική στατιστική της ΕΕ και τα έσοδα από εγκλήματα και πορνεία»....


Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «το οικονομικό θαύμα των Βρυξελλών» αποδίδεται σε μια ευρωπαϊκή ρύθμιση που χρονολογείται από τον περασμένο Ιούνιο και η οποία θέλει την πορνεία να συνυπολογίζεται στις παροχές υπηρεσιών που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο ΑΕΠ.

«Στις λεγόμενες παραγωγικές δραστηριότητες ανήκουν και οι απάτες», επισημαίνει το γερμανικό ταμπλόιντ και συμπεραίνει: «Όσο πιο πολλούς απατεώνες και ναρκωτικά, όσο πιο πολλή αδήλωτη εργασία και πορνεία διαθέτει ένα κράτος τόσο πιο πλούσιο γίνεται στα χαρτιά».

Στη συνέχεια η γερμανική εφημερίδα εξηγεί τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις για τις υπερχρεωμένες χώρες: «Στις χώρες της κρίσης, όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, η νέα οδηγία επιφέρει πλεονεκτήματα, καθώς μειώνεται το ποσοστό του χρέους, το οποίο μετριέται σε ποσοστό επί του ΑΕΠ. Συνέπεια: Όταν αυξάνεται το ΑΕΠ με τον νέο τρόπο μέτρησης, αυτόματα μειώνεται το ποσοστό του χρέους.

Για το θέμα αυτό η εφημερίδα φιλοξενεί και την άποψη του χριστιανοδημοκράτη ευρωβουλευτή Χέρμπερτ Ρόιλ, ο οποίος υποστηρίζει ότι «η νέα εκδοχή των στατιστικών κανόνων συνιστά μια άπαξ τεχνική ρύθμιση. Με αυτήν δεν πρόκειται να αντιμετωπισθεί το τεράστιο δημόσιο χρέος της Ιταλίας και της Ελλάδας, αλλά στην καλύτερη περίπτωση θα προκύψει μια αισθητικού χαρακτήρα μείωσή του».

Deutsche Welle

πηγη.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Στάθης Ψάλτης: «Έχουμε Δικτατορία. Την εξουσία την κατέλαβαν οι τοκογλύφοι (Βιντεο)

«Χείμαρρος» ήταν ο Στάθης Ψάλτης, κατά τη διάρκεια παρέμβασης του στην εκπομπή «Ζούγκλα» με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε αρχικά για το τραγικό συμβάν στις φυλακές Μαλανδρίνου, ωστόσο στη συνέχεια εστίασε την προσοχή του στην οικονομική κρίση, που συνεχίζει να μαστίζει μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Ο προβληματισμός του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, ήταν έκδηλος, επισημαίνοντας πως «σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε τίποτα». Ως γνήσιος άνθρωπος της τέχνης, με λόγο μεστό και καταλυτικό, έκανε χρήση ορισμένων στίχων από το ποιήμα «Οι Μοιραίοι» του σπουδαίου Έλληνα λογοτέχνη, Κώστα Βάρναλη, για να εκφράσει τη βαθιά του ανησυχία για το μέλλον της χώρας....


Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του δεν δίστασε μάλιστα να αποκαλύψει πως αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η αγάπη του κόσμου τού δίνει δύναμη. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφέρει πως «ηρωισμός είναι να συνεχίζεις να παλεύεις παρά τις αντιξοότητες», απευθύνοντας μάλιστα έκκληση στον κόσμο να παραμείνει ενωμένος και να διεκδικεί.«Έχουμε Δικτατορία»

Με την απλότητα και την αμεσότητα που τον διακρίνει, ο Στάθης Ψάλτης εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις φυλακές ανά την ελληνική επικράτεια.
Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού στα σωφρονιστικά ιδρύματα, όπου καθημερινά πέντε - δέκα υπάλληλοι καλούνται να προσέχουν περισσότερους από 400 κρατουμένους ήταν ένα από τα ζητήματα που έθιξε ο γνωστός ηθοποιός στη σκιά της άγριας δολοφονίας στις φυλακές Μαλανδρίνου.
«Αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν παίρνει μέτρα όσον αφορά σε όλα αυτά τα θέματα που γίνονται στις φυλακές, όλοι αυτοί οι κύριοι έχουν πνευματική αναπηρία και χρειάζονται άμεση ιατρική παρακολούθηση» ανέφερε.

Με αφορμή αυτό το φοβερό συμβάν, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, από τη στιγμή μάλιστα που πρακτικά «η εξουσία δεν ασκείται πλέον από τον λαό, αλλά από τους τοκογλύφους». Ανθρώπους, που στόχο έχουν «να ξεπουλήσουν την πατρίδα μας».
«Έχουμε Δικτατορία. Την εξουσία την κατέλαβαν οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνούν» είπε, υπογραμμίζοντας πως «αυτοί αποφασίζουν για τα θέλω και τις ανάγκες των πολιτών».

«Πρέπει να μαζευτούμε εκατομμύρια»

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο Στάθης Ψάλτης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να διεκδικήσουν με επιμονή και ενότητα τα θέλω τους, καθώς μόνο τότε θα γίνει ξεκάθαρο πως κυβερνητικές αποφάσεις και μέτρα, που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την καθημερινή επιβίωση, δεν γίνεται να συνεχίσουν να γίνονται αποδεκτά από τον λαό.
«Δυστυχώς δεν φθάνει να μαζευόμαστε μερικές χιλιάδες στις πλατείες και να φωνάζουμε. Εδώ χρειάζεται να μαζευτούμε εκατομμύρια. Να δούνε τη δύναμή μας. Να μας ακούσουν και να μας πιστέψουν» δήλωσε, παραφράζοντας μάλιστα και την περιβόητη φράση του Θεόδωρου Πάγκαλου «μαζί τα φάγαμε», προκειμένου να μιλήσει με ειλικρινή -μα πάνω απ' όλα αξιοπρεπή- τρόπο για τη μάχη που δίνει καθημερινά έτσι ώστε να τα βγάλει πέρα.
«Δεν φάγαμε τίποτα. Άλλοι τα... φάγανε! Εσείς τα φάγατε. Όλοι εσείς τα φάγατε. Εγώ δεν έφαγα τίποτα. Εγώ αυτή τη στιγμή πεινάω. Δεν έχω δουλειά. Δεν έχω τίποτα» είπε

πηγη zougla.gr.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 1821 ΟΠΩΣ… ΟΜΟΛΟΓΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ, ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Οι Έλληνες πιστεύουν σε παραμύθια και προφανώς τρέφουν μεγάλες ψευδαισθήσεις και αυταπάτες για την επανάσταση του 1821, την οποία απομυθοποίησε με τον πιο «έγκυρο» τρόπο, σύμφωνα με τους Τούρκους, ο γνωστός και μη εξαιρετέος, «μέγας» συγγραφέας και βασικό στέλεχος του νέας πολιτικής μόδας, που ονομάζεται «Ποτάμι» και την οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ λιβανίζουν τα μεγάλα κατοχικά ελληνόφωνα ΜΜΕ....


Όπως γράφει σε ένα καταπληκτικό πράγματι άρθρο του, ο ανταποκριτής της τουρκικής εφημερίδας, Sabah, στην Αθήνα, επίσης γνωστός και μη εξαιρετέος, κ Στέλιος Μπερμπεράκης, με τον πολύ ενδεικτικό τίτλο, «Yunanlar efsane sever», δηλαδή, «Οι Έλληνες αγαπούν τους μύθους», όλα όσα πιστεύουν οι Έλληνες για την ελληνική επανάσταση του 1821, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ.. παραμύθια που τους έχουν φουσκώσει τα μυαλά! Ο ανταποκριτής της τουρκικής εφημερίδας επικαλείται το μεγάλο «αστέρι» της ελληνικής διανόησης, τον κ Νίκου Δήμου, που πρόσφατα δήλωσε με την ευκαιρία της επετείου της επανάστασης του 1821 ότι αυτά που μέχρι σήμερα ξέρουμε να τα ξεχάσουμε γιατί… είναι παραμύθια και ότι οι Έλληνες έσφαξαν τους Τούρκους και τους… δεκάδες χιλιάδες Εβραίους (!!!), που βρίσκονταν στην Τριπολιτσά όταν την κατέλαβε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τον οποίο, ούτε λίγο ούτε πολύ, θα τον χαρακτηρίζαμε σαν στυγνό δολοφόνο και γεννοκτόνο των… αγαθών και καλοπροαίρετων Τούρκων και Εβραίων. Το άλλο παραμύθι με το οποίο «εκστασιάζονται» οι σύγχρονοι Έλληνες, σχετικά με την επανάσταση του 1821, είναι ότι πιστεύουν ότι την επαναστάτη την… έκαναν Έλληνες! Όχι κύριοι! Η αλήθεια είναι ότι την επανάσταση του 1821 δεν την έκαναν ‘Έλληνες, αλλά την έκαναν Αλβανοί κλέφτες και απατεώνες που φαίνεται πως δεν ήθελαν κανένα μπάστακα στο κεφάλι τους για τις διάφορες αθλιότητες και παρανομίες τους εναντίον της νόμιμης και δίκαιης (!!!), οθωμανικής εξουσίας. Όλα αυτά τα καταπληκτικά που αναφέρει ο δημοσιογράφος της Sabah, φαίνεται πως επιβεβαιώνονται από τον «αμερόληπτο» και με καταπληκτική «ακρίβεια», «δίκαιο» στις ιστορικές του αναφορές, συγγραφέα και «ύψιστο» διανοούμενο, κ Νίκο Δήμου, ο όποιος τελευταία ζήλεψε κάποιους μνημονιακούς αστέρες και επιδιώκει να κάνει και αυτός πολιτική καριέρα με το μεγάλο πολιτικό «αριστούργημα» των τελευταίων δεκαετιών στην ελληνική πολιτική ιστορία, που έχει μάλιστα και το συμβολικό όνομα, «Ποτάμι»! Να τον πάρει το Ποτάμι ;

πηγη.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Σκοπιανός γελοίος συγγραφέας: «Οι Ελληνες είναι γύφτοι -Εκλεψαν την ιστορία μας» [βίντεο]

Άκρως προκλητικός εμφανίστηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη του ο Σκοπιανός συγγραφέας Πέταρ Ποπόφσκι, κατηγορώντας μας ...
τους Έλληνες για παραχάραξη της ιστορίας, αυταπάτες και πλάνες τα οποία χρησιμοποιούμε για να λέμε ψέματα στον κόσμο.
«Έχουν κλέψει όλη την ιστορία μας, κατά 100%» δηλώνει σε ένα ανθελληνικό παραλήρημα, μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα. Δεν έμεινε όμως εκεί. Επικαλέστηκε και ιστορικά ντοκουμέντα για την καταγωγή των Ελλήνων, που όπως είπε, είμαστε γύφτοι, διότι καταγόμαστε από την νότια Αίγυπτο.
Αντιθέτως, οι Μακεδόνες -στους οποίους συγκαταλέγει τον εαυτό του- προέρχονται από την Άρια φυλή, όπως υποστήριξε.. πηγη
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Η επίθεση των ΜΑΤ στους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών (ΒΙΝΤΕΟ)

Επεισόδια με συμπλοκές και δακρυγόνα σημειώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής μεταξύ της αστυνομίας και ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών...
εγκαταστάσεων έξω από το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Οι διαδηλωτές αντιδρούν στη ρύθμιση με την οποία μειώνεται η τιμή πώλησης του ρεύματος που παράγουν στη ΔΕΗ. Συγκεντρωμένοι έκλεισαν τη Λεωφόρο Μεσογείων και ακολούθησαν συμπλοκές με τα ΜΑΤ.
Δείτε το βίντεο από τον ALPHA. πηγη
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Θα βάζουν χέρι στα εισοδήματα χωρίς προϋποθέσεις. Ελεύθερες οι κατασχέσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία

Ελεύθερες θα είναι οι κατασχέσεις για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία ακόμη και εισοδημάτων που έχουν χαρακτηριστεί και ως ακατάσχετα σύμφωνα με διάταξη του πολυνομοσχεδίου.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr  τα ασφαλιστικά ταμεία για χρέη από ασφαλιστικές εισφορές θα μπορούν να προχωρούν σε κατασχέσεις εισοδημάτων πάσης φύσεως ακόμη και αυτών που έχουν θεσπιστεί και ως ακατάσχετα ενώ οι κατασχέσεις θα γίνονται από την ''πηγή''.
Δηλαδή δεν θα γίνονται μέσω των τραπεζικών λογαριασμών αλλά απευθείας από τους φορείς που καταβάλλουν πάσης φύσεως ενισχύσεις, επιδοτήσεις κάθε άλλου είδους παροχή (όπως για παράδειγμα το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ)...

Έτσι τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να κατάσχουν από τους δικαιούχους οφειλέτες  ποσά από πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ. και Α.Ε. του Δημόσιου τομέα.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η διάταξη οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών θα παρακρατούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3614/2007 (Α` 267) όπως ισχύει, τα οφειλόμενα ποσά από τις ποσά από πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ. και Α.Ε. του Δημόσιου τομέα, κατ' ανώτατο όριο μέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα.
Πως θα γίνονται οι κατασχέσεις:
Τα ασφαλιστικά ταμεία εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονικά αρχεία οφειλετών (φυσικών προσώπων) ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.
Το Δημόσιο, οι φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και Α.Ε του Δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα ημέρες (10) πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην ΗΔΙΚΑ.ΑΕ.
Η ΗΔΙΚΑ για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαημέρου τα ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Επίσης, αποστέλλει στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ, τα ποσά των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα οποία παρακρατήθηκαν τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών.
Ετσι τα ποσά θα κατάσχονται πριν ουσιαστικά καταβληθούν στις τράπεζες και ισχύσει το ακατάσχετο από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Επίσης ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.
Ενώ παράλληλα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συμψηφισμού, ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης.
Η ρύθμιση αυτή θα αποτελέσει σίγουρα ''πεδίο μάχης'' στην συζήτηση του πολυνομοσχεδίου λόγω ότι δίνει το ελεύθερο τα ασφαλιστικά ταμεία να κατάσχουν επιδόματα ,κοινωνικές παροχές και κάθε εισόδημα ή παροχή που λαμβάνουν δικαιούχοι.
(Πηγή: dikaiologitika.gr).
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ο ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 1/3/2014 ΣΤΟ http://www.prisonplanet.gr/chat-radio.


Ακούστε το ηχητικό:
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Απίστευτη ανακάλυψη! Βρέθηκε υποβρύχια πολιτεία σε ελληνικό νησί (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο αρχαίος οικισμός του 2800 π.Χ, έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση.

Η εικόνα της υποβρύχιας πολιτείας που βλέπετε, δεν είναι σε κάποια εξωτική περιοχή της λατινικής Αμερικής αλλά δίπλα μας. Στην Ελαφόνησο, κοντά στο Παυλοπέτρι και ο αρχαίος οικισμός του 2800 π.Χ, έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση.

Το νερό προφύλαξε από το χρόνο και την ανθρώπινη παρέμβαση, τα περισσότερα από τα κτίσματα. Το εντυπωσιακό είναι, ότι βρίσκεται μόλις 4 μέτρα κάτω από τη θάλασσα και ο καθένας μας θα μπορούσε να τα «επισκεφθεί». Ευδιάκριτα είναι τα βυθισμένα διώροφα σπίτια με τους κήπους, οι ναοί, το νεκροταφείο και το λιμάνι. Ως τώρα έχουν εντοπιστεί 15 κτίρια με τουλάχιστον 12 δωμάτια το καθένα καθώς και ένα πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης των υδάτων με κανάλια και σωλήνες νερού...


Αγάλματα, μεγάλοι πήλινοι αμφορείς, εργαλεία και άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης βρίσκονται διάσπαρτα στο βυθό, σε μια έκταση 9 στρεμμάτων Διάσπαρτα, σε όλη την έκταση της πόλης υπάρχουν αγάλματα, μεγάλοι πήλινοι αμφορείς, εργαλεία και άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Συνολικά καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 9 στρεμμάτων και μάλλον είναι η παλαιότερη βυθισμένη πόλη στον κόσμο. Οι επιστήμονες πιθανολογούν ότι η πόλη καταποντίστηκε από σεισμό 8 ρίχτερ, γύρω στο 1.000 π.Χ ενώ άλλοι μετατοπίζουν το γεγονός στο 375μ.Χ.πηγη.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Samos Divers - 25/03/2014 - Hellenic National Holiday

Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου - 25η Μαρτίου 2014
Με το δικός τους ξεχωριστό τρόπο γιόρτασαν φέτος την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, τα μέλη του Συλλόγου Αυτοδυτών Σάμου.
Στα καταγάλανα νερά του κολπίσκου της Αγίας Παρασκευής της Σάμου άπλωσαν υποβρυχίως μια Ελληνική σημαία 28 τετραγωνικών μέτρων (6,50μ x 4,32μ), τη μεγαλύτερη Ελληνική σημαία που έχει απλωθεί ποτέ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Για να επιτύχει το εγχείρημα, χρειάστηκε λεπτομερής σχεδιασμός και ακριβής συγχρονισμός κινήσεων μέσα και έξω από τη θάλασσα, από την ομάδα των δέκα έμπειρων δυτών που συμμετείχαν.
Οι παραβρισκόμενοι στη παραλία και οι κάτοικοι της περιοχής είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μοναδική σκηνή όταν οι δύτες έφεραν τη σημαία από το βάθος των 12 μέτρων και τη κράτησαν στην επιφάνεια.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Π.Ηλιόπουλος: "Έρχεται αποκάλυψη που θα γκρεμίσει την χούντα που μας κυβερνά"

Με άρθρο του ο έγκλειστος βουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου Παναγιώτης Ηλιόπουλος προειδοποιεί για επερχόμενη αποκάλυψη-σοκ που θα προκαλέσει σάλο και "θα γκρεμίσει την κυβέρνηση" και στέλνει μήνυμα ελπίδας και πίστης στους Έλληνες πολίτες και ειδικότερα στους ψηφοφόρους του Λαϊκού Συνδέσμου.

Το άρθρο έχει ως εξής:


"Ακόμα μια εβδομάδα πέρασε στην πορεία προς τις εκλογές. Μια εβδομάδα λιγότερη για τη χειρότερη χούντα της Νεότερης Ιστορίας της Πατρίδας μας.

Ένας σαδιστής πρωθυπουργός με ένα θίασο για Υπουργούς. Σαδιστής, γιατί, υποτιμώντας τη νοημοσύνη και τη μνήμη του Ελληνικού λαού, του πετάει ενα ξεροκόμματο 9 ημέρες πριν τις εκλογές, για να του υφαρπάξει την ψήφο. Πρόκειται φυσικά για χρήματα που θα τους πάρει πίσω σε ένα μήνα με την πρώτη δόση του φόρου.

Αυτός ο εξευτελισμός εις βάρος του Έλληνα πολίτη δεν έχει προηγούμενο. Οι δε Υπουργοί αποτελούν ένα θίασο διότι είναι ηθοποιοί και, μάλιστα, κακοί. Ο ρόλος τους περιορίζεται στο να περνούν, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, νομοσχέδια τα οποία γράφονται εξ´ ολοκλήρου από τους ξένους δυνάστες.

Σε αυτή την περιδίνηση του πολιτικού σκηνικού γεννήθηκε και η επιτομή αυτού που θα χαρακτηρίζαμε “συστημικό κόμμα“. Αφού κατάλαβε το σύστημα οτι η Ελιά έπιασε δάκο πριν ακόμα “φυτευτεί“, έπρεπε να βρεθεί το απόκομμα που θα ήταν πρόθυμο να συγκυβερνήσει είτε με τη ΝΔ, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα αναρωτηθείτε:

“Μα καλά, γίνεται αυτό;” Κι όμως, γίνεται, αν είσαι γνήσιο τέκνο του συστήματος που καταρρέει. Από την πρώτη του συνέντευξη, ο…σακιδιοκουβαλητής Θεοδωράκης δήλωσε ξεκάθαρα οτι θα συνεργαζόταν και με τους δύο.

Για να το αποδείξει, μάλιστα, είπε ότι δεν έχει δικό του πρόγραμμα, αλλά θα “κλέψει” λίγο απ´ όλους. Κύριε Θεοδωράκη, βάλτε το καλά στο μυαλό σας και αφήστε τα μαρκετίστικα κόλπα:

Ποτάμι στην Ελλάδα του 2014 είναι ΕΝΑ! Το Εθνικιστικό Ποτάμι των Ελεύθερων Ελλήνων της Χρυσής Αυγής.

Προσφάτως, είχαμε και επίσκεψη στις φυλακές του καθεστώτος από τον περιοδεύοντα θίασο της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, για να εισπράξουν από τους τρεις Συναγωνιστές μας τις απαντήσεις που τους αρμόζουν. Σύντομα, τα περισσότερα μέλη του Κοινοβουλίου, θα μας αντικαταστήσουν και αντί για Κελιά της Τιμής, θα τα μετατρέψουν σε κελιά της ντροπής.

Όσοι ψηφίζουν εθνοκτόνα και προδοτικά νομοσχέδια, καταδικάζουν τον Ελληνικό λαό στην απόλυτη δυστυχία και στέλνουν φυλακή τους πολιτικούς τους αντιπάλους χωρίς το παραμικρό στοιχείο, να είναι σίγουροι ότι θα λογοδοτήσουν ενώπιον του Ελληνικού λαού. Το ίδιο σίγουροι να είναι και οι επίορκοι δικαστικοί που ενεργούν “με εντολή Σαμαρά“.

Ήδη, ο Αρχηγός, ο Χρήστος Παππάς και ο Ηλίας Κασιδιάρης έχουν προαναγγείλει μια ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΣΟΚ! Αποκάλυψη, που είναι ικανή, όπως ακούγεται, να γκρεμίσει τη χούντα Σαμαρά- Βενιζέλου σε χρόνο dt.

Ο Θεός, λέει η παροιμία, αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και το νοικοκύρη. Παροιμία που ταιριάζει “γάντι” στους κλεφταράδες του Αντισυνταγματικού τόξου και τους νοικοκυραίους της Χρυσής Αυγής.

Για να δούμε, λοιπόν, ποιος θα γελάσει τελευταίος και ποιος δικαστικός θα πάρει την ευθύνη να συνεχίσει την αδικία του αιώνα εις βάρος παντελώς αθώων ανθρώπων και του γνησιότερου λαϊκού Κινήματος που γνώρισε η Πατρίδα μας!

 Συναγωνιστές, χούντα είναι, θα περάσει! Τα καλύτερα έρχονται…

Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Πολιτικός κρατούμενος
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας"
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΜΟΥΤΖΩΣΕ ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ. ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ- ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΡΑΓΙΑΔΕΣ-ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΘΑΡΡΑΛΕΟ ΑΝΕΡΓΟ(ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

“Η παρέλαση του Αγρινίου κύλησε χωρίς προβλήματα αλλά και μ’ ένα απρόοπτο. Έπροκείτο για τις μούντζες που… επιφύλαξε 56χρονος Αγρινιώτης στους επισήμους! Αιφνιδιαστικά ο 56χρονος έφθασε μπροστά στην εξέδρα των επισήμων κατά τη διάρκεια της παρέλασης και όχι μία αλλά τέσσερις-πέντε φορές τους αφιέρωσε τη χειρονομία της …ανοιχτής παλάμης.


Επιχείρησε εν συνεχεία να αποχωρήσει σαν… κύριος ωστόσο οι αστυνομικοί τον τσάκωσαν και τον προσήγαγαν στην αστυνομική διεύθυνση.

Εκεί ο 56χρονος μετανοιωμένος για την πράξη φέρεται να επικαλέστηκε προβλήματα που τον απασχολούνόπως η ανεργία”....


Αυτά μεταδίδει το http://www.agrinionews.gr/.

Μπράβο στον μεγάλο και θαρραλέο Έλληνα. Έπραξε αυτό που έπρεπε να κάνουν 10 εκ Έλληνες. Που σήμερα έκαναν τις κότες περιμένοντας προφανώς τα καθυστερούμενα από το πλεόνασμα. Να τα φάτε και να τα πάρετε και μαζί σας. Αύριο κλαίνε ραγιάδες ….

Μακελειό.gr.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Το αντάρτικο του 1821.Ένας στρατηγός αναλύει τις τακτικές του πολέμου

Του ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ
Υποστράτηγος (ε.α)
Ποιοι ήταν αυτοί που μετά από τετρακόσια χρόνια σκληρής σκλαβιάς εξεγέρθηκαν και μας χάρισαν την λευτεριά;


Τι στρατιωτικές γνώσεις είχαν και πώς ήταν οργανωμένοι;

Με ποιό τρόπο έκαναν πόλεμο και αντιμετώπισαν τον πανίσχυρο τουρκικό και αιγυπτιακό στρατό;
Πόσο σημαντική ήταν η βοήθεια των εθελοντών φιλελλήνων που προσέτρεξαν;


Οι προγονοί μας, στις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν κτηνοτρόφοι και γεωργοί χωρίς καμία στρατιωτική εκπαίδευση, εκτός ελαχίστων που υπηρέτησαν στα αγγλικά στρατεύματα των Επτανήσων και ακόμη λιγότερων που υπηρέτησαν στο ρωσικό στρατό.

Ουσιαστικά δεν υπήρχε στρατιωτική γνώση, πολύ λιγότερο πρότυπα οργάνωσης που να εξυπηρετούν τα πρώτα σκιρτήματα εξέγερσης.

Η Ευρώπη μόλις είχε ξυπνήσει από τη μεγαλειώδη γαλλική επανάσταση (1789), τις εκστρατείες του Ναπολέοντα αλλά και την ήττα του στο Βατερλώ το 1815.

Οι στρατοί στην Ευρώπη πριν τη γαλλική επανάσταση μάχονταν μόνο σε σχηματισμό παράταξης, δηλαδή ο ένας κατ΄ αγκώνα δίπλα στον άλλο, σε ζυγούς που απείχαν περί τα 10 μ. Απαγορευόταν και θεωρείτο λιποταξία η απομάκρυνση οπλίτη από την παράταξη.

Ακόμη και η διανυκτέρευση γινόταν μακριά από δάση για να μη φύγουν οι φτηνά αμειβόμενοι στρατιώτες, που κατάγονταν από τις εξαθλιωμένες τάξεις.

Η γαλλική επανάσταση επέβαλε την γενικευμένη υποχρεωτική θητεία (levee en masse), ο οπλίτης ήταν ελεύθερος πολίτης και πολεμούσε με μαζικές επιθέσεις (a la bayonette), έξω από σχηματισμούς παράταξης και γεωμετρικά σχήματα και με ελιγμούς που απαιτούσε η επιβίωσή του από τα πυροβόλα όπλα, το ηθικό του ελεύθερου ανθρώπου και η ανάγκη του για γρήγορη νίκη.

Οι πρώτοι φιλέλληνες που ήρθαν για να βοηθήσουν τον απελευθερωτικό αγώνα, ήταν φιλελεύθεροι άνθρωποι, λάτρεις της γαλλικής επανάστασης και της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.
Οι άνθρωποι αυτοί θέλησαν να οργανώσουν τους ατίθασους και απείθαρχους έλληνες της εποχής εκείνης ώστε να πολεμούν με τακτικές που δεν άρμοζαν στην ελληνική ιδιοσυγκρασία, της γεωγραφία της περιοχής και που είχαν ξεπεραστεί ήδη στην Ευρώπη από τη φιλελεύθερη αντίληψη που σάρωσε τα συντηρητικά καθεστώτα.

Η μάχη του Πέτα, κοντά στην Άρτα, τον Ιούλιο του 1822, οδήγησε στη θλιβερότερη ήττα της Επανάστασης και στην απώλεια του μεγαλύτερου μέρους των 93 αξιωματικών φιλελλήνων και τη διάλυση του πρώτου τακτικού τάγματος που αποτελείτο από 590 αξιωματικούς και στρατιώτες, ακριβώς λόγω της λανθασμένης τακτικής που εφαρμόσθηκε.

Η παράταξή τους διαλύθηκε από το τουρκικό ιππικό του Ομέρ Βρυώνη. Λάθος συνταγή σε λάθος χρόνο.

Στην περίπτωση του Πέτα ο Μαυροκορδάτος θέλοντας να παρακάμψει τις στρατιωτικές ηγεσίες του Αγώνα, υιοθέτησε τις τακτικές που οι φιλέλληνες προσπάθησαν να διδάξουν και αποδείχτηκαν ξεπερασμένες και αναποτελεσματικές.

Μετά το πάθημα αυτό οι Έλληνες όταν πολεμούσαν συνέχισαν να εφαρμόζουν την τακτική των κλεφτών και του ανταρτοπολέμου.
Δεν χρησιμοποίησαν ξανά σχηματισμούς παρατάξεως. Δεν πιάνανε τον κάμπο αλλά όπως στα Δερβενάκια (Ιούλιος 1922) ταμπουρώνονταν στα ριζά του βουνού και ενεδρευτικά αιφνιδίαζαν τον εχθρό.
Κτυπούσαν τον εχθρό όταν μπορούσαν και τον απέφευγαν όταν ήταν σε αδύναμη θέση.
Οι αρχηγοί ήταν πάντοτε μπροστά και γι αυτό ο αρχιστράτηγος στερεάς Ελλάδος Μάρκος Μπότσαρης σκοτώθηκε σε μάχη στο Καρπενήσι και ο αρχιστράτηγος Καραϊσκάκης στο Φάληρο.
Είχε έρθει ο καιρός του ελεύθερου Ανθρώπου που θα σάρωνε τις συντηρητικές αντιλήψεις και τις στρατιωτικές τακτικές της φεουδαρχικής εποχής.

Το ηθικό, ο αυθόρμητος ελιγμός και η ορμητικότητα των ελεύθερων ανθρώπων δεν έμπαινε σε καλούπια.

Οι λαϊκοί ηγέτες σαν τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη, πήγαιναν μπροστά στη μάχη, προκαλούσαν τον εχθρό, τον κτυπούσαν όπου μπορούσαν και τον ανάγκαζαν να υποχωρήσει.
Τα δυο στοιχεία της τακτικής ήταν ο ελιγμός και η τριβή του εχθρού.

Η ίδια τακτική εφαρμόσθηκε και στη θάλασσα όπου μετά την πρώτη ατυχή ναυμαχία έξω από την Πάτρα όπου έγινε μετωπική αντιπαράθεση, ο Κανάρης εφάρμοσε τις αιφνιδιαστικές προσβολές με τα μπουρλότα.

Παράλληλα τα μικρά ελληνικά εμπορικά εφοδιασμένα με λίγα κλεμμένα πυροβόλα ήταν εύκολο να ελιχθούν ανάμεσα στα μεγάλα δυσκίνητα τουρκικά πλοία και να τα προσβάλουν όταν μπορούσαν ή να διαφύγουν όταν η αναλογία δεν τους ευνοούσε.

Η ίδια τακτική, της φθοράς του αντιπάλου εφαρμόσθηκε με επιτυχία σε μεταγενέστερους πολέμους.
Εφαρμόσθηκε στην Εθνική Αντίσταση 1941-1945.

Ήταν η τακτική των ελεύθερων ανθρώπων, με τις ελάχιστες στρατιωτικές γνώσεις αλλά με την τεράστια ορμή και θέληση για Ελευθερία.
Αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά ότι ο πόλεμος δεν είναι μόνο αντιπαράθεση στρατιωτική αλλά και πολιτιστική.

Η ατομικότητα του Έλληνα αγωνιστή καθόριζε τον ελιγμό του.

Δεν ήταν ο καταπιεσμένος κεντροευρωπαίος που πιστός στο φεουδάρχη του υποχρεωνόταν να μπει στο ζυγό. Αυτός καθόριζε την ώρα του κινδύνου για τη ζωή του (όχι του θανάτου του όπως ο Ιάπωνας καμικάζι) αλλά και την ώρα της ελευθερίας του στα βουνά.

Φορούσε πλουμιστά ρούχα και κορόιδευε τον αντίπαλο.

 Αντέτασσε τους δικούς του τρόπους πολέμου στις ΄΄κεντρικές λογικές΄΄ της πειθαρχίας που επικρατούσαν στην Ευρώπη.

Χωρίς να ξέρει από Διαφωτισμό αγαπούσε τις φιλελεύθερες απόψεις.
Ήταν οι ταπεινοί που τους έλεγαν κλέφτες και τους κορόιδευαν οι φιλέλληνες γιατί ήταν άπλυτοι και αγράμματοι που εφάρμοσαν ΄΄ελεύθερες΄΄ τακτικές πολέμου και νίκησαν.

Δεν φορούσαν φράκο ούτε ήξεραν από διπλωματίες και ΄΄σαλονάτες΄΄ συμπεριφορές ούτε είχαν διαβάσει τις τακτικές των Ολλανδών ή Σουηδών στρατηγών του Μεσαίωνα, όπως οι στρατιωτικοί της Ευρώπης εκείνης της εποχής.

Αυτούς τους ‘’άπλυτους’’ και ‘’αγράμματους’’ αγωνιστές της Ελευθερίας του 1821, που ήξεραν να σκορπούν τα βόλια τους στο Δράμαλη αλλά και ‘’φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους’’ τιμούμε σήμερα και πάντοτε.

πηγη.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Το μεγάλο κόλπο με το γάλα. Πως θα οδηγήσει σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους και θα πωλείται ακριβότερα το εισαγόμενο γάλα

Η συγκινητική προσπάθεια της τρόικας και των εγχώριων υπαλλήλων της να σώσουν τη χώρα, να την νοικοκυρέψουν, να την κάνουν παραγωγικότερη και να την επαναφέρουν στην ανάπτυξη, συνεχίζεται.
Ιδού τι θα συμβεί με τα νέα μέτρα για το γάλα, υπαγορευμένα από με-γάλα συμφέροντα, κυρίως του εξωτερικού:..

► Με το περιθώριο 11 ημερών που θεσπίζεται, δίνεται η δυνατότητα στον οποιονδήποτε να εισάγει από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου φθηνό και «καμένο» γάλα στην Ελλάδα και να το λέει «φρέσκο».
► Οι Έλληνες βιομήχανοι ή θα γονατίσουν από τον ανταγωνισμό ή θα αναγκαστούν να εισάγουν φθηνότερη πρώτη ύλη από τη… Σομαλία.
► Η ελληνική αγελαδοτροφία θα καταστραφεί. Οι 3.500 μονάδες που απέμειναν –λόγω των ποσοστώσεων- από τις 5.500 πού ήταν πριν από μερικά χρόνια, θα οδηγηθούν αργά η γρήγορα και αυτές σε λουκέτο, αφήνοντας πίσω τους άλλους 60.000 - 100.000 άνεργους.
► Ο Έλληνας καταναλωτής θα αγοράζει γάλα χαμηλότερης ποιότητας (επειδή, αν μη τι άλλο, θα έχει υποστεί μεγαλύτερη θερμική επεξεργασία) και σε υψηλότερη τιμή (όπως πωλείται ήδη σήμερα το υψηλής παστερίωσης, που έρχεται από το εξωτερικό).
► Για άλλο ένα προϊόν η Ελλάδα, αν και δυνητικά αυτάρκης, θα γίνει εξαρτώμενη από εισαγωγές, δικαιώνοντας γι άλλη μια φορά τους Γερμανούς που μας λένε «άχρηστους» αφού «δεν παράγουμε τίποτα»…
► Τα δάνεια σε ευρώ αναγκαστικά θα συνεχιστούν ώστε να παραμείνουμε εσαεί υποτελείς των… σωτήρων μας.
Οι κ.κ Σαμαράς και Βενιζέλος που λένε «στο γάλα θα κολλήσουμε τώρα;» ή δεν καταλαβαίνουν τις παραπάνω αυτονόητες συνέπειες (άρα είναι επικίνδυνοι) ή τις καταλαβαίνουν αλλά… Ένα «αλλά» που ποτέ δεν θα ομολογήσουν ειλικρινώς το πώς προκύπτει.
Ούτε οι βουλευτές εκείνοι, κυρίως από περιοχές κατ' εξοχήν κτηνοτροφικές, οι οποίοι σήμερα διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για το μέτρο αλλά θα το ψηφίσουν, θα μας πουν τι στην πραγματικότητα τους μετέπεισε.
Δημήτρης Βάρος για τη «Δραχμή».drachmi5.gr

http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2014/03/blog-post_4783.html.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Ο Ερντογάν μας καλεί να καταρρίπτουμε τα μαχητικά του στο Αιγαίο!

O Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν προσπαθεί να δικαιολογήσει τα “καουμποϊλίκια” του.
Δικαιολογώντας την κατάρριψη του αεροσκάφους της Συρίας από F – 16 της τουρκικής ΠΑ είπε ότι αυτή έγινε γιατί το αροσκάφος της Συρίας παραβίασε τον εναέριο χώρο της Τουρκίας
“Γιατί αν παραβιάσεις τον εναέριο χώρο μου, θα δεχτείς ισχυρό πλήγμα ύστερα από αυτό”, είπε ο Ερντογάν σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στη βορειοδυτική Τουρκία ενόψει των δημοτικών εκλογών της 30ης Μαρτίου.
Πολύ σωστά τα είπε ο κ. Ερντογάν κι ας αρχειοθετήσουμε την δηλωσή του.
Ίσως κάποτε και η Ελλάδα πράξει αυτό που πρεσβεύει ο Τούρκος πρωθυπουργός:

Παραβίασες των εναέριο χώρο μου σε καταρρίπτω.
Και η αεροπορία του το κάνει κάθε μέρα.
Όχι απλά παραβιάζει τον εναέριο χώρο του Αιγαίου αλλά κάνει “πρόβες πολέμου” με την χρήση αεροσκαφών ηλεκτρονικού πολέμου και άλλων μέσων.
Δεν το πράξαμε όταν το 1974 άρχισε αυτό το “παραμύθι” και απο το οι “Ουρανοί είναι δικοί μας” ,φθάσαμε στο …δόγμα της στρατηγικής ψυχραιμίας που επί της ουσίας μας οδήγησε να πετάμε στο μισό Αιγαίο κι ας μην το παραδέχεται κανείς.
Στα χρόνια που μεσολάβησαν γινόμασταν όλο και πιο αδυναμοι μέχρι που φθάσαμε στην οικονομική καταστροφή με όποιες επιπτώσεις και στην Άμυνα.
Δεν πρόκειται βεβαίως να αρχίσουμε τώρα τις καταρρίψεις.
Πολύ αργά .
Ωστόσο η δήλωση του παντελώς πανικόβλητου πλέον Ερντογάν πρέπει να αξιοποιείται διαρκώς.
πηγη.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Μην εκπλήσσεστε για όσα συμβαίνουν – Ο όρκος των Μασόνων προς τον Σατανά το γράφει ξεκάθαρα

Από τον συντάκτη της “λίστας των 450 ονομάτων των Ελλήνων Μασόνων”, κυκλοφόρησε και ο Όρκος Ναιτών Ιπποτών των Μασονικών Ταγμάτων” προς τον Σατανά.

«Όταν ο Μασόνος καταλάβει ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι η σωστή χρησιμοποίηση της ζωτικής ενέργειας, τότε έχει κατανοήσει το μυστικό της τέχνης του:

“Οι μεγάλες δυνάμεις του Εωσφόρου είναι στα χέρια του και προτού προχωρήσει μπροστά πρέπει ν’ αποδείξει ότι ξέρει να χρησιμοποιεί καλά αυτή την ενέργεια” (Locked Keys of Freemasonry, Manly P. Hall, Page 48)...
 Η πρώτη παράγραφος είναι 2 προτάσεις από ένα μασονικό βιβλίο και ακολουθεί ο σύνδεσμος για το απόσπασμα που σας έλεγα σε μορφή εικόνας. Σημειώνεται ότι Αδωνάι είναι μια ονομασία που έχουν δώσει οι μασόνοι στον Θεό για εμπαιγμό”.

Με βάση τα ανωτέρω, μην εκπλήσεσθε:

Για τους διωγμούς που υφίστανται οι Χριστιανοί σε όλες τις Μουσουλμανικές Χώρες.

Για την επιβολή δημιουργίας Μουσουλμανικών Τεμένων σε όλη την Ευρώπη, γιατί είναι σχεδιασμένο να προκαλέσουν πόλεμο μεταξύ θρησκειών και ειδικά κατά του Χριστιανισμού. Αν μελετήσετε τα πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, θα διαπιστώσετε ότι κεντρικός στόχος επιθέσεων είναι οι Χριστιανοί, Ο Χριστιανισμός και τα Χριστιανικά Κράτη. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που η Ελλάδα μπήκε στο μάτι του Κυκλώνα. Γιατί το φώς της Ορθοδοξίας λάμπει ιδιαίτερα στο Άγιο Όρος (και φυσικά όχι μόνο εκεί…)

Για την κατάργηση που ήδη έγινε στα Δώρα Χριστουγέννων. Σταδιακά θα προσπαθήσουν να καταργήσουν τις Χριστιανικές Εορτές. Έτσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν θα εορταστεί στα σχολεία, η εορτή των Τριών Ιεραρχών.

Για την επιβολή νέων κανόνων στην καθημερινή μας ζωή, που θα μας απαγορεύουν την χρήση χριστιανικών συμβόλων και εικόνων.


Όπως διαβάζουμε στο drachmoula, ο σύνολο σχεδόν της Πολιτικής μας Ηγεσίας είναι ενταγμένο στην Μασονία. Και όσοι δεν είναι ελέγχονται από τους μηχανισμούς της Μασονίας. Όσα βιώνουμε ήταν σχεδιασμένα για να οδηγηθούμε στην εξαθλίωση και να μας αποκόψουν από την πίστη μας. Σταθείτε σθεναρά. Δεν θα προλάβουν να μας επιβάλλουν τα νέα δεδομένα. Δεν είναι η ώρα τους.

Από "Μακελειό".
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Οδυσσέας Ανδρούτσος. Ο διωγμός και η δολοφονία του από το ρωμαίικο κατεστημένο του 21

5 Ιουνίου 1825 : Κοτσαμπάσηδες, κλήρος και πολιτικοί δολοφονούν τον ελεύθερο και ανένταχτο ήρωα
Κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 τρεις μεγάλες στρατιωτικές μορφές αναδείχθηκαν στους κόλπους των επαναστατών. Ο
Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και οι τρεις σπουδαίοι πολέμαρχοι εκδιώχθηκαν, αφορίστηκαν και φυλακίστηκαν, ενώ οι δύο πρώτοι δολοφονήθηκαν απ’ το νεοχριστιανορωμαίικο κράτος του 1821. Ο τρίτος γλύτωσε αφού μετά τον θάνατο των δύο προσχώρησε και ακολούθησε το κατεστημένο.
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν γιος του Ανδρέα Βερούση του κλέφτη θρύλου της Ρούμελης, που αφιέρωσε την ζωή του στον πόλεμο εναντίον των Τούρκων αλλά και των πλουσίων κοτζαμπάσηδων. Ο Βερούσης ήταν φίλος του Αλή πασά, αλλά και επαναστάτης που πολέμησε στο πλευρό του Λάμπρου Κατσώνη.
Συνελήφθη απ’ τους Βενετούς το 1792, όπου τον παρέδωσαν στους Τούρκους και πέθανε στην φυλακή. Ήταν Αρβανίτης στην καταγωγή και γεννήθηκε στην Ιθάκη περί το 1790. Η μητέρα του Ακριβή Τσαρλαμπά ήταν εύπορη κόρη προεστού της Βενετοκρατούμενης Πρέβεζας και συνεργάτη των Ρώσων στην περιοχή κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1878-92.
Μέτοχος Ελληνικής Παιδείας – νεοελληνικού Διαφωτισμού:

Οι κλέφτες που δρούσαν ήδη εναντίον του τουρκικού ζυγού στην ενδοχώρα έβρισκαν καταφύγιο στα Επτάνησα, που βρίσκονταν ακόμα κάτω απ’ την Βενετική κυριαρχία. Εκεί ο Οδυσσέας απέκτησε την στοιχειώδη μόρφωση σε αντίθεση με άλλους κλεφταρματωλούς. Καλλιέργησε τα Ελληνικά του και έμαθε ακόμα πολύ καλά τα Αρβανίτικα και τα Ιταλικά. Παράλληλα επηρεάστηκε απ’ την κινητικότητα των ιδεών του Γαλλικού και Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Από επιστολές φαίνεται, ότι γνώριζε και θαύμαζε τους Έλληνες φιλόσοφους και ήρωες της Αρχαιότητας και κατείχε σημαντικές γνώσεις της Ελληνικής Ιστορίας. Το όνομά του άλλωστε δείχνει την αγάπη της οικογένειάς του για την αρχαία Ελλάδα.
Υπήρξε λάτρης της Ελληνικής Κλασικής Παιδείας. Έγραφε γι’ αυτό στον Νεόφυτο Βάμβα το 1823: «Εις άλλους θέλω περιγράψει πόσα κακά πάσχομεν δια την έλλειψιν των ελληνοσωτηρίων διδασκαλιών, προς εσέ δε λέγω ότι η ελληνική παιδεία έλειψε πολύ απ’ την αγωνιζόμενην Ελλάδα… Όθεν ιδού η αρμωδιοτέρα θέσεις συμπολίτα, να διδάξης των Ελλήνων τα τέκνα, την αρετήν την φιλοπατρίαν, και την σοφία των προγόνων μας».(Ανώνυμος, «Ιστοριογραφία του αγώνος» Πανδώρα 1858). Μεταξύ 1798-1800 γνώρισε και συναναστράφηκε με τον ποιητή Ιωάννη Ζαμπέλιο στην Λευκάδα, όπου και διδάχθηκε απ’ αυτόν. Γνώρισε επίσης κι άλλους λόγιους ανάμεσα σε κύκλους του νεοελληνικού Διαφωτισμού.
Την εποχή που ο Αλή Πασάς είχε καταλάβει την Πρέβεζα και ετοιμαζόταν για την κατάκτηση των Ιονίων νήσων η Ακριβή Τσαρλαμπά ήρθε με τον γιο της στα Γιάννενα. Εκεί έγραψε τον Οδυσσέα στο τάγμα των Μπεκτασήδων Δερβίσηδων. Οι Μπεκτασήδες αποτελούσαν ένα ανεξίθρησκο τάγμα, όπου ο καθένας μπορούσε να μαθητεύσει μαζί τους χωρίς να είναι αναγκασμένος να προσηλυτιστεί στον μωαμεθανισμό. Αυτό υπήρξε μία αφορμή για τους μετέπειτα ιστορικούς της Ρωμιοσύνης να κατηγορήσουν τον Οδυσσέα για εκτουρκισμό. Το 1803 βρέθηκε στην αυλή του Αλή Πασά. Ο Αλή ήθελε να γνωρίσει τον γιο του παλιού καλού του φίλου Ανδρέα Βερούση. Εκείνη την εποχή το σαράι του αποτελούσε το κέντρο της ζωής στα Γιάννενα. Από εκεί έβγαιναν οι ευνοούμενοί του και οι μεγάλοι καπεταναίοι, αφού αποτελούσε σχολή πολιτικής και στρατιωτικής παιδείας.
Μύηση Οδυσσέα Aνδρούτσου στη Φιλική Εταιρεία
Διδάσκαλός του εκεί υπήρξε ο διάσημος Ψαλλίδας, που τον έκανε ν’ αποκτήσει πλέον φωτισμένη συνείδηση του Ελληνισμού και τον μύησε στην Φιλική Εταιρεία. Παράλληλα διδάχθηκε την πανουργία, την σκληρότητα και την καχυποψία που επικρατούσε στο σαράι. Έμαθε επίσης να είναι ανελέητος στους εχθρούς του. Ποτέ δεν είχε πάψει να δείχνει συμπόνια για τον φτωχό λαό και περιφρόνηση στους κοτζαμπάσηδες και στους παπάδες. Πάνω απ’ όλα όμως ήταν πατριώτης σύμφωνα με τους όρκους που είχε δώσει κατά την εισδοχή του στην Φιλική Εταιρεία. Ο σκοπός της ζωής του υπήρξε η λευτεριά του γένους σε ένα κράτος πραγματικά δημοκρατικό. Αν οι κοτζαμπάσηδες θα ήθελαν να ακολουθήσουν θα ήταν δεκτοί, αλλιώς θα γίνονταν στόχοι γι’ αυτόν όπως και οι Τούρκοι. Το δημοτικό τραγούδι μελοποίησε την ακατάπαυστη πάλη του λαϊκού αγωνιστή κατά των πλουσίων: «Προς σας άρχοντες της Λειβαδιάς προς σας κοτζαμπασήδες, γρήγορα το μουρασελέ λουφέ στα παληκάρια. Βάζω φωτιά στην χώρα σας και καίω τα σαράγια, καπνίζω τις κυράδες σας και τις αρχόντισσές σας».
Στρατιωτική αγωγή στην αυλή του Αλή Πασά
Απ’ όλους τους οπλαρχηγούς, που βγήκαν απ’ το φυτώριο της αυλής των Ιωαννίνων ο Οδυσσέας υπήρξε ο πιο μορφωμένος. Ταυτόχρονα η στρατιωτική αγωγή της αυλής τον έκανε εμπειροπόλεμο και δεινό μαχητή. Η σωματική του ρώμη, η ευφυΐα του, η ανδρεία του και το στρατιωτικό ταλέντο, που κληρονόμησε απ’ τον ήρωα πατέρα του τον ανέδειξαν σε κορυφαία προσωπικότητα της εποχής του. Το 1816 Αλή Πασάς έστειλε τον Οδυσσέα στην Λιβαδειά με σκοπό να καθαρίσει την περιοχή από τους κλέφτες καπεταναίους και να δημιουργήσει συνθήκες ακυβερνησίας στην Εύβοια, δημιουργώντας σκηνοθετημένες πράξεις προβοκάτσιας με σκοπό να αναθέσει ο σουλτάνος στον Αλή το πασιλίκι της Εύβοιας. Ο Οδυσσέας κήρυξε τον πόλεμο στους άρχοντες της Ρούμελης, αφού δεν τους αναγνώριζε καμία εξουσία. Αφού υπέταξε τους κλέφτες της Ρούμελης χωρίς να τους σκοτώσει τους πήρε όλους με το μέρος του. Τον Αθανάσιο Διάκο τον έκανε υπαρχηγό του και δεξί του χέρι τον Γκούρα. Τον δε γέροντα κλέφτη Πανουριά τον έκανε ψυχοπατέρα του. Οι σκηνοθετημένες ενέργειες στην Εύβοια είχαν απόλυτη επιτυχία. Σε μία τέτοια επιχείρηση συνελήφθη απ’ τους Τούρκους ο Γκούρας. Ο Οδυσσέας για να τον ελευθερώσει συνέλαβε σε ενέδρα τον Μπας-αγά αυλάρχη του Σουλτάνου που βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Λειβαδιά και τον αντάλλαξε με τον Γκούρα, τον άνθρωπο που με τόση κυνικότητα θα τον προδώσει και θα οργανώσει την δολοφονία του αργότερα. Τότε το κύρος του ανέβηκε κατακόρυφα. Ο Οδυσσέας γύρισε στα Γιάννενα θριαμβευτής και έπεισε τον Αλή Πασά να μην εξοντώσει τους κλέφτες που συνέλαβε, παρά να τους πάρει στην υπηρεσία του. Έτσι κι έγινε.
Ο Αλή αποφάσισε να παντρέψει τον ψυχογιό του με την Ελένη Καρέλη και να τον προικίσει με φιρμάνι, που εξέδωσε στην περιοχή της Λειβαδιάς να τον βοηθήσουν όλοι οι κάτοικοι χρηματικώς. Αυτή η προίκα ήταν και ο περίφημος θησαυρός του Οδυσσέα, που αργότερα έγινε θρύλος δόλωμα και πηγή του κακού για τους διώκτες του. Παρά τα γραφόμενα ο θησαυρός αυτός σπαταλήθηκε για τις ανάγκες του απελευθερωτικού αγώνα.
Ο Μπάμπης Άννινος στο βιβλίου του («Ιστορικά Σημειώματα», σελ. 5, Αθήνα 1925) μας περιγράφει την πραγματική εικόνα του ήρωα, που τον δείχνει ως εύσωμο, ξανθό με μακρυά πυκνά ξανθά μαλλιά και ξανθό λεπτό μουστάκι. Το βλέμμα του μελαγχολικό, σκυθρωπό και ευγενικό και με ήσυχη μορφή, έδειχνε άνθρωπο με αποφασιστικό χαρακτήρα, τολμηρό και έξυπνο: «Η παρούσα εικών ληφθείσα εκ διασωζομένης ιχνογραφίας, ήτις εσχεδιάσθη απ’ ευθείας παρ’ Άγγλου φιλέλληνος κατά την εποχή του Αγώνος, αποδίδει πιστώς την φυσιογνωμία του Οδυσσέως. Η άλλη δε η συνήθης ήτις αναπαριστά αυτόν με παχύ και ευθύν μύστακα και βλέμμα αγριωπό είναι φανταστική». Παρομοίως συμφωνεί και ο Τ. Λάππας στο έργο του («Οδυσσέας Ανδρούτσος» σελ.42). Οι ψεύτικες κι αγριωπές εικόνες (μεσαία και δεξιά), στις οποίες ο Οδυσσέας μοιάζει με θηρίο, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1873, με σκοπό να παρουσιάσουν τον Οδυσσέα ως αμόρφωτο και αγροίκο.
Ο Οδυσσέας στάθηκε ανελέητος απέναντι στους προσκυνημένους και στους παπάδες, όπως με τον αρχιμανδρίτη Παπαναστάση που τον σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια, τον Δημήτρη Μπεγιατζή, έναν άλλο παπά συνεργάτη του Ομέρ πασά της Εύβοιας που τον έθαψε ζωντανό. Εξίσου τραγική ήταν η τύχη του Ηλία Πασπάτη πράκτορα του Ομέρ Βρυώνη, που γύριζε στα χωριά κάνοντας προπαγάνδα, για να υπογράψουν οι χωρικοί τα προσκυνοχάρτια στον σουλτάνο. Αλλά και σε κρούσματα ληστείας μεταξύ Ελλήνων υπήρξε το ίδιο ανελέητος. Αποτέλεσμα αυτής της σκληρής πολιτικής ήταν το σβήσιμο του κινήματος των προσκυνημένων και η εξαφάνιση των ληστών. Ο ανδρείος μα και σκληρός Οδυσσέας ήταν πλέον ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Ρούμελης και ο αρχηγός των απελευθερωτικών στρατευμάτων της Ανατολικής Στερεάς.
Ρωμιοσύνη εναντίον Ανδρούτσου
Τα ιστορικά γεγονότα που ακολούθησαν αποτέλεσαν έναν ανελέητο αγώνα εναντίον του με σκοπό την ολοκληρωτική εξόντωσή του  απ’ τους κοτζαμπάσηδες, τον κλήρο, και τους κυβερνητικούς του νέου Ρωμαίικου κράτους που τον έβλεπαν πλέον ως έναν τεράστιο κίνδυνο. Πολλές επίσημες κρατικές επιστολές και διατάγματα υπογράφηκαν και στάλθηκαν κατά του Ανδρούτσου που τον χαρακτήριζαν συνεχώς τουρκολάτρη, δωροδοκημένο, αιμοδιψή, κακούργο, ανίκανο στρατιωτικά, υπογεγραμμένα από τους ταγούς του Ρωμαίικου κατεστημένου και το νέο όργανο εξουσίας τον Άρειο Πάγο.
Οι αρεοπαγίτες αρχικά προσπάθησαν να πείσουν τον καλό φίλο του Οδυσσέα και συμπολεμιστή του, Νικηταρά, να τον εγκαταλείψει σπέρνοντας συκοφαντίες ανάμεσά τους. Έτσι έστειλαν ανάλογη επιστολή στον Νικηταρά. Η απάντηση όμως του Νικηταρά τους απογοήτευσε, που μη γνωρίζοντας το ήθος την ακεραιότητα και την ανιδιοτέλειά του, προσπάθησαν με υποσχέσεις χρηματισμού και αξιωμάτων να τον πείσουν να δολοφονήσει τον Ανδρούτσο. Ο ίδιος ο Νικηταράς αναφέρει (Επιστολή 27η  Απριλίου 1822, Εκ Βελίτζης): «Ένας αρεοπαγίτης μου λέγει δια να σκοτώσω τον Οδυσσέα. Πρωτύτερα μου είχε στείλει η Διοίκησις έναν Γραμματικό. Τον παίρνω με την κουμπούρα. Έγραψαν και του Γέρου (του Κολοκοτρώνη) δια τα τρέχοντα, ότι η Διοίκησις θέλει να σκοτώσει μερικούς».
Τον Μάρτιο του 1822 σε μία μάχη των δυνάμεων του Ανδρούτσου με τους Τούρκους στην Στυλίδα, ο Άρειος Πάγος με την προδοτική απόφασή του απέκοψε τις ελληνικές δυνάμεις μεταξύ τους. Αποτέλεσμα μετά από 15 ημέρες μαχών οι 18.000 Τούρκοι πολιορκούσαν απειλητικά την ελληνική δύναμη 3.000 πολεμιστών. Οι Αρεοπαγίτες αποφάσισαν ξανά να εγκαταλείψουν τους μαχητές με σκοπό να σκοτωθούν όλοι και μαζί τους και ο αδυσώπητος εχθρός τους Οδυσσέας. Γράφει ο Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματά του: «Είχαν πάθος με τον Δυσσέα κι αποφάσιζαν οι καλοί πατριώτες δια την ιδιαιτέρα διχόνοιαν με ένα άτομο να χαθούνε τρεις χιλιάδες στράτευμα περίπου. Και η πατρίς αυτό το στράτευμα μόνον είχε εις την εξουσίαν της…Και σαν χάνονταν αυτείνοι ποιοι θα πολεμούσαν τους Τούρκους;» (Μακρυγιάννης, «Απομνημονεύματα» Τόμος Β΄, σελ.55).
Ο Οδυσσέας στην δύσκολη θέση που βρέθηκε αποφάσισε να υποχωρήσει με όλο το στράτευμα πίσω σε Ελληνικό έδαφος μέσω πλοίων. Οι Αρεοπαγίτες όμως που βρίσκονταν σε άλλο πλοίο στ’ ανοιχτά του κόλπου δεν έστελναν τα πλοία. Θυμωμένος ο Οδυσσέας πήγε μ’ ένα μικρό πλοιάριο προς αυτούς. Όμως οι άνθρωποι αυτοί με ενσαρκωτή του μίσους τον καλόγερο Κωνσταντά που ήταν μαζί τους είχαν ήδη καταλήξει σε μία φοβερή απόφαση. Να σκοτώσουν τον Οδυσσέα επί τόπου! Έδωσαν δε εντολή στον κυβερνήτη του πλοίου καπετάν Βισβίζη να τον συλλάβει και στον καπετάν Ζορμπά να τον εκτελέσει «επειδή ήταν αντίχριστος, τουρκολάτρης επικατάρατος, προδότης και ρέμπελος»! Όλα αυτά χωρίς κανένα επίσημο έγγραφο, χωρίς κανένα δικαστήριο. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνεται από πέντε σύγχρονους ιστορικούς τον Αντώνη Γεωργαντά, τον Αναγνώστη Δεληγιάννη, τον Τ. Λάππα, τον Γιάννη Μακρυγιάννη και τον Κάρπο Παπαδόπουλο. Οι καπετάνιοι δεν εκτέλεσαν την περίεργη διαταγή λόγω της μεγάλης συμπάθειας που έτρεφαν για τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας χωρίς να γνωρίζει την απόφαση αυτή κινητοποιήθηκε για να σώσει μόνος του τους συμπολεμιστές του. Με δικά του γρόσια πλήρωσε τους βαρκάρηδες του Μαλιακού και το επόμενο βράδυ το στράτευμα έφυγε χωρίς οι Τούρκοι ν’ αντιληφθούν το παραμικρό. «Μπαρκάρισε πρώτα τους λαβωμένους κι αρρώστους, ύστερα τους κιοτήδες, κι ύστερα μπαρκάρισε τους άλλους» (Μακρυγιάννης Β΄, 56). Και παρότι η επιχείρηση κατέληξε σε αποτυχία λόγω του ακαριαίου τρόπου διασώσεως του στρατεύματος, η φήμη του και η δημοτικότητά του σε λαό και στρατό μεγάλωσε ξανά. Όμως οι Αρεοπαγίτες δεν το έβαλαν κάτω και συνεχίζοντας το πόλεμο του έστειλαν γραπτώς την αποκήρυξή του απ’ την θέση του αρχιστράτηγου της Ρούμελης λόγω απείθειας προς τις εντολές τους!
Ο αφορισμός του Ανδρούτσου από το δεσπότη Ιωσήφ
Στις 22 Ιουνίου του 1822 η Ρούμελη συγκλονίστηκε από μία ακόμα βαριά είδηση. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος είχε επίσημα αφοριστεί. Ο αφορισμός είχε κοινοποιηθεί και τοιχοκολληθεί απ’ τον υπουργό της θρησκείας (!) δεσπότη Ιωσήφ Ανδρούση, τοιχοκολλήθηκε δε απ’ τις άκρες της Στερεάς Ελλάδας μέχρι και την Κόρινθο. Ο Οδυσσέας αναθεματίστηκε απ’ την Εκκλησία ως «άθεος, βλάσφημος, καταραμένος, τουρκολάτρης και αντίχριστος δια τις πράξεις του». Όποιος δε χριστιανός θα τον πλησίαζε θα γινόταν κι αυτός «αμαρτωλός και επικαταράτος» και από εδώ και στο εξής «δεν θα λογαριάζεται ως Χριστιανός παρά ως Μπεκτασής Δερβίσης».
Παρά τα σκληρά αυτά μέτρα οι καπεταναίοι του τα παληκάρια του και ο λαός, του έδειχναν τον ίδιο σεβασμό και αφοσίωση. Ο Οδυσσέας σαν πληγωμένο αγρίμι αποσύρθηκε στην Δρακοσπηλιά του όπου φρόντισε να την μετατρέψει σε απόρθητο φρούριο κρατώντας μόνο 100 επίλεκτους πολεμιστές του. Όμως ο Οδυσσέας ξαναμπήκε στις μάχες. Μετά τις επιτυχίες του στην μάχη εναντίον των στρατευμάτων ανεφοδιασμού του Δράμαλη και την καταστροφή της στρατιάς του στην Πελοπόννησο στέφθηκε απ’ τους οπλαρχηγούς κι όχι απ’ την Πολιτεία, ξανά αρχιστράτηγος της Ανατολικής Στερεάς και τοπάρχης των Αθηνών. Ο Οδυσσέας οργάνωσε την άμυνα της πόλεως και ζήτησε να φέρει στην Αθήνα τον Αδαμάντιο Κοραή και τον Νεόφυτο Βάμβα για ν’ αναβαθμίσουν την παιδεία των Αθηναίων. Έβαλε σε λειτουργία δύο σχολεία και σχεδίαζε να ιδρύσει Πανεπιστήμιο παρά τις αντιδράσεις της Εκκλησίας. Τον Αύγουστο του 1823 εξέδωσε την Εφημερίδα των Αθηνών.
Ο Τ. Λάππας στο έργο του «Οδυσσέας Ανδρούτσος» γράφει: «Δεν μπορεί κανείς ν’ αρνηθεί πως ο Οδυσσέας ήταν ένα φωτεινό μυαλό, ένας άνθρωπος που ξεπερνούσε κατά πολύ την εποχή του» (σ.196). Λόγω όμως των διώξεων που ακολούθησαν το πνευματικό έργο του δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Ο πρώτος εμφύλιος
Λίγο πριν απ’ την έναρξη του εμφυλίου πολέμου ο Οδυσσέας επισκέφτηκε τον Κολοκοτρώνη στον Μοριά και του πρότεινε να κάνουν πραξικόπημα εναντίον του σάπιου ρωμαίικου κατεστημένου και ν’ αναλάβουν οι οπλαρχηγοί την κυβέρνηση. Γράφει ο Φωτιάδης στο έργο του («Καραϊσκάκης» σελ. 168): «Ο Οδυσσέας λογάριαζε σαν αναπόφευκτο τον εμφύλιο πόλεμο και γύρευε αυτοί πρώτοι να χτυπήσουν. Έπρεπε να λείψουν απ’ την μέση οι τουρκοκοτζαμπάσηδες και να δικαιωθεί το κοινωνικό περιεχόμενο της επανάστασης για να σωθεί ο τόπος. Ο Κολοκοτρώνης δίσταζε να το δεχθεί, τρόμαζε μπροστά στην καταστροφή που μπορούσε να ρίξει το έθνος την κρίσιμη εκείνη ώρα ο εμφύλιος πόλεμος. Κι όμως δεν τον απόφυγε. Τα όσα όμως ακολούθησαν δικαίωσαν τον Ανδρούτσο. Οι κοτζαμπάσηδες οι πολιτικάντες και οι Φαναριώτες όταν κατάλαβαν πως οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές γι’ αυτούς κάνανε τον εμφύλιο πόλεμο και τον κέρδισαν».
Τον Απρίλιο του 1823 στο Άστρος Κυνουρίας συνήλθε η 2η εθνοσυνέλευση. Εκεί ψηφίσθηκε το νέο Σύνταγμα που ήταν αρκετά δημοκρατικότερο του πρώτου. Αποτέλεσμα το ξέσπασμα εμφύλιου πόλεμου. Πρόκειται για εμφύλιο ταξικό πόλεμο των πλουσίων, των Φαναριωτών και των παπάδων, εναντίον των φτωχών και όχι για πόλεμο κάποιων συμφερόντων όπως θέλουν να ισχυρίζονται κάποιοι ιστορικοί. Ο επικίνδυνος Οδυσσέας είχε μετατεθεί στην Πελοπόννησο απ’ τους κυβερνητικούς με σκοπό ν’ αχρηστευθεί. Εκεί έγιναν τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του.
Τα «καπάκια» και η αλήθεια
Ο Οδυσσέας όπως και άλλοι οπλαρχηγοί μεταχειρίσθηκε αρκετές φορές την μέθοδο «καπάκια», δηλαδή απατηλές διαπραγματεύσεις για δήθεν προσκύνημα και υποταγή στους Τούρκους με σκοπό να τους καθυστερεί όταν ήταν αναγκαίο. Αυτές τις διαπραγματεύσεις οι κοτζαμπάσηδες εχθροί του Οδυσσέα έσπευσαν να τις εκμεταλλευτούν για να τον συκοφαντήσουν, ότι ήταν πουλημένος στους Τούρκους. Παρόμοια ψέματα έγραψαν και οι ιστορικοί ταγοί της Ρωμιοσύνης. Όμως, ο Ν. Σπηλιάδης στο έργο του («Απομνημονεύματα» Β΄, 412) αναφέρει: «Αν ήθελε να κινηθεί κατά της πατρίδος, δεν ήταν δύσκολον να συστρατεύσει με τον Μουστάμπεην και να οδηγήσει τους Τούρκους εις τον πόλεμον. Και τότε ήθελεν αποδειχθεί ότι ήτο εχθρός της πατρίδος. Αλλά αν εφάνη συνενοούμενος με αυτόν δεν αποδείχνει άλλο ειμή ότι ηπείλει την Κυβέρνησιν και εν τ’ αυτώ ηπάτα τους Τούρκους δια τον σκοπόν του».
Αμέτοχος της αλληλοσφαγής
Το 1824 ο πρωθυπουργός Κωλέττης κοινοποίησε απόφαση του Εκτελεστικού, που καθαιρούσε πάλι τον Ανδρούτσο και διόριζε αρχηγό της Ρούμελης τον Κίτσο Τζαβέλα. Την ίδια εποχή στο Κουτσομάδι της Πελοποννήσου ένας δεύτερος τρομερός εμφύλιος ξεσπά ανάμεσα σε πλούσιους πλοιοκτήτες και κοτζαμπάσηδες για την εξουσία. Μετά την νίκη των πρώτων θα ακολουθήσει το πιο θυελλώδες και άγριο πλιατσικολόγημα των χρονικών του Αγώνα. Πράξεις κτηνώδους βίας, σφαγές, βιασμοί, ληστείες, εμπρησμοί κατά την ηττημένων.
Ο Οδυσσέας παρέμεινε αμέτοχος αυτής της αλληλοσφαγής. Παραγκωνισμένος και αφορισμένος, πραγματικό ψυχικό ράκος, φάντασμα του ίδιου του εαυτού του βρισκόταν κλεισμένος στην Δρακοσπηλιά του. Η νέα πατρίδα του που δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα που οραματιζόταν, είχε κυριολεκτικά διαλυθεί μέσα σ’ ένα σύννεφο εμφύλιων σπαραγμών. Η αναξιοκρατία και η πλήρη υποταγή της φτωχής τάξης και των ηρωικών πολεμιστών στους πλουσίους και στην Εκκλησία εκτυλισσόταν.
Την ίδια εποχή που μαινόταν ο Ρωμαίικος εμφύλιος Τούρκοι και Αιγύπτιοι βάδιζαν από κοινού για να συντρίψουν την επανάσταση. Οι δυνάμεις του Τούρκου Ρεσίτ Πασά ή Κιουταχή θα κατέβαιναν μέσω της Ηπείρου και ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ θα αποβίβαζε το στράτευμά του μέσω της θάλασσας στην Πελοπόννησο. Ο Οδυσσέας τότε συνέλαβε ένα παράτολμο σχέδιο. Με τα γνωστά «καπάκια» του προσπαθούσε να πείσει τους Τούρκους του Ομέρ, ότι είναι πλέον σύμμαχοι, για να του ανοίξουν το απόρθητο φρούριο της Χαλκίδας και να λειτουργήσει ως άλλος Δούρειος Ίππος: «Έπρεπε να προσποιηθή ότι υποτάσσεται εις τον Σουλτάνον, ο δε σκοπός της υποταγής του έτεινε εις το να δυνηθή ενωθείς με τον Ομέρ, να λάβη πιστά και να προσπαθήση να κυριεύσει το φρούριον Καραμπαμπά. Ούτως ήλπιζε και εαυτόν ν’ ασφαλίσει επιβουλευόμενον και την πατρίδα να ωφελήσει και την νήσον της Ευβοίας να ελευθερώσει» (Ν. Σπηλιάδης «Απομνημονεύματα» Β΄, 411). Το σχέδιο απελπισίας του Οδυσσέα ήταν μία πρωτοβουλία, για να κυριεύσει το κάστρο και μετά ολόκληρη την Εύβοια και να ξαναβρεί έτσι την χαμένη του αίγλη την ώρα που οι Τούρκοι θα επιτίθεντο με τον Ιμπραήμ. Έτσι θα γινόταν ξανά ο αδιαφιλονίκητος αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων των επαναστατών.
Επιχείρηση: «Κακοδυσσέως η πανήγυρις»
Ενώ ο Μοριάς παραδιδόταν αμαχητί στον Ιμπραήμ στις 20 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση εξέδιδε διάταγμα για εξαπόλυση μεγάλης στρατιωτικής εκστρατείας 6.000 ανδρών και 12 πλοίων με αρχηγό τον Γκούρα εναντίον του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην Ρούμελη, με σκοπό την οριστική εξόντωσή του. Η επιχείρηση ονομάστηκε «Κακοδυσσέως η πανήγυρις»! Αντί τα πλοία να χτυπήσουν τον θαλάσσιο ανεφοδιασμό του Ιμπραήμ και ο στρατός να πολεμήσει για να μην πέσουν και τα τελευταία προπύργια της πατρίδας, θα πήγαιναν όλοι μαζί να εξοντώσουν τον «Τουρκοδυσσέα». Απίθανο σχέδιο Ρωμαίικης παραφροσύνης!
Ο Οδυσσέας παραδόθηκε αμαχητί στον παλιό του φίλο Γκούρα και του εξήγησε, ότι τώρα ήταν πολύ εύκολο να επιτεθούν οι Έλληνες στον Καράμπαμπα και να κατακτήσουν όλη την Εύβοια. Όμως ο Γκούρας δεν ενδιαφερόταν. Σκοπός του ήταν η εξόντωση του Οδυσσέα αφού πρώτα θα του άρπαζε τον θησαυρό. Ο Οδυσσέας συνελήφθη και μεταφέρθηκε ως αιχμάλωτος στο μοναστήρι του αγίου Σεραφείμ στον Ελικώνα. Ο γραμματικός του Γεωργαντάς κρυφακούγοντας τους σκοπούς του Γκούρα με κάποιους πιστούς του πολεμιστές προσπάθησαν να τον φυγαδεύσουν από εκεί. Ο Οδυσσέας όμως δεν δέχθηκε. Από εκεί μεταφέρθηκε οδικώς στο φρούριο της Αθήνας, για να μην δραπετεύσει. Η πόλη που κάποτε τον ανακήρυξε αρχιστράτηγο, τον τίμησε και τον αποθέωσε, τώρα τον ταπείνωνε και τον διαπόμπευε με τον πιο βάρβαρο και εξευτελιστικό τρόπο: «Η υπόληψις αυτού παρά τω λαώ και τους στρατιώτας είχε παντελώς εκπέσει, και οικτράν πλέον μόνον εικόνα πεπτωκότος μεγαλείου παρίστα ο Οδυσσεύς. Αι γυναίκες ερράπιζον αυτόν, το δε πλήθος ολίγου δειν ελιθοβόλει καθ’ οδόν τον ήρωα του Χανίου της Γραβιάς» (Μέντελσον «Ιστορία της Ελλάδος» Αθήναι 1873 σ.461).
Εν τω μεταξύ ο Ιμπραήμ προέλαυνε στον Μοριά. Η ανικανότητα της στρατιωτικής διοίκησης χωρίς τον Κολοκοτρώνη και τον Ανδρούτσο επι κεφαλής, είχε οδηγήσει τον Αγώνα στο χείλος της καταστροφής. Οι Τούρκοι συντονισμένα επιτέθηκαν στην Ανατολική Στερεά με τις δυνάμεις του Αμπά και του Μουστάμπεη και στην Δυτική Στερεά με την μεγάλη στρατιά του Κιουταχή.
Κάτω απ’ την τεράστια αυτή απειλή δύο ονόματα ακούστηκαν πάλι στον λαό και στους πολεμιστές. Κολοκοτρώνης και Ανδρούτσος. Ο πρώτος έλαβε αμνηστία στις 20 Μαΐου κάτω απ’ την πίεση και την οργή του στρατού, ο δεύτερος όχι. Τότε ο σταυραδελφός του Οδυσσέα ο Καραϊσκάκης πήρε μία απόφαση μαζί με άλλους οπλαρχηγούς να συλλάβουν τον Γκούρα και να τον αναγκάσουν να ελευθερώσει τον Οδυσσέα. Η ανάγκη όμως για την αρχηγία του στρατού δεν άφησε τον Καραϊσκάκη να ολοκληρώσει το σχέδιό του. Περίμενε άλλωστε ότι ο Οδυσσέας θα δικαζόταν και θα αφηνόταν ελεύθερος όπως έγινε και με τον Κολοκοτρώνη και με τον ίδιο. Η κυβέρνηση κάτω απ’ τις λαϊκές πιέσεις για απελευθέρωση του Οδυσσέα έστειλε δύο φορές τελεσίγραφο εντολή στον Γκούρα να μεταφέρει τον αιχμάλωτο Οδυσσέα στην Ακροκόρινθο όπου τυπικά θα δικαζόταν. Εκείνος όμως αρνήθηκε και τις δύο.
Η αποτρόπαια δολοφονία
  Την νύχτα της 5ης Ιουνίου του 1825 με εντολή του πρώην αδελφικού φίλου του Οδυσσέα Γκούρα, οι Μήτρος Τριανταφυλίνας ο Παπακώστας Τζαμάλας ο Γιάννης Μαμούρης και ένας παπάς αγνώστων στοιχείων έγιναν οι δήμιοι του Οδυσσέα: «Η ανάμιξη δε του ανόσιου ιερέως εις το έγκλημα η αναφερόμενη υπό του Σουρμελή, μαρτυρείται υπό της παραδόσεως, αναφέρεται δε και αλλαχού» (Μπάμπης Άννινος «Ιστορικά Σημειώματα» σ.87). Τα βασανιστήρια του Οδυσσέα κράτησαν ώρες ατελείωτες. Εκείνοι ρωτούσαν για να τους πει που έκρυβε τον θησαυρό του.
Μετά από ώρες κακοποίησης κι ενώ οι άλλοι τον ακινητοποίησαν ο ανελέητος παπάς εφάρμοσε την μέθοδο του στριψίματος των όρχεων.
Μετά από ώρες κακοποίησης κι ενώ οι άλλοι τον ακινητοποίησαν ο ανελέητος παπάς εφάρμοσε την μέθοδο του στριψίματος των όρχεων. (Με το μένος που έτρεφαν οι παπάδες για τους όρχεις το γυμνό σώμα και για τον έρωτα, ακρωτηριάσθηκαν χιλιάδες αγάλματα του αρχαίου κόσμου απ’ τους Χριστιανούς). Ακολούθησε ένα ουρλιαχτό πόνου ένα βογκητό σπαρακτικό και μία σειρά από αναστεναγμούς. Ο Οδυσσέας άφησε την τελευταία του πνοή. Τότε τον έδεσαν από ένα σχοινί και τον πέταξαν πάνω απ’ το φρούριο για να φανεί σαν ατύχημα. Το πρωί οι σκοποί αντίκρισαν ένα σωρό από σακατεμένες σάρκες που δύσκολα έμοιαζε για άνθρωπος. Η δολοφονία καλύφτηκε από την Αστυνομία με την ψεύτικη έκθεση του Ιατροδικαστή για δήθεν ατύχημα. Δεκατρείς ημέρες μετά την δολοφονία του Οδυσσέα η κυβέρνηση έδωσε γενική αμνηστία σε όλους τους φυλακισμένους λόγω της λαίλαπας του Ιμπραήμ και του Κιουταχή. Αλλά η μοίρα στάθηκε για ακόμα μία φορά κακή στον Ανδρούτσο όσο και οι συνάνθρωποί του. Δολοφονήθηκε χωρίς να δικαστεί, άνανδρα και άδικα.
Τι θα είχε γίνει αν ο Οδυσσέας είχε την κρατική βοήθεια και την ελευθερία των κινήσεων για ν’ αναχαιτίσει τους Τούρκους που τον έτρεμαν; Θα είχαν ανατραπεί τα σχέδια των Τούρκων μέχρι το 1822, θα είχε πέσει η Εύβοια και η Ρούμελη θα ήταν σωστά στερεωμένη. Η Εύβοια έμεινε στα χέρια των Τούρκων μέχρι τέλους. Και για να την αποκτήσει το Νεοελληνικό κράτος μετά την απελευθέρωση αναγκάστηκε να την ανταλλάξει με την Σάμο θυσιάζοντας το μεγάλο αυτό νησί.
Αλλά η δολοφονία ενός ανθρώπου που προετοιμαζόταν με πολλούς δόλιους τρόπους απ’ το 1822, προικισμένου με στρατηγικό μυαλό και ανδρεία, με κύρος στον λαό και στους πολεμιστές σε κρίσιμες στιγμές που η επανάσταση διέτρεχε τον έσχατο κίνδυνο, αποτέλεσε έγκλημα κατά της ίδιας της πατρίδας. Γράφει ο Μπάμπης Άννινος στο έργο του («Ιστορικά Σημειώματα» σελ.89) γι’ αυτό: «Τις δύναται να προΐδη τι θα συνέβαινεν εάν ο Καραϊσκάκης είχεν ως συνεργόν τον Οδυσσέα, εις την τελευταίαν αυτού αθάνατον εκστρατείαν και πόσα άλλα τρόπαια Αραχώβης και Διστόμου δεν θα εγείρεντο υπ’ αυτών εν τη Ανατολική Ελλάδι; Εάν την αποφράδα ημέρα καθ’ ήν ο Καραϊσκάκης έπιπτεν εν Φαλήρω, ευρίσκετο ο σθεναρός βραχίων του μπρατίμου του, του Οδυσσέως, ν’ αναλάβει την αρχηγίαν, η Ελλάς δεν θα ελιποψύχει, η Επανάστασις δεν θα εψυχορράγει, δεν θα επήρχετο εκ της αγερώχου επιπολαιότητος του Κόχραν η φοβερά παρά τον Ανάλατον εκατόμβη, καθ’ ήν εθυσιάσθει το άνθος των αλκίμων προμάχων της Πατρίδος, δεν θα ανεστήλου ο Κιουταχής την ημισέληνον επί των επάλξεων της Ακροπόλεως και η Ελλάς καταθέσασα το ξίφος θα απέκτα ίσως την ελευθερίαν αυτής υπό πολύ κρείττονας όρους».
Οι ταγοί ιστορικοί του Ρωμαίικου κατεστημένου έχυσαν άφθονο δηλητήριο με τις πένες τους εναντίον του Οδυσσέα μετά τον θάνατό του. Πολλοί καπεταναίοι εκδιώχθηκαν απ’ τους κοτζαμπάσηδες, αφορίστηκαν ή προδόθηκαν απ’ τους παπάδες και φυλακίστηκαν. Όμως τέτοιον συνεχόμενο και ανηλεή αφανιστικό διωγμό δεν τον υπέστη κανείς άλλος παρά μόνον ο Ανδρούτσος. Ο λόγος είναι ότι ο Οδυσσέας υπήρξε ένα πολύ σπουδαίο και ελεύθερο μυαλό που μπόρεσε να δει μέσα από το μάτι της βελόνας για τα μελλούμενα που θ’ ακολουθούσαν. Αντιλήφθηκε, αντιστάθηκε και πολέμησε το κράτος φιάσκο της Ρωμιοσύνης που στηνόταν εις βάρος πάλι του ταλαίπωρου λαού. Ήταν πραγματικά ένα ελεύθερο πνεύμα πολύ μπροστά απ’ την εποχή του, ένας μεγάλος ήρωας πολεμιστής και κατ’ εξοχήν λαϊκός επαναστάτης, πολύ μορφωμένος, διαχρονικό πρότυπο για κάθε ελεύθερο και σκεπτόμενο άνθρωπο.
Σ’ ένα απόσπασμα μιας επιστολής του Οδυσσέα που έστειλε στον Βρεταννό συνταγματάρχη Στάνχωπ φαίνεται η ακραία απελπισία του αλλά και η ωμή αλήθεια γι’ αυτό που έμελλε να συντελεστεί: «…Σας λέγω δε, ότι προς ασφάλειαν της ζωής μας ως τελευταίον καταφύγιον δεν έχομεν άλλο μέσον παρά να προσπέσωμεν εις το έλεος των Τούρκων, τόσον ημείς όσο και ο ατυχέστατος λαός της Ελλάδος, όστις φεύγων απ’ τον έναν ζυγόν και βλέπων ότι θα πέσει εις χειρότερον, προτιμά τον πρώτον από τον δεύτερον». Διαβλέπει δηλαδή ότι το Ρωμαίικο κράτος δυνάστης, που φτιαχνόταν ήταν χειρότερο του Τουρκικού! Παρόμοια διαπίστωση με αυτή του άλλου μεγάλου Έλληνος του Αδαμαντίου Κοραή: «Ω! ταλαίπωρη Ελλάς δεν ανέστης εκ του τάφου, απλώς ήλλαξες τάφον, απ’ τον Τουρκικόν εις τον Χριστιανικόν».
* * *
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι για τον διαγωνισμό ανάμεσα στους 100 μεγαλύτερους Έλληνες που ψηφίστηκαν πρόσφατα σε τηλεοπτικό κανάλι, ο Οδυσσέας (όπως και άλλοι σπουδαίοι και πραγματικοί Έλληνες) δεν υπήρχε πουθενά. Ο σημερινός λαός ραγιάς στην πραγματικότητα κοιμισμένος και απωχαυνωμένος απ’ τα ιστορικά ψεύδη που του σερβίρουν οι Ρωμιοί ταγοί του τσαλαπατάει σαν μεθυσμένος μέσα στον βούρκο της σήψης και της παρακμής. Η δε σημερινή Ρωμιοσύνη ως άλλος Λεβιάθαν, κατατρώγει όλα τα άξια τέκνα της.
Ένα σχιζοφρενικό ελληνοχριστιανικό κράτος (δηλαδή θύματα και θύτες ενωμένα σε μία οντότητα), που βυθίζεται ασταμάτητα στην αναξιοκρατία, στην υποκρισία στην διαφθορά και στην παρακμή που το ίδιο δημιούργησε. Ένα ακόμη απ’ τα πολλά άξια και σπουδαία θύματά του, υπήρξε και το λιοντάρι ή ο αετός της Ρούμελης, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.
Βασίλειος Μαυρομμάτης
ΠΗΓΗ :http://mikrasiateskeratsiniou.blogspot.gr/.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Ψηφίζεις ΝΔ, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ

 Μετά από παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση θα αποσύρει τροπολογία που ενοχλεί τους οπαδούς της θολοκουλτούρας. Γενικά, σε όλα τα βασικά θέματα που αφορούν την εθνική ταυτότητα και το πολιτισμικό μέλλον της Ελλάδας η κυβέρνηση Σαμαρά ακολουθεί πιστά την γραμμή ΣΥΡΙΖΑ.

Αν η επί της ουσίας διαφορά μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων είναι τόσο μικρή γιατί υπάρχει τόσο πολύ έχθρα μεταξύ τους; Υπάρχει η έχθρα γιατί αυτό που κάνει τα δύο κόμματα να αντιμάχεται σκληρά το ένα το άλλο είναι η κατάκτηση της εξουσίας και τα λάφυρα που αυτή εξασφαλίζει. Διάφορές ως προς την ουσία της πολιτικής που εφαρμόζεται δεν υπάρχουν...


Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση θα φορολογούσε αγρίως, όπως κάνει και η κυβέρνηση Σαμαρά, και μερικούς μήνες πριν τις εκλογές θα μοίραζε μερικά εκατομμύρια από τα δις που είχε υφαρπάξει για να πείσει ψηφοφόρους που μάλλον δεν καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια.

Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση θα λάμβανε ορισμένα μέτρα βιτρίνας στο θέμα της λαθρομετανάστευσης, αλλά, όπως η σημερινή κυβέρνηση, δεν θα έκανε τίποτε επί της ουσίας για να ανατρέψει τον πληθυσμιακό εποικισμό της Ελλάδας. Και όπως η σημερινή κυβέρνηση θα δημιουργούσε, σιγά-σιγά, τις συνθήκες μαζικής νομιμοποίησης λαθρομεταναστών.

Η κυβέρνηση αποπειράθηκε να περάσει την ρύθμιση για απέλαση μεταναστών που καταγγέλλουν ψευδώς πράξεις ρατσιστικής βίας εναντίον τους, την οποία απόσυρε μετά από αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτηθείτε μόνο, πόσες φορές η ΝΔ έχει αποσύρει στο παρελθόν διατάξεις που ενοχλούν τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μια από τις προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της λαθρομετανάστευσης είναι την στιγμή που ο λαθρομετανάστης μηνύει ή καταγγέλλει κάποιον για ρατσισμό ή ρατσιστική βία, αμέσως παύει η οποιανδήποτε διαδικασία απέλασης του. Περιττό να σημειώσουμε εδώ τι θα συμβεί σε περίπτωση που υπάρξει κάποτε τέτοια νομοθεσία - το τσουνάμι μηνύσεων και καταγγελιών που θα προκαλέσει.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διαδικασίες και τους ρυθμούς της ελληνικής δικαιοσύνης, μπορούμε να φαντασθούμε τι θα σημαίνει για δεκάδες χιλιάδες Έλληνες που θα πέσουν θύματα αυτής της έμμεσης διαδικασίας νομιμοποίησης. Ότι ούτε μια διάταξη που θα προστάτευε μόνο τους κρατικούς λειτουργούς από ψευδείς δηλώσεις λαθρομεταναστών δεν μπόρεσε να περάσει το ελληνικό κοινοβούλιο, λέει αρκετά για το μέλλον των Ελλήνων στην ίδια τους την πατρίδα.

Ή πάρτε για παράδειγμα τον λεγόμενο «αντιρατσιστικό» νόμο που για μήνες τώρα έχει κολλήσει στην Βουλή. Δυστυχώς αυτή η καθυστέρηση δεν οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις στο γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο καταργεί σε πολλές περιπτώσεις την ελευθερία του λόγου προς χάριν της πολυπολιτισμικότητας. Απλά κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ακολουθώντας πιστά την γραμμή Ρεπούση, προσπαθούν να περάσουν ένα νομοσχέδιο που θα απαγορεύει την αμφισβήτηση κάποιων γενοκτονιών, αλλά όχι αυτές που είχαν ως θύματα Έλληνες.

Αυτή την Τρίτη, 193 χρόνια μετά την ελληνική επανάσταση, το κοινοβούλιο της χώρας δεν μπορεί να περάσει μια τροπολογία που θα προστατεύει έναν περιορισμένο αριθμό Ελλήνων από ψευδείς δηλώσεις λαθρομεταναστών, αλλά και ούτε να συμπεριλάβει την γενοκτονία των Ποντίων σε ένα νομοσχέδιο που υποτίθεται προτάσσεται για την υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας. Το μέλλον των Ελλήνων είναι μια καταπιεζόμενη και φθίνουσα μειονότητα στον χώρο που για κάποιους απλά λέγεται Ελλάδα.

Για το μεταπολιτευτικό κατεστημένο η χρεοκοπία και η οικονομική παρακμή δεν είναι αρκετά μεγάλα κατορθώματα. Το δικαίωμα των Ελλήνων να έχουν το δικό τους κράτος, να ζουν ελεύθερα και ελεύθερα να διατηρούν την κουλτούρα και τις παραδόσεις τους, είναι υπό αμφισβήτηση εκ των άνω. Η επανάσταση του ‘21 είναι υπό αμφισβήτηση. Σε μερικά χρόνια από τώρα θα ξέρουμε αν οι εκδηλώσεις που γίνονται για την 25η Μαρτίου ήταν εορτασμοί ή μνημόσυνα.

πηγη.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΟΧΙ!!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ HOAX! ΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΩΡΑ ΠΕΡΑΣΕ Η ΕΙΔΗΣΗ; ΕΔΩ ΠΑΠΑΣ ΕΚΕΙ ΠΑΠΑΣ..ΒΡΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ;;;

Σας ειπαν ότι είναι μια αεροπειρατεία, και σας παρουσιαζουν συνεχως μια πραγματικοτητα προγραμματισμου...ΕΔΩ ΠΑΠΑΣ..ΕΚΕΙ ΠΑΠΑΣ...ΒΡΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ;;;

Οπως έχουμε πει πολλές φορές θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτιτά τα γεγονότα, τις εικόνες και τους αριθμούς. Έτσι, μονο θα δείτε ότι το μήνυμα που λαμβανει ο κόσμος δεν είναι πραγματικό και δεν ειναι θεμα τρομοκρατίας! Θέλουν να επιδράσουν στο υποσυνείδητό σας, το κάνουν εδώ και χιλιάδες χρόνια....


Ενώ ΣΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ εκδηλώνονται με την αναπαραγωγή προβλημάτων για να σας κρατουν απασχολημένους μεσα στο φτιαχτο χάος, απορωφουν και στερουν την ενέργειας σας (και το μυαλό σας). Ο στόχος είναι να πάρουν τον ελεγχο του μυαλου/του πνεύματος και της ψυχική σας διάθεσης. Σας θελουν υπο έλεγχο και σας κρατουν «τσιτομενο» και «πατημένο» έτσι σαν μια τελεια μαριονέτα, ενα εκφοβισμενο πειραματοζωο που υπακουει σε ολες τις επεμβασεις.

Περιμενετε μέσα απο τηλεοπτικα καναλια να ελευθερωθειτε από την Σιωνιστικη σκλαβιά στην οποία βρισκεσται; Εχετε αναρωτηθει εαν πραγματικά έχετε τον έλεγχο της δικής σας ζωής και πεπρωμένου σας;

Εδω είμαστε ολοι μάρτυρες των μαγικων ιεροτελεστιων που χρησιμοποιει η Νεα Ταξη. ΔΕΙΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ:

Έχετε δει την ημερομηνία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Freescale Semiconductor; Παρατηρήστε την ειναι 21/12/12. Το τελος ημερολογιου των Μάγια!

http://www.4-traders.com/news/Freescale-Semiconductor-Assigned-Patent--18085991/

ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑ ΜΑΛΑΚΑ...ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ' ΟΤΙ ΕΣΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥΟ πιλότος έχει μια φωτογραφία με ένα μαχαίρι στα χέρια του. Αυτό πρέπει να υπενθυμίσει υποσυνείδητα τον «θανατο» στο Λονδίνο, τον αποκεφαλισμο απάτη με τον μαυρο ηθοποιο που απειλουσε τα Εγγλεζακια. Η δεν ειναι ετσι;Σε μια άλλη φωτογραφία, ο πιλοτος έχει στο T -shirt το αποτύπωμα "Democracy Is Dead".

Tι συνέβη μεταξύ του Kerry και Λαβρόφ κατά τη διάρκεια 11 ωρών συνάντησή τους την Παρασκευή;

Δεν Στραγγαλισαν την δημοκρατία! Η δεν ειναι ετσι;Ενώ το αεροσκάφος εξαφανιστηκε απο τα ρανταρ, δύο κτίρια κατέρρευσαν στις ΗΠΑ. Αυτό το μηνυματακι το λαβατε; Δεν σας φαίνεται σαν ένα δεύτερο 9/11 ;;; Η δεν ειναι ετσι;

Το μυαλό σας και τον φοβο σας χρειαζονται! Το καταλαβες τωρα;; Είναι τόσο σημαντικό για τα καθαρματα! Ποιες είναι οι πιθανότητες να πεσει ενα αεροπλάνο και εν τω μεταξύ μια σειρά από κτίρια να γκρεμίζονται και παλι στο Manhattan;;; Τι σκεφτεσαι;; Η δεν μπορεις να αντεξεις αυτο που σκεφτεσαι;;;Κοιτάξτε το συμβολισμό και την αριθμολογία στην εικονα! Ο δορυφόρος της Κίνας εδωσε το υποσυνειδητο μηνυματακι 9 /11 (ημερομηνία και ώρα) την ωρα της ανευρεσης των υπολειμματων.

Βρισκομαστε ολοι μας μεσα σε ενα ΜΑΤΡΙΞ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ ΚΟΙΜΗΣΜΕΝΟ, ΣΕ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΕ ΛΗΘΑΡΓΟ, ΣΕ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ...ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ NA ΣΠΑΣΕΙΣ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΣΟΥ!!! ΒΓΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥΣ...ΤΩΡΑ.

ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ

http://www.katohika.gr/2014/03/edo-papas-ekei-papas.html.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Οι ΠασοκοΝεοδημοκράτες απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη επιτρέπουν όμως την σημαία του "αντιρατσισμού"

Αυτό το Νόμο τον δημιούργησαν τα δυο μεγάλα προδοτικά κόμματα, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ από κοινού! Λόγω ξένων συμφερόντων, απαγόρευσαν την ανάρτηση της Ελληνικής Σημαίας στην ίδια μας την πατρίδα! Είναι εντελώς γραικύλοι. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για αυτούς που κυβερνούν αυτό το τόπο μετά το τέλος της Δικτατορίας. Είναι γραικύλοι γιατί δεν συμπεριφέρονται σαν Έλληνες αλλά σαν "μικροί Έλληνες"...Είναι υπάλληλοι των Διεθνών Τραπεζιτών που κυβερνούν το πλανήτη μέσω των μαριονετών τους.

Επί πρωθυπουργίας Ράλλη όπως θα διαβάσετε και παρακάτω ψηφίστηκε ένας νόμος που απαγορεύει την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας σε αρχαιολογικούς χώρους. Προφανέστατα για να μην συνδέονται οι αρχαιολογικοί χώροι με την Ελλάδα. Σαν να είναι κάτι ξεχωριστό....


Για να ξεχάσουμε ότι οι πρόγονοί μας δημιούργησαν αυτόν τον κορυφαίο πολιτισμό και να γίνουμε όλοι γραικύλοι.

Όμως επειδή είναι πολύ γραικύλοι μας προωθούν και την παγκοσμιοποίηση.
Έτσι έβαλαν παιδάκια να φτιάξουν ανθρώπινη αλυσίδα εναντίον του ρατσισμού στην Ακρόπολη! Αλλά την ελληνική σημαία την απαγορεύουν γιατί η Ακρόπολη δεν πρέπει να συνδεθεί με "εθνικισμούς".
Ανήκει σε όλους μας λένε.....
Η Ακρόπολη ανήκει στους Έλληνες γιατί
Έλληνες την δημιούργησαν.
Ακολουθεί μια ανάρτηση που είδαμε στο HellasnowΠοιος ήταν πρωθυπουργός το 1981, όταν ψηφίστηκε ο νόμος που απαγορεύει την Ελληνική Σημαία σε αρχαιολογικούς χώρους;

Ξέρουμε τι σκεφτήκατε όταν είδατε τον τίτλο και τη χρονολογία 1981.
Το μυαλό σας πήγε κατευθείαν στον Ανδρέα Παπανδρέου, σωστά;
Δυστυχώς, κάνετε λάθος, Έλληνες κι Ελληνίδες.
Αυτός ο νόμος (Ν. 1144/1981) ψηφίστηκε επί πρωθυπουργίας Γεωργίου Ράλλη, επί Νέας Δημοκρατίας δηλαδή και μετά ακολούθησαν δύο τροποποιήσεις: Ν. 1491/1984, επί Παπανδρέου και Ν. 2946/2001, επί Σημίτη, που εξυπηρετούσαν τα ίδια συμφέροντα με την απαγόρευση της σημαίας σε αρχαιολογικούς χώρους.

Τα διάφορα blogs και sites που δημοσίευσαν ότι απαγορεύεται η ανάρτηση της Ελληνικής Σημαίας στην Ακρόπολη, ούτε καν μπήκαν στον κόπο να ερευνήσουν τους Νόμους και τις ημερομηνίες, για να δουν ποιες κυβερνήσεις τους ψήφισαν.
Και κάποιοι οπαδοί-πρόβατα της ΝΔ, για να το παίξουν «πατριώτες» και να μη θίξουν το κόμμα τους, βασιζόμενοι στη χρονολογία 1981, ισχυρίζονται ότι ο Νόμος πρωτοψηφίστηκε από την κυβέρνηση της «Αλλαγής» του Ανδρέα Παπανδρέου! Γι" αυτό επιμένουμε, οπαδοί των κομμάτων, ότι θα πρέπει να διαμορφώνετε μόνοι σας τη γνώμη σας κι όχι να δέχεστε ό,τι σας ποτίζουν στο «μαντρί» τους!

Καταλάβατε πόσο εύκολα σας ελέγχουν;

Καταλάβατε πώς καμιά φορά αυτά που σας «περνούν» ως δεδομένα, μπορούν να αντιστραφούν;
Όταν λοιπόν διαβάζετε ειδήσεις, από blogs/sites, καλό είναι να ελέγχετε μόνοι σας αν αληθεύουν και να μη «πέφτετε» εύκολο θύμα της παραπληροφόρησης.

Εμείς διαβάζοντας αρχικά τα άρθρα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, σκεφτήκαμε να ερευνήσουμε το θέμα για τους εξής λόγους:

- Οι εκλογές έγιναν στις 18 Οκτωβρίου 1981, προς το τέλος δηλαδή του έτους
- Δεν προλάβαιναν μέχρι τη σταθεροποίηση της Κυβέρνησης Παπανδρέου να ψηφίσουν το Νόμο
- Ο Γ. Ράλλης έγινε πρωθυπουργός το 1980 για ένα χρόνο
Δείτε παρακάτω το Νόμο 1144/1981 (μπορείτε να τον βρείτε στη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, πατώντας «Αναζητήσεις» και κατόπιν «Νόμοι και Διατάγματα», δηλαδή ΕΔΩ), με υπογραφές των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, στη σελίδα 1030.

Συμπέρασμα (επειδή το νόημα μετράει):

Αυτό το Νόμο τον δημιούργησαν τα δυο μεγάλα προδοτικά κόμματα, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ από κοινού! Λόγω ξένων συμφερόντων, απαγόρευσαν την ανάρτηση της Ελληνικής Σημαίας στην ίδια μας την πατρίδα!

Ομάδα Έρευνας Δ & Ε

http://freedomvoicegr.blogspot.gr/2014/03/blog-post_7127.html

http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2014/03/blog-post_48.html.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Κυνική ομολογία, για την πολιτική δίωξη και την προσπάθεια φυλάκισης των μελών της Χρυσής Αυγής...ΒΙΝΤΕΟ

Κυνική ομολογία, για την πολιτική δίωξη και την προσπάθεια φυλάκισης των μελών της Χρυσής Αυγής, από τους συστημικούς δημοσιογράφους του ΒΗΜΑΤΟΣ! Ομολογούν το σκοπό των πολιτικών διώξεων κατά της Χρυσής Αυγής !! http://www.stoxos.gr/2014/03/blog-post_4392.html
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Η απόλυτη ξεφτίλα: Ο Σύριζα αντιγράφει κατά γράμμα το πρόγραμμα της Χρυσής Αυγής - ΒΙΝΤΕΟ

Είναι γνωστή η πολιτική ένδεια των αποκομμάτων του αντισυνταγματικού τόξου, αλλά και η ανικανότητα τους να χτυπήσουν την Χρυσή Αυγή μπας και τσιμπήσουν κανά ψηφαλάκι. Δεν το κατάφεραν με διώξεις, δολοφονίες και τρομοκρατία και τώρα αντιγράφουν ως κακέκτυπα το πρόγραμμα και τις πολιτικές θέσεις της Χρυσής Αυγής.

Μετά την "ακροδεξιά" στροφή της ψοφοδεξιάς με κορώνες για λαθρομετανάστες και αντικομμουνισμό ήρθε η σειρά του Σύριζα να προσπαθήσει να αντιγράψει τις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Όπως διαφημίζει η εφημερίδα "Kontra news" ο Δραγασάκης τόνισε σε ομιλία του πως αν οι ξένοι μας πετάξουν εκτός ευρωζώνης, ο ελληνικός λαός θα κληθεί με δημοψήφισμα να δώσει τη λύση στο δίλημμα "ευρώ ή δραχμή"....
Αρχικά, με την μνημονιακή συγκυβέρνηση Σύριζα η Ελλάδα ποτέ δεν θα βγει εκτός Ευρωζώνης, αλλά οι διεθνείς τοκογλύφοι θα συνεχίζουν να την απομυζούν στον αιώνα τον άπαντα!

Δεύτερον και σημαντικότερον τα περί δημοψηφίσματος είναι πάγια θέση της Χρυσής Αυγής. Για του λόγου το αληθές αντιγράφουμε από το πρόγραμμα του Κινήματος: "ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: Διεξαγωγή δημοψηφίσματος για όλα τα μείζονα εθνικά ζητήματα. Τονίζεται ότι στην  Ελλάδα ουδέποτε εφαρμόστηκε πολιτικό δημοψήφισμα, αλλά όλα ήταν πολιτειακά. Ο λαός ήταν πάντοτε στην άκρη και εκτός των μεγάλων πολιτικών αποφάσεων, ενώ και το κατεστημένο πάντα έτρεμε την ιδέα ενός δημοψηφίσματος."

Επιπλέον, παραθέτουμε και το σχετικό απόσπασμα από την διαδικτυακή εκπομπή της Χρυσής Αυγής (14/10/2013)Δεν έχουμε να κάνουμε κανένα άλλο σχόλιο πέρα από το... "προσοχή στις αριστερές μαϊμούδες"!

πηγη.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Ετοιμάζεται η βιομετρική ταυτότητα

 Πρόκειται ουσιαστικά για “Κάρτες Εισόδου” σε κτίρια. Βεβαίως η τεχνολογία από κάπου ξεκινάει να εφαρμόζεται, δοκιμάζεται και στη συνέχεια επεκτείνεται σε όλο τον πληθυσμό. Πάντως η εξαγγελθείσα από τον Γιώργο “Κάρτα του Πολίτη” θα είχε λιγότερα στοιχεία από αυτή την Κάρτα.

Θυμηθείτε το : Θα έρθει μια μέρα που μόνο με τέτοιες κάρτες θα μας αφήνουν να μπαίνουμε στα …σπίτια μας!

newsbeast.gr : Σε εφαρμογή πιλοτικά προγράμματα με συμμετοχή υπαλλήλων του υπουργείου Δημόσιας Τάξης....


Προ των πυλών βρίσκεται η «βιομετρική κάρτα» η οποία εκτιμάται ότι θα είναι το διαβατήριο του μέλλοντος αφού δεν θα καταγράφει μόνο τα συνηθισμένα στοιχεία που βλέπουμε σε μια απλή ταυτότητα αλλά θα περιέχει και χαρακτηρι-στικά μοναδικά τα οποία είναι δύσκολο να αλλοιωθούν.

Η Αρχή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων άναψε το πράσινο φως για να εφαρμοστούν πειραματικά δυο πιλοτικά προγράμματα με τη συμμετοχή υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.


Ουσιαστικά πρόκειται για την αποκαλούμενη «βιομετρική υπογραφή» (μέθο-δος πολυτροπικής (multimodal) βιομετρίας) η οποία στηρίζεται στο συνδυασ-μό βιομετρικών δεδομένων που εξάγονται μέσω πολλαπλών φυσικών χαρακτη-ριστικών του ατόμου. Δηλαδή μορφασμοί, γκριμάτσες προσώπου, του τρόπου βαδίσματος, καθώς και φυσικών ή άλλων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την εξωτερική του εμφάνιση(π.χ. ύψος, βάρος, χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών, μουστάκι, γυαλιά, κλπ). Η συγκεκριμένη μέθοδος εξετάζεται πειραματικά ως εναλλακτική/συμπληρωματική των συνήθων βιομετρικών πρακτικών δηλαδή δακτυλοσκόπησης, ιριδοσκόπησης ή γεωμετρίας προσώπου, με στόχο την αποδοτικότερη και ακριβέστερη εξαγωγή και χρήση βιομετρικών δεδομένων κατά την χρήση τους ιδίως σε συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε κρίσιμες εγκαταστάσεις με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας.

Οι «βιομετρικές υπογραφές» θα αποθηκεύονται, αφού πρώτα κρυπτογραφη-θούν, σε έξυπνες κάρτες, καθώς και σε βάση δεδομένων, μαζί με τα κωδικοποι-ημένα στοιχεία ταυτοποίησης των συμμετεχόντων.

Το συγκεκριμένο έργο με την επωνυμία «ΒΙΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» θα εκτελέσει το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) σε συνεργασία με εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

http://eleytheroi-ellines.blogspot.gr/2014/03/blog-post_24.html.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης