Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

"..Τούρκοι.. Κάντε λίγη ὑπομονὴ καὶ θὰ σᾶς εἶναι ποιὸ εὔκολο νὰ ἐνταχθεῖτε στὸν Ἑλληνικὸ- Ρωμαίικο Πολιτισμὸ ποὺ σήμερα τὸν πολεμοῦν οἱ πρώην φίλοι σας γιατί μέσα σὲ αὐτὸν θὰ ἀφομοιωθεῖτε καλύτερα καθότι πολλοὶ ἐξ ὑμῶν διαθέτετε καὶ Ρωμαίικο Αἷμα.."

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
«Οἱ Ἕλληνες προτιμοῦν ἔνταξη στὴν Τουρκία, ἀντὶ γιὰ Ε.Ε!» Σύμβουλος Ρ.Τ.Ἐρντογᾶν (defencenet.gr). "Τελικὰ στὴν Τουρκία ἐμφανίζονται ὅσο περνάει ὁ καιρὸς γραφικὲς προσωπικότητες, ποὺ ὅμως τυγχάνει νὰ συμβουλεύουν τὸν Τοῦρκο πρωθυπουργὸ Ρ.Τ. Ἐρντογᾶν, μὲ ὅ,τι καὶ ἂν σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις.
Ἂν γινόταν δημοψήφισμα στὴν Ἑλλάδα, τὸ 51% τῶν πολιτῶν θὰ ἐπέλεγε τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ εὐρώ, σύμφωνα μὲ στενὸ συνεργάτη καὶ σύμβουλο τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν, δημοσιογράφο Γιγὶτ Μπουλοὺτ ὁ ὁποῖος σὲ ἄκρως προκλητικὲς δηλώσεις του σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ δὲν δίστασε νὰ πεῖ ὅτι οἱ Ἕλληνες θὰ προτιμήσουν νὰ ἐνταχθοῦν στὴν… Τουρκία!". Εἶναι τόσο γραφικὸς ὁ σύμβουλος τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς γείτονος χώρας; Μήπως ἡ δῆθεν λανθάνουσα γλώσσα ἀποκαλύπτει σχεδιασμοὺς διαχείρισης γεγονότων;
Δὲν πέρασαν λίγες ὧρες ἀπὸ τὶς δηλώσεις αὐτὲς καὶ νωρίτερα εἴχαμε  τὴν  περίπτωση κατάχρησης τοῦ....

θεσμοῦ τῆς "ἀβλαβοῦς διέλευσης" ἀπὸ πλευρᾶς TDK ποὺ σημειώθηκε τὸ πρωὶ τῆς προηγούμενης μέρας. Συγκεκριμένα, ἡ τουρκικὴ κορβέτα «Heybeliada (Χάλκη!)» (F-511), προερχόμενη ἀπὸ ΒΑ Αἰγαῖο εἰσῆλθε τὴν 9η Ὀκτωβρίου 07:00 σὲ Ἑλληνικὰ Χωρικὰ Ὕδατα μεταξὺ Ν. Εὐβοίας καὶ Ν. Ἀνδρου (Στενὸ Καφηρέα).
Στὴν συνέχεια, κινούμενη μὲ πορεία νοτιο-νοτιοδυτικὴ διῆλθε μεταξὺ Ν. Μακρονήσου καὶ Ν. Κέας καὶ ἐξῆλθε ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ Χωρικὰ Ὕδατα δυτικὰ Ν. Κύθνου τὴν 09:10.
Ἡ πρόκληση αὐτὴ εἶχε αὐξημένη σημασία, καθὼς ἀποτελεῖ τὴν πρώτη "ἐπίδειξη" τοῦ συγκεκριμένου πλοίου, ποὺ εἶναι τὸ πρῶτο τῆς κλάσης Ada (Milgem) καὶ ἔχει χαρακτηριστικὰ μειωμένης παρατηρησιμότητας ἀπὸ ραντὰρ stealth  ποὺ μεταφράζεται  σὲ μείωση τῆς ἀπόστασης ἐντοπισμοῦ κατὰ πολὺ μικρὸ ποσοστό. enkripto.com
Μήπως μᾶς μούτρωσαν οἱ Τοῦρκοι ποὺ πᾶμε σὲ ἄλλες ἀγκαλιές; Καὶ εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ μὴν χάσουν τὶς παλιές τους ἀγάπες. Τόσα πήγαινε- ἔλα, τόσα συνέδρια, κοινὰ ὑπουργικὰ συμβούλια, τόσα δεῖπνα-φαγοπότια, τόσοι ἑλληνοτουρκικοὶ σύνδεσμοι  φιλίας κ.ἃ νὰ πᾶνε χαμένα; Φυσικὰ δὲν τὸ θέλουν καὶ σκέφθηκαν πὼς νὰ μᾶς ἐντάξουν στὶς "ζεστὲς ἀγκαλιές" τους. Εἴτε μὲ τὸ στανιὸ εἴτε μὲ τὸ καλό!
ΩΡΕ ΒΑΡΒΑΡΟΙ πότε ἐντάξατε ἕνα Ἔθνος στὴν ἐπικράτειά σας ἂν δὲν τὸ περνούσατε πρῶτα ἀπὸ τὴν σφαγὴ καὶ τὴν δήλωση;
Καὶ ἐπειδὴ δὲν σᾶς πιστεύουμε, κατανοοῦμε  σὲ αὐτὲς τὶς κρίσιμες στιγμὲς ὅτι οἱ δῆθεν "γραφικὲς δηλώσεις" εἶναι προοίμιο διαχείρισης ἐνεργειῶν ἐνταγμένων σὲ ἕνα εὐρύτερο πλαίσιο προ-πολεμικῆς προετοιμασίας μὲ ψυχοτρονικὲς παρεμβάσεις.
Τώρα ἐκμεταλλεύεσθε τὴν ὀργὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ κόσμου στὰ δυσβάστακτα οἰκονομικὰ μέτρα. Σὲ λίγο ὅταν "ρετάρει" ὁ παγκόσμιος χωροφύλακας, μήπως σκέπτεστε νὰ βγάλετε καὶ τὰ ὑπόλοιπα χαρτιὰ στὴν φόρα; Ποὺ δὲν θὰ εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ συμφωνίες - ὑποσχέσεις ποὺ ὑπογράφηκαν καὶ δῆθεν κατὰ τὴν δική σας γνώμη ἀθετήθηκαν ἀπὸ τὶς ἑκάστοτε Ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις.
Σκοπός σας θὰ εἶναι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα νὰ σοκάρετε τὴν Ἑλληνικὴ κοινὴ Γνώμη. Λοιπὸν θὰ τὸ ἀλλάξουμε τὸ παιχνίδι. Καιρὸς νὰ ἀρχίσετε νὰ προβληματίζεσθε καὶ ἐσεῖς. Καὶ μία ποὺ ὁμιλεῖ ὁ κ. Γιγὶτ Μπουλοὺτ γιὰ ΕΝΤΑΞΕΙΣ γιατί δὲν ἀρθρογραφεῖ μὲ τὴν δημοσιογραφικὴ πένα τοῦ σχετικὰ μὲ τὸ ἱστορικὸ πλέον ἐρώτημα. Σὲ ποιὸν πολιτισμικὸ φορέα ἐντάχθηκαν οἱ νομάδες, γιουροῦκοι, τουρκομάνοι πρόγονοί του γιὰ νὰ "μακιγιαρισθοῦν" λίγο σὰν ἄνθρωποι;
Νὰ τὸ βάλουμε τὸ ἐρώτημα λίγο διαφορετικά. Ἂν στὴν θέση τῆς Ρωμαίικης - Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ὑπῆρχε μία ἀπολίτιστη χώρα τὴν ὁποία καταλαμβάνατε, πιστεύεται ὅτι σήμερα θὰ συμμετείχατε στὰ παγκόσμια πολιτισμικὰ δρώμενα; Δηλαδὴ μὲ ξένα κόλλυβα κάνατε ἕνα πολιτισμὸ ποὺ δὲν ἀνήκει στὸ DNA σας.
Κάτω ἀπὸ τὶς πέτρες σας καὶ πάνω στὴν γῆ ποὺ σήμερα εἶσθε ξενιστὲς τῆς ὑπάρχει ἕνας ζωντανὸς πολιτισμὸς ποὺ βοᾶ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ. Ψάξτε στὰ φαγητά σας, στὴν μουσικὴ, στὴν ἀρχιτεκτονική σας καὶ θὰ ἀκούσετε αὐτὴ τὴν λέξη. Ἐκεῖ ποὺ δὲν θὰ τὴν ἀκούσετε εἶναι  στὸ φανατισμὸ καὶ στὴν μισαλλοδοξία ἢ στὶς τεχνικὲς τῶν γενοκτονιῶν καὶ τοῦ γενιτσαρισμοῦ ποὺ ἐφαρμόσατε διαχρονικὰ καὶ μὲ ντοκουμέντα ποὺ σήμερα προσπαθεῖτε μὲ τσιράκια  νὰ ἀποκρύψετε.
Λοιπὸν κ. Γιγὶτ Μπουλοὺτ ἡ ὑπεροχὴ τῶν πολιτισμικῶν στοιχείων τῆς Ρωμηωσύνης εἶναι συντριπτικὴ μέσα στὴν ἐπικράτειά σας ἀπέναντι στὰ λιγοστὰ στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ τῆς νομαδικῆς ζωῆς σας.
Ἄλλωστε ὅποιος βιάζεται σκοντάπτει. Κάντε λίγη ὑπομονὴ καὶ θὰ σᾶς εἶναι ποιὸ εὔκολο νὰ ἐνταχθεῖτε στὸν Ἑλληνικὸ- Ρωμαίικο Πολιτισμὸ ποὺ σήμερα τὸν πολεμοῦν οἱ πρώην φίλοι σας γιατί μέσα σὲ αὐτὸν θὰ ἀφομοιωθεῖτε καλύτερα καθότι πολλοὶ ἐξ ὑμῶν διαθέτετε καὶ Ρωμαίικο Αἷμα.
Ὅ,τι καὶ νὰ γίνει μεταξὺ μας τελικὰ ΑΥΤΟ θὰ γίνει καὶ θὰ εἶναι καὶ ἡ τελευταία λύση σᾶς τώρα ποὺ σᾶς ἔκλεισαν ὅλα τὰ διεθνῆ σταυροδρόμια καὶ σᾶς ἄφησαν μόνους νὰ ἀναλογίζεσθε καὶ νὰ παραλογίζεσθε.


Πηγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Το MAKEDONIA IS GREECE δημιουργήθηκε για τους εξής λόγους:
1)Επειδή το όνομα μας πρέπει να το βλέπει ολόκληρος ο κόσμος!
Κάντε το ίδιο και εσείς!!!
Κανένας Σκοπιανός και κανένας άλλος βάρβαρος δεν μπορεί να παίζει με την ιστορία μας!
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

2)Επειδή όλα τα Μ.Μ.Ε. μας έχουν καταφλομώσει με τα ψέμματα και με τις προπαγάνδες τους αλλά και με τον ανθελληνισμό τους.
Οτι θα διαβάζετε εδώ,θα είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ!

3)Το ΜΠΛΟΓΚ αυτό δεν έχει κανένα κερδοσκοπικό συμφέρον και έχει δημιουργηθεί με το μόνο όφελος για την αγάπη της πατρίδας μας!
Επίσης είναι ακομμάτιστο μπλογκ και τα αίσχη όλων εδώ μέσα θα τα διαβάζετε...

4)Για να θυμίζει πάντα,αλλά και να αφυπνίζει τους Έλληνες για την ιστορία μας,την καταγωγή μας αλλά και τα βρώμικα παιχνίδια όλων των ΛΑΜΟΓΙΩΝ!!!

5) Το όνομά μας είναι η ψυχή μας!

ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΟΡΑΜΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΔΕΝ Θ ΑΡΓΗΣΕΙ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ Η ΕΝΟΧΗ.
ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ
ΠΑΡΩΝ, ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Μην γράφετε με greekglish γιατί τα σχόλια θα σβήνονται άμεσα.

http://www.greeklish-to-greek.gr/ Για όσους δεν ξέρουν να γράφουν!
Σας Ευχαριστούμε για την κατανόηση!!!