Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΑΝΩ ΜΑΣ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ, ΙΣΑΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΣ.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ- ΑΣΑΛΕΥΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

Σήμερα νομίζεται καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι ἀδιάφορος, ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καμιὰ εὐθύνη. Ἀλλιῶς τὸν λένε σωβινιστή, τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό. Ὅποιος ἀγαπᾶ
τὴν χώρα μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας, τὴν παράδοσή μας, τὴν γλώσσα μας, θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός. Οἱ ἀδιάφοροι παιρνοῦν γιὰ φιλελεύθεροι ἄνθρωποι, γιὰ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦνε μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν γιὰ πιστεύω τὴν καλοπέραση, τὸ εὔκολο κέρδος, τὶς εὐκολίες, τὶς ἀναπαύσεις, κι ἂς μὴν ἀπομείνῃ τίποτα ποὺ νὰ θυμίζῃ σὲ ποιὸ μέρος βρισκόμαστε, ἀπὸ ποὺ κρατᾶμε,
ποιοὶ ζήσανε πρὶν ἀπὸ μᾶς στὴν χώρα μας. Ἡ ξενομανία μᾶς ἔγινε τώρα σωστὴ ξενοδουλεία, σήμερα περνᾶ γιὰ ἀρετή, κι ὅποιος ἔχῃ τούτη τὴν ἀρρώστεια πιὸ βαρειὰ παρμένη, λογαριάζεται γιὰ σπουδαῖος ἄνθρωπος...


Ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνα παζάρι ποὺ πουλιοῦνται ὅλα, σὲ ὅποιον θέλῃ νὰ τὸ ἀγοράσῃ. Καταντήσαμε νὰ μὴν ἔχουμε ἀπάνω μας τίποτα ἑλληνικό, ἀπὸ τὸ σῶμα μας ἴσαμε τὸ πνεῦμα μας. Τὸ μασκάρεμα ἄρχισε πρῶτα ἀπὸ τὸ πνεῦμα, καὶ ὕστερα ἔφθασε καὶ στὸ σῶμα. Περισσότερο ἀντιστάθηκε σὲ αὐτὴ τὴν παραμόρφωση ὁ λαὸς καὶ βαστάξε καμπόσο, μὰ στὸ τέλος τὸν πῆρε τὸ ρεῦμα καὶ πάει καὶ αὐτός. Μάλιστα εἶναι χειρότερος ἀπὸ τοὺς γραμματισμένους. Τώρα μαϊμουδίζει τὰ φερσίματα καὶ τὶς κουβέντες ποὺ βλέπει στὸν κινηματογράφο, ἔγινε ἀφιλότιμος καὶ ἀδιάντροπος. Ἐνῷ πρῶτα ξεχώριζε ἀπὸ ἄλλες φυλές, γιατὶ ἦταν σεμνός, φιλότιμος, ντροπαλός, καλοδεκτικός, τώρα ἔγινε ἀγνώριστος. Τὰ ὄμορφα χαρακτηριστικά του σβήνουνε μέρα μὲ τὴν μέρα. Καὶ οἱ λιγοστοὶ ποὺ διατηροῦνε ἀκόμη λίγα σημάδια ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, παρασέρνονται σὲ αὐτὴ τὴν παραμόρφωση ἀπὸ τοὺς πολλούς, ποὺ εἶναι οἱ ἔξυπνοι, οἱ συγχρονισμένοι, οἱ μοντέρνοι, ἀλλὰ ποὺ εἶναι στ᾿ ἀληθινὰ οἱ ἀναίσθητοι καὶ οἱ ἀποκτηνωμένοι. Οἱ καλοὶ ντρέπονται γιατὶ εἶναι καλοί, συμμαζεμένοι καὶ μὲ ἀνατροφή. Οἱ ἄλλοι τοὺς λένε καθυστερημένους. Συμπαθητικὸς ἄνθρωπος δύσκολα βρίσκεται πιὰ σήμερα στὸν τόπο μας. Ἡ μόδα εἶναι νὰ εἶναι κανεὶς ἀντιπαθητικός, κρύος, ἄνοστος καὶ μάγκας. Μάλιστα ὅπως ὅλα φραγκέψανε, φράγκεψε καὶ ὁ μάγκας.

Οἱ πιὸ ἀγράμματοι ἀνακατώνουνε στὴν κουβέντα τους κάποια ἐγγλέζικα καὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν χρειάζονται. Ὅσο γιὰ τοὺς γραμματισμένους, ὅλη ἡ γραμματοσύνη τους εἶναι νὰ μιλᾶνε ἐγγλέζικα καὶ σὲ λίγο καιρὸ δὲν θὰ ὑπάρχει Ἕλληνας νὰ μιλᾶ ἑλληνικά. Ἂς καταργηθῇ λοιπὸν ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα ὁλότελα, νὰ μὴν κουράζονται τὰ παιδιά μας στὴν ἄσκοπη ἐκμάθευσή της. Κοιτάχτε τὰ παιδιά μας. Παρατηρεῖστε τὶς φυσιογνωμίες τους, τὸ βλέμμα τους, τὶς κουβέντες τους, τὰ ἀστεῖα τους, τὰ παιχνίδια τους. Ὅλα μυρίζουνε ... Ἑλλάδα, νὰ μὴν ἀβασκαθοῦμε! Τὸ μόνο ποὺ ἀπόμεινε ἑλληνικὸ εἶναι τὸ «ρέ». Τὸ μασκάρεμα γίνεται γοργὰ καὶ στὸ κορμὶ καὶ στὴν ψυχή. Οἱ λιγοστοὶ ποὺ ἀντιστέκονται ἀκόμη σὲ αὐτὸν τὸν κατακλυσμό, πῶς νὰ μπορέσουνε νὰ βαστάξουνε; Γύρω τους βογγᾶ ἡ μεθυσμένη ἀνθρωποθάλασσα. Ἔρχεται καινούργιος κόσμος! Τὸ κολοσσαῖο μὲ τὰ οὐρλιάσματά του σκεπάζει τὶς ψαλμῳδίες ποὺ λένε οἱ μάρτυρες, περιμένοντας τὰ θηρία νὰ τοὺς φᾶνε.

Ἀλλὰ ἂν θὰ λείψουν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς, μήπως θὰ ἀπομείνουν τὰ βουνά, οἱ ἀκροθαλασσιές, οἱ θάλασσες, τὰ νησιὰ καὶ τὰ βράχια μὲ τὸν ἑλληνικὸ χαρακτήρα τους; Καθόλου! Τὰ περισσότερα τὰ ἔχουνε ἀγοράσει ἄνθρωποι ποὺ ἤρθανε ἀπὸ τὸν βόρειο Ὠκεανό, ἀπόγονοι τῶν Βικίγκων. Ἐκεῖνα τὰ κακόμοιρα νησιὰ τί συμφορὰ ἔχουνε πάθει! Ἡ φτώχεια τους στάθηκε ἡ καταστροφή τους. Σήμερα τὰ ρημάξανε ἄλλοι κουρσάροι, πιὸ ἐπικίνδυνοι ποὺ σφάζουνε μὲ τὸ μπαμπάκι. Σκλαβώσανε τὰ νησιὰ μὲ εὐγενικὸ τρόπο, μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη. Τὰ ἄσπρα σπιτάκια τῶν νησιωτῶν, ποὺ ζούσανε σὲ αὐτὰ ἁπλοϊκοὶ καὶ συμμαζεμένοι ἄνθρωποι, θαρρεῖς πὼς γίνανε δημόσια. Κυκλοφοροῦν χιλιάδες φωτογραφίες τῆς Μυκόνου, τῆς Πάρου, τῆς Αἴγινας, τῆς Ὕδρας, καὶ ἀντὶ νὰ βλέπῃ κανεὶς στοὺς στενοὺς δρόμους τοὺς κάποιους ἀραιοὺς νησιῶτες ψαράδες, ψημένους στὴν θάλασσα καὶ νησιώτισσες μὲ τὰ σεμνά τους ροῦχα, βλέπει νὰ γυρίζουν κάποια πλάσματα μισόγυμνα ἢ ὁλόγυμνα, ξενόφερτα, ἀγκαλιασμένοι θεατρινίστικα καὶ νὰ κάνουνε κάποιες ἄνοστες ἐπιδείξεις «ταμπλῶ βιβᾶν», σὰ νὰ παίζουν στὸν κινηματογράφο. Καὶ ρωτᾶς, κουνώντας τὸ κεφάλι σου: τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχουν αὐτὰ τὰ δίποδα, μὲ ἐκεῖνα τὰ σπίτια καὶ μὲ τὰ στενοσόκκακα τῶν νησιῶν; Ταιριάζουνε μὲ αὐτά, ὅσο ταιριάζουνε οἱ τουρίστες μὲ τὰ σὸρτς μὲ τὸν Παρθενώνα ποὺ μπροστά του φωτογραφίζονται. Ὅμως ἐκεῖ στέκονται ὅσο νὰ φωτογραφηθοῦνε, καὶ δὲν ἔχουνε γιὰ σπίτι τοὺς τὸν ἀρχαῖο ναό, ἐνῷ τοῦτοι στὰ νησιά, κατοικοῦνε μέσα σὲ ἐκεῖνα τὰ ἀταίριαστα σπίτια. Ὅλα ὑπηρετοῦνε τὰ γοῦστα αὐτῶν τῶν ἀφεντάδων. Μάλιστα τόσο πολὺ ἀγαποῦν αὐτοὶ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ εἶναι ἐνθουσιασμένοι πὼς δὲν θὰ ἀφήσουνε τίποτα ἑλληνικὸ ὅπου πατήσουνε.

Καημένη Ἑλλάδα! Τί τέλος σὲ περίμενε! Μὰ δὲν ἔχεις μήτε κάποιον νὰ σὲ κλάψει, γιατὶ τὴν κηδεία σου τὴ γιορτάζουνε σὰν γάμο, μὲ χαρὲς καὶ μὲ τραγούδια, ποὺ αὐτὰ εὐτυχῶς δὲν εἶναι ἑλληνικά. Ἀκοῦστε τὴν ἑξῆς ἱστορία: ἡ χταπόδα βοσκᾶ στὸν πάτο τῆς θάλασσας, μαζὶ μὲ τὸ χταποδάκι. Ἄξαφνα τὸ καμακίζουνε. Τὸ χταποδάκι φωνάζει: μὲ πιάσανε μάνα! Ἡ μάνα του τοῦ λέγει: μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Ξαναφωνάζει τὸ μικρό: μὲ βγάζουν ἀπὸ τὴν θάλασσα! Πάλι λέγει ἡ μάνα: μὴν φοβᾶσαι παιδί μου. Καὶ πάλι: μὲ σγουρίζουνε μάνα! Μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Μὲ κόβουνε μὲ τὸ μαχαίρι! Μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Μὲ βράζουνε μάνα! Μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Μὲ μασᾶνε μάνα! Μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Πίνουνε κρασὶ μάνα! Τότε ἐκείνη ἀναστέναξε καὶ φώναξε: Ἄχ, σὲ ἔχασα παιδί μου! Γιατὶ τὸ κρασὶ εἶναι ὁ ἀντίμαχος τοῦ χταποδιοῦ, ἐπειδὴ τὸ λιώνει στὸ στομάχι. Δηλαδὴ ἡ μάνα δὲν φοβήθηκε μήτε τὸ μαχαίρι, μήτε τὴν φωτιά, μήτε τὰ δόντια, ἀλλὰ τὸ κρασί, ποὺ εἶναι πιὸ ἤρεμο καὶ ἀθῷο μπροστὰ στὰ μαχαίρια καὶ τὰ δόντια. Ἡ Ἑλλάδα σὰν τὸ χταποδάκι πέρασε ἀπὸ φωτιές, δόντια, μαχαίρια, ἀλλὰ πνεῦμα ΔΕΝ παρέδινε. Ὁ Φράγκος δὲν ἔρχεται μὲ μαχαίρια, πιστόλια καὶ φωτιές. Ἦρθε μὲ χάδια καὶ γλυκόλογα. Ἦρθε μὲ δῶρα, μὲ λεφτά, νὰ ἀνακουφίσῃ τὴν φτώχεια μας, νὰ διασκεδάσῃ μαζί μας, νὰ χορέψῃ μαζί μας, νὰ μᾶς εὐκολύνῃ τὴν ζωὴ μὲ τὰ μηχανήματά του. Ὅπως τὸ χταποδάκι ἔλιωσε στὸ κρασί, ἔτσι καὶ ἡ Ἑλλάδα κοντεύει νὰ χαθῇ ἀπὸ τὸ γλυκὸ κρασὶ ποὺ τὴν μέθυσε καὶ δὲν ξέρει τί κάνει καὶ ξεγυμνώθηκε καὶ στρήνιασε καὶ ἐκ τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτισεν.

ΠΗΓΗ.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

H Ελλάδα µπορεί να θρέψει τους Ελληνες στο 91,5% των προϊόντων!

Εκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ καταρρίπτει µια για πάντα το µύθο ότι δεν παράγουµε τίποτα και την τροµοκρατία πως, αν χρεοκοπήσουµε, θα πεινάσουµε.
Κατηγορηµατικά διαψεύδει τη....διαδεδοµένη στερεότυπη άποψη ότι η χώρα µας «δεν παράγει τίποτα» η νέα έκθεση της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων ΑγροτικώνΣυνεταιρισµών-ΠΑΣΕΓΕΣ (Αύγουστος 2012). Σύµφωνα µε...

συγκεκριµένη µελέτη, η διατροφική αυτάρκεια της Ελλάδας ανέρχεται στο 91,5% σε 41 βασικά αγροτικά – διατροφικά προϊόντα και «παραµένει σταθερή» το 2011 µε µια ελαφρά µείωση σε σχέση µε το 2010. Αυτό σηµαίνει επί της ουσίας ότι σήµερα, παρόλο που η Ελλάδα βρίσκεται δύο χρόνια και πλέον υπό το βραχνά του µνηµονίου, είναι σε θέση να θρέψει τον πληθυσµό της κατά 91%. «Πρέπει να σταµατήσει η απαξίωση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και η τροµοκρατία ότι σε περίπτωση χρεοκοπίας δεν θα έχουµε να φάµε...


Μπορούµε να πάµε σε υπεραυτάρκεια, να παράξουµε νέο πλούτο, να στηρίξουµε τη χώρα», έλεγε χαρακτηριστικά πέρυσι ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραµίχας.ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΣΕ περισσοτερα ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΣΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑΤα στοιχεία που παρουσίασε η Εκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ δείχνουν ότι σε πέντε τουλάχιστον βασικά είδη η Ελλάδα καλύπτει το 100% της κατανάλωσης: µήλα, κρασί, φρέσκες ντοµάτες, αιγοπρόβειο γάλα και κρέας, πεπόνια και βρώµη.

Παράλληλα, σε δεκαεπτά είδη την υπερκαλύπτει ξεπερνώντας το 250% της κατανάλωσης: γιαούρτι, φέτα, ρύζι, ελαιόλαδο, σιτάρι σκληρό, αγγούρια, σταφύλια, καρπούζια, βερίκοκα, ακτινίδια, πορτοκάλια, ψάρια, σταφίδα και φυσικά ελιές, (στις τελευταίες η αυτάρκεια πλησιάζει το 1.000%).Σε πολύ υψηλά επίπεδα (80% και άνω) ανέρχεται η επάρκεια σε επτά είδη: αυγά, µέλι, γραβιέρα και κασέρι, αραβόσιτο, κρέαςπουλερικών, αχλάδια και πατάτες.

Η επάρκεια σε κεφαλοτύρι, κριθάρι, λεµόνια, αγελαδινό γάλα, και φασόλια καταγράφεται άνω του 50%, ενώ χαµηλότερη είναι σε είδη όπως ρεβίθια, χοιρινό και βόειο κρέας, µαλακό σιτάρι, φακές και ζάχαρη.
http://tamplonews.blogspot.gr/2013/04/h-915.html.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Να δούμε που θα κρυφτούν οι προδότες Γερμανολάγνοι και ανθέλληνες πολιτικοί! Ξεκίνησε απο την Ιταλία και σύντομα στην Ελλάδα!

ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ.
Προσπαθούν να τον βγάλουν τρελό. Αλλά δεν είναι. Κάποιοι τύποι σαν τον Βενιζέλο- στην Ιταλία, εξακολουθούν να διαδίδουν διάφορα για τον 49χρονο άνεργο ένοπλο που άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών έξω από το....
κυβερνητικό μέγαρο .Ο Λουίτζι Πρεΐτι από την Καλαβρία σύμφωνα με τον αδερφό του, αντιμετωπίζει προσωπικά προβλήματα και όχι ψυχιατρικά. Επαγγελματικά για την ακρίβεια. Προβλήματα επιβίωσης . Μόνον που σκέφτηκε ότι ήρθε η ώρα να πάρει πολλούς μαζί του αλλά άφησε παράλυτο έναν αστυνομικό. Που δεν έφταιγε σε τίποτα.

«Ο Λουίτζι έχασε την δουλειά του και χώρισε. Είναι σαράντα εννέα ετών και δεν αντιμετώπισε ποτέ του ψυχικά προβλήματα. Δεν είναι παράφρων, είναι απελπισμένος», δήλωσε ο Αρκλάντζελο Πρεΐτι...


Σύμφωνα με τον αντιεισαγγελέα της Ρώμης «Στόχος του ήταν να χτυπήσει πολιτικούς»

«Είμαι απελπισμένος. Ήθελα να κάνω κάτι θεαματικό»

Στην σύντομη, κατάθεσή του, ο Λουίτζι Πρέιτι τόνισε επανειλημμένα ότι «δεν μισεί κανέναν, αλλά είναι απελπισμένος», όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Ο 49χρονος άνδρας, που είχε χωρίσει πρόσφατα από την δεύτερη γυναίκα του, δεν μπορούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, να βλέπει όσο συχνά ήθελε τον 11χρονο γιο του. Επί δυο δεκαετίες είχε δουλέψει ως οικοδόμος κοντά στο Τορίνο, στην βορειοδυτική Ιταλία, αλλά την τελευταία περίοδο είχε μείνει άνεργος και είχε αναγκασθεί να επιστρέψει στο σπίτι των γονιών του, στην Καλαβρία. «Ήθελα να κάνω κάτι το θεαματικό την ημέρα της ορκωμοσίας της κυβέρνησης», φέρεται να είπε ο Πρέιτι στους εισαγγελείς. Κάποια κανάλια(ας πούμε το Mega της Ιταλίας)είχαν μεταδώσει ότι ο ένοπλος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Κάποιος τύπος σαν τον Παπαδήμο, ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, Ενρίκο Λέτα, έκανε λόγο για «τραγική χειρονομία» ενός ανέργου. Εύκολο για τα όργανα της μασονίας να κρίνουν γενικόλογα και αδιάφορα.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Κυριακής την ώρα που μέσα στο μέγαρο ορκιζόταν η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας.

Βαριά τραυματισμένος ένας εκ των δύο αστυνομικών

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί – ο 50χρονος Τζουζέππε Τζανγκράντε και ο 30χρονος Φαντσέσκο Νέγκρι, - που μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία Σαν Τζοβάννι και Ουμπέρτο Πρίμο της Ρώμης. Ο 50χρονος φέρει σοβαρά τραύματα στην σπονδυλική στήλη, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Οι γιατροί δεν έχουν προβεί σε αναλυτικές δηλώσεις, ενώ τις επόμενες ώρες πρόκειται να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Ο δεύτερος καραμπινιέρος, φέρει τραύματα στο πόδι και υποβάλλεται σε επέμβαση.

Ελαφρά τραυματισμένη είναι, επίσης, μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος και περνούσε έξω από το κυβερνητικό μέγαρο την ώρα των πυροβολισμών. Αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με το Russia Today, κάνουν λόγο για τουλάχιστον οχτώ πυροβολισμούς.

Ας κάνουν το σταυρό τους πολλοί. Ότι ξεκινά να γίνεται μια φορά, επαναλαμβάνεται. Ας έχει το νου της και η ΕΛΑΣ. Κοντοζυγώνει η ώρα. Ελπίζουμε να το έχουν καταλάβει. Και ας πάρουν τα μέτρα τους.

 ΠΑΡΛΑΠΙΠΑS.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Δουλεύετε σε αυτούς τους 20 οργανισμούς του Δημοσίου; Τότε, σε λίγες μέρες απολύεστε...

Τη λίστα με τους 20 φορείς του Δημοσίου που πρόκειται να καταργηθούν αμέσως μετά το Πάσχα με ταυτόχρονη απόλυση όλων των εργαζομένων σε αυτούς, αποκαλύπτει σήμερα το Εθνος της Κυριακής σε πρωτοσέλιδο με τίτλο:

Λίστα-φωτιά για το Δημόσιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 2.000 απολύσεις πρόκειται να γίνουν μέσα στο Μάιο.
Οι 22 οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι:

1. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών
3. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
4. Εθνικό Ιδρυμα Μελετών Θ. Κολοκοτρώνης ο «Γέρος του Μοριά»
5. Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων
6. Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Αμυνας
7. Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας
8. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
9. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου
10. Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου
11. Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων
12. Ινστιτούτο Αιγαίου και Δικαίου της Θάλασσας
13. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
14. Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Συνεργασίας
15. Ταμείο Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτιρίων
16. Ανώνυμη Εταιρεία της Διώρυγας της Κορίνθου
17. Ανώνυμη Εταιρεία «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις»
18. ΑΕΜΥ ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας)
19. Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης
20. Εταιρεία Διανομής Αερίου ΑΕ

Πηγή: http://www.to-mati.gr.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Ξυπνήστε... Τα γεγονότα θα έρχονται καλπάζοντας με τόση ταχύτητα που δεν θα προλαβαίνουμε να αντιδράσουμε

Τα γεγονότα θα έρχονται καλπάζοντας με τόση ταχύτητα, που δεν θα προλαβαίνουμε να αντιδράσουμε…
29. Ο Χριστιανός δεν περιμένει την εμφάνιση επί γης του Αντιχρίστου, για να πολεμήσει, ήδη πολεμά.
 
Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πίστη, η εγκράτεια.
Επίσης, όμως, λέει ο Χριστός ότι στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχουν πάθη: ο θυμός, ο φόνος, η πορνεία, η μοιχεία, η ασέλγεια, ηαναίδεια, η ακαταστασία, η φιλονικία.
Έρχεται λοιπόν ο σατανάς κάθε ώρα και μας υποκινεί τα πάθη αυτά, εμείς όμως δεν το παίρνουμε είδηση, γιατί δεν τον βλέπουμε. Κάνουμε συγκατάθεση και μπαίνει μέσα μας το πονηρό πνεύμα. Επομένως, παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, μόνο όταν πολεμήσουμε τα πάθη που βρίσκονται μέσα μας. (σελ. 109)
30. Όταν έρθει ο Αντίχριστος και αρχίσει τη δράση του, οι άνθρωποι θα κάνουν βιαιότητες. Ο Χριστός, όμως, θα φροντίζει τα παιδιά του για την τροφή τους, όπως φρόντιζε τους Ισραηλίτες στην έρημο. Θυμάμαι ότι στο Άγιον Όρος, πριν τον πόλεμο του 40, οι μοναχοί τρέφονταν με τα μικρά ραδίκια και με όλες τις άλλες τροφές. Αλλά την περίοδο της πείνας ο Θεός αύξησε τόσο τα ραδίκια, που έφτασαν περίπου ένα μέτρο και ήταν πολύ τρυφερά. Μ’ αυτά τρέφονταν οι μοναχοί και δεν πέθαναν της πείνας...

Το ίδιο θα φροντίσει και για εμάς ο Θεός την περίοδο του Αντιχρίστου. (σελ. 109)
31. Τα πιστά παιδιά Του θα Τον κηρύξουν εκεί που δεν περιμένεις. Και μη ζητάς μέσα στην πλουτοκρατία να βρεις αυτά τα παιδιά που ψάχνουν τον Κύριο. Θα είναι μέσα στις ταπεινές οικογένειες, και από εκεί θα ξεφυτρώσουν τα διαμάντια. (σελ. 109)
32. Αυτά που θα δουν τα μάτια μας και θ’ ακούσουν τ” αυτιά μας από εδώ και πέρα δεν θα τα έχουμε ποτέ ξαναδεί ούτε ξανακούσει. Μέσα στην επόμενη εικοσαετία θα γίνουν φοβερά πράγματα. Οι Ευρωπαίοι -για παράδειγμα- θα πάνε να καταργήσουν το άβατο του Αγίου Όρους. (σελ. 109)
33. Να μας φυλάει ο Θεός από σεισμό. Γιατί αυτά που βλέπεις, τα παλάτια, στους έσχατους καιρούς θα σωριαστούνε, δεν θα μείνει ένα όρθιο. (σελ. 110)
34. Θα έρθει περίοδος, που εμείς οι άνθρωποι θα πατάμε ένα κουμπί και θα πετάμε. Δεν θα έχουμε ανάγκη από μεταφορικά μέσα, ούτε αυτοκίνητο ούτε τίποτα. (σελ. 110)
35. Λέει ο θείος Παύλος ότι θα έρθει ένας καιρός, και είναι αυτός ο καιρός, τον οποίο διερχόμεθα εμείς, που ο άνθρωπος θα αποστατήσει από την πίστη του στον Θεό και θα στραφεί στην παλαιά δοξασία, στους θεούς του ψεύδους. Θα επαναφέρουν το Δωδεκάθεο.
Και άρχισε να γίνεται αυτό, το έχει ξεκινήσει ένας Οργανισμός και πάνε στον Όλυμπο και ετοιμάζουν το Δωδεκάθεο. Θα στραφούνε, λέει, στην παλαιά δοξασία, που ήτανε η αθεΐα, και θα χάσει ο άνθρωπος την ανθρωπιά του, θα χάσει την αλήθεια, θα χάσει την ειλικρίνεια, την πίστη του. Δεν θα υπάρχει πίστη στους ανθρώπους. Στους χίλιους έναν θα βρίσκεις που θα μιλάει την αλήθεια και οι άλλοι θα τον λένε τρελό. Πόσα θ’ αλλάξουν! Κι όσο πας, χειρότερα θα γίνονται… (σελ. 110)
36. Ξέρεις τι θα γίνεται τότε; Μέσα στον δρόμο που θα περνάς, ένας που θα του λείπουν τα λεφτά και θά ‘χει χρέος, το οποίο δεν θα μπορεί ποτέ να το βγάλει, άμα ξέρει ότι έχεις μία περιουσία, θα περνάει δίπλα σου και θα σου δίνει μία με το στιλέτο και θα σε σκοτώνει. Αυτά θα γίνουν πριν από τις τελευταίες μέρες. Δεν θα γλιτώνεις, θα σε σφάζει μές στον δρόμο και θα σου παίρνει ό,τι έχεις και θα σηκώνεται να φεύγει. Και να ιδείς τότε! Οι άλλοι που θα περνάνε
δεν θα δίνουν καμιά σημασία. Σε σκότωσε; Σε σκότωσε. Θα περνάνε σαν να μη συμβαίνει τίποτε και θα πηγαίνουν στη δουλειά τους. Γιατί κι αυτοί τα ίδια θα είναι. Αυτή η τρομερή κατάσταση θα υπάρχει τα τελευταία χρόνια. (σελ. 110)
37. Θα γίνονται πόλεμοι παντού. Η Ελλάδα δεν θα αναμιχθεί πουθενά και θα έχει
μικρές απώλειες. Αλλά θα υπάρχει φτώχεια, λιμός, θα κλείσουν και τα σύνορα. Εσύ θα ζεις,
εγώ δεν θα ζω. θα ζεις και θα το θυμάσαι. Τότε θα μείνουν δύο εκατομμύρια Έλληνες πιστοί
στον Κύριο. Από αυτούς θα βγουν μάρτυρες. Ο σωστός Χριστιανός πρέπει να έχει πίστη,
αγάπη, ειλικρίνεια, δικαιοσύνη, φιλανθρωπία. (σελ. 111)
38. Στους έσχατους χρόνους οι χριστιανοί θα πορεύονται, όπως θα διατάσσει τότε ο
Κύριος. Όμως εκεί θα είναι ο Κύριος και δεν θ’ αφήσει τον άνθρωπο. Θα μας βοηθά σε ό,τι
θέλουμε. Δεν θα μας αφήσει, να είστε βέβαιοι και πιστοί. Γιατί αυτό θέλει να έχουμε εκείνες τις
μέρες ΠΙΣΤΗ! (σελ. 111)
39. Έλεγε πώς έχει μεγάλη αξία να πηγαίνουμε στον ναό για τον Εσπερινό του Σαββάτου,
που είναι η πρώτη ακολουθία της καινούριας ημέρας, και να ξεκινάμε έτσι με δοξολογία προς
τον Κύριο και με αγάπη προς τον Άγιο της ημέρας, Ή, αν δεν μπορούμε, να ανοίγουμε το [3 Όχι λειτουργία όπως εκ παραδρομής αναγράφεται στο βιβλίο.]ραδιόφωνο και να ακούμε. Και αυτό, γιατί το Σάββατο μετά τον Εσπερινό φεύγουν όλοι οι
Άγγελοι και πηγαίνουν επάνω, στον Κύριο, για να επανέλθουν κατά τη θεία Λειτουργία της
Κυριακής.
Τόνιζε ότι τον Χριστό Τον ευχαριστεί, όταν οι άνθρωποι πάμε στον ναό με δική μας
θέληση. Είμαστε τότε υψωμένοι στον θρόνο του Θεού. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε σοβαροί, να
είμαστε παρόντες και να παρακολουθούμε προσεκτικά τη θεία Λειτουργία, να μη μιλάμε και να
προσευχόμαστε νοερά. Ο πονηρός κάνει πολύ μεγάλο πόλεμο να μας αποσπάσει, ώστε να μην
προσευχηθούμε, να μη ζητήσουμε, να μην είμαστε σωστοί, να μην είμαστε όπως πρέπει
μπροστά στον Θεό.
Στο «Πρόσχωμεν» θα ζητάμε από τον Κύριο, γιατί εκείνη τη στιγμή βγαίνει στην Ωραία
Πύλη και περιμένει να του ζητήσουμε, ώστε να μας βοηθήσει. Το Πιστεύω καλύτερα να το λέμε
από μέσα μας, να μην ενοχλούμε τούς άλλους. Επίσης να μην ψέλνουμε μαζί με τούς
ψάλτες, γιατί κάποιος δίπλα μας μπορεί εκείνη την ώρα να έχει πόνο και να ζητάει κάτι από τον
Κύριο, Αλλά να μην το καταφέρνει, γιατί εμείς του αποσπάμε την προσοχή. Πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί και να σεβόμαστε τούς διπλανούς μας. (σελ. 115-116)
40. Έλεγε ότι τα μνημόσυνα για τα Τριήμερα, τα Εννιάμερα, τα Σαράντα, τα Εξάμηνα, τα
Εννιάμηνα και τον Χρόνο πρέπει να γίνονται πάντοτε, το ίδιο και τα μνημόσυνα του δεύτερου και του τρίτου χρόνου. Μετά είναι προαιρετικά. Ακόμη, είχε πει ότι με τα Τρισάγια βοηθούνται οι
ψυχές και ανακουφίζονται, ενώ καμία φορά από τα Σαρανταλείτουργα και τα Τρισάγια μπορούν
να μπαίνουν στην «αναμονή». (σελ. 116-117)
41. Τόνιζε ότι, κατά την ώρα που ο πειρασμός βρίσκει είτε τον σύντροφό μας είτε τον
συνάδελφό μας στην εργασία είτε αυτόν που είναι κοντά μας, εμείς πρέπει να είμαστε
υποχωρητικοί, γιατί εκεί σταματάει ο πειρασμός και μόνον τότε μπορεί τα πράγματα να
αλλάξουν. (σελ. 124)
42. Έλεγε ότι το Απόδειπνο είναι μία ομπρέλα, η οποία ανοίγει και σκεπάζει όλη την
οικογένεια από τα κακά πνεύματα που υπάρχουν τη νύχτα, ότι απωθεί και τούς κλέφτες
ακόμη, και σε θωρακίζει ο Θεός μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Σε μία γυναίκα, μάλιστα, είχε
επιμείνει όχι μόνο στην πρωινή προσευχή, τότε που είμαστε ξεκούραστοι, Αλλά και στη
βραδινή, παρά την κόπωση της ημέρας που προηγήθηκε. Της τόνισε:
– Το Απόδειπνο θα προσπαθείς να το λες κάθε βράδυ με τα παιδιά σου, και πάντα θα
διαβάζει ο ένας δυνατά, ενώ οι άλλοι θα συνοδεύουν… Ήταν όμως με κατανόηση προς τον
άλλο. Έτσι, όταν η ίδια τον ρώτησε τι να κάνει με τα παιδιά της, αφού λόγω της ηλικίας και των μαθημάτων τους δεν μπορούσαν να συμμετέχουν, της είπε:
– Τότε ας το κάνει ο καθένας μόνος του, προκειμένου να μη γίνεται καθόλου. Και αν δεν
μπορείτε να κάνετε όλο το Απόδειπνο, τότε πείτε τον 50ό ψαλμό του Δαβίδ («Ελέησόν με,
ο Θεός, κατά το μέγα ελεός Σου…»). (σελ. 124-125)
43. Δεν είναι εδώ η πατρίδα μας. Εδώ είμαστε περαστικοί. Ήλθαμε, είδαμε και
παρήλθαμε. Αλλά πρέπει εδώ να αφήσουμε κάποιο σημάδι στο πέρασμά μας. Όλοι μας!
Και ποιό είναι αυτό το σημάδι, παιδιά μου; Είναι η μεταξύ μας αγάπη, η ειλικρίνεια, η πίστη,
η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Γιατί, βλέπετε, μέσα σ’ αυτό το πέρασμα έχουμε και έναν εχθρό
του ανθρωπίνου γένους, που έρχεται και προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να
κατακτήσει τη Γη. Η Γη είναι του Ουρανού και του Θεού, αλλά για ένα διάστημα θα
κυριαρχήσει κι αυτός, θα περάσει από τη Γη και αλίμονο στους ανθρώπους; που θα
βρεθούνε την εποχή εκείνη.
Ναι, έρχεται αυτός και μας σερβίρει ένα καινούριο νόμο. Όχι αυτόν που μας
προσφέρει ο Κύριος, την αγάπη, την ειρήνη, τη χαρά, την υγεία, τη μακροθυμία, τη
χρηστότητα, την αγαθοσύνη, την πραότητα, την πίστη, την εγκράτεια, τα χαρίσματα του Θεού δηλαδή, τον νόμο του Θεού. Αλλά μας σερβίρει κάποιον άλλο νόμο. Ο άλλος νόμος
αυτός είναι: όχι αγάπη αλλά μίσος, όχι ειλικρίνεια αλλά ψευτιά, όχι αλήθεια αλλά
συκοφαντία, κακία, αδικία, πλεονεξία, φιλαργυρία και φόνοι! Ποιός θα το πίστευε, μέσα
στην Ελλάδα να περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες και να μη γίνουν δύο, τρεις και πέντε
φόνοι! Ποτέ δεν γινόταν αυτό. Να που εκπληρώνεται η προφητεία, ότι οι άνθρωποι του
καιρού εκείνου δεν θα υπολογίζουν τον άνθρωπο εις καμίαν αξίαν.
Αλλά όλα αυτά που βλέπετε είναι γραμμένα. Τα διαβάζουμε και παρέρχονται
απαρατήρητα, δυστυχώς, γιατί εμείς, οι τελευταίοι άνθρωποι, δεν προσέχουμε και πολύ.
«Ε, έτυχε κάτι να γίνει στην Αθήνα, κάτι να γίνει στη Θεσσαλονίκη, ίσως να γίνει»… Όμως
είναι γραμμένα και θα περάσουν όλα τα γεγονότα εκείνα, όπου έρχεται αυτός ο φοβερός
δαίμων, που σας λέγω, να κυριαρχήσει επί της Γης και να καταστήσει το βασίλειό
του παγκόσμιο.
Και αυτός ο κυρίαρχος θα είναι ο Αντίχριστος, που έρχεται να βασιλέψει για λίγο
διάστημα. Θα είναι ο καταστροφέας της ανθρωπότητας, θα ανατρέψει το Σύμπαν, θα
επιβάλει βία, για να τον προσκυνήσουν οι άνθρωποι. Για τρία χρόνια δεν θ’ αφήσει τίποτα
όρθιο, όταν έρθει ο χρόνος. Αλλά λίγο θα είναι το πέρασμά του, για να δείξει και αυτός
εκείνα που έχει μέσα στην καρδιά του, την κακία δηλαδή. Γιατί έρχεται ο Κύριος και θα
ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Θα καθαρίσει άπαξ διά παντός και θα φέρει την τάξη την καινούρια, την αιώνια, που θα είναι τάξη ασάλευτη, μέσα από το χέρι του Δημιουργού που
έπλασε τον άνθρωπο και έκτισε τον Ουρανό και τη Γη. (σελ. 144-145)
44. Βρισκόμαστε σε καιρούς χαλεπούς αυτή την εποχή που ζούμε εμείς. Υπήρξαν και
καλές εποχές, που ζούσαν οι άνθρωποι με αγάπη. Ο ένας εφύλαγε τον συνάνθρωπό του,
τον αγαπούσε, τον βοηθούσε σε όλα τα πράγματα της ζωής. Τώρα πάμε αντίστροφη
μέτρηση. Δεν προσέχουμε τη ζωή, δεν τη χαιρόμαστε. Η απιστία μας σπρώχνει μακριά
από την κατάσταση της πολυτίμου αληθείας. Αν δεν έχουμε ούτε ίχνος από την πίστη μας
προς τον Θεό, που ψάχνουμε να βρούμε μέσα στο σκοτάδι, να δω τι θα βρεις. Δεν θα βρεις
τίποτα, πάνω στα βράχια θα χτυπήσεις. Όπου υπάρχει κίνδυνος, εκεί πέφτει ο άνθρωπος,
γιατί αφήσαμε τα πολυτιμότερα πράγματα, την πίστη μας στον Θεό και την αγάπη μας στον
συνάνθρωπο. Όποιος κατορθώσει να κρατήσει αυτά τα δύο, την αλήθεια στον Κύριο και
την αγάπη στον άνθρωπο, αυτός πέτυχε τον στόχο του και τον προορισμό του στη γη.
Όταν έρθει ή ώρα, θα φύγει χωρίς στεναχώρια, χωρίς θλίψη, χωρίς πόνο, χωρίς
φασαρία, και θα πάει εκεί που είναι γραμμένο, μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. θα έχει
εφόδιο μία τσάντα γεμάτη καλοσύνη και θα την κουβαλάει μαζί του, για να πάει μπροστά
στον φοβερό Κριτή… (σελ. 149)
45. Οι Εβραίοι δεν πιστεύουν τον Χριστό. Λέει όμως στη Γραφή ότι στις ημέρες εκείνες, όπου
θα είναι η δοκιμασία του ανθρώπου και θα έρθει αυτό το θηρίο της Αποκαλύψεως που το λένε
Αντίχριστο και θα βασιλεύσει και θα δημιουργήσει τόσα προβλήματα αφάνταστα πάνω στη γη,
θα ανατρέψει το Σύμπαν, τότε οι Εβραίοι στην αρχή θα τον πιστέψουν, ότι αυτός είναι ο
Μεσσίας, εκείνος που περιμένουν, γιατί ο Αντίχριστος θα κάνει τέρατα και σημεία απ’ τον
ουρανό. Θα κατεβάζει αστραπές, θα κατεβάζει τα σύννεφα, θα κάνει θαύματα. Αυτά θα τα
πιστέψουν, λέει.
Αλλά εκεί μέσα θα έρθει μεγάλη δυστυχία. Και τότε μερικοί από αυτούς θα πουν:
«Κάναμε λάθος! Δεν είναι αυτός ο Χριστός, είναι ο σατανάς». Και θα γυρίσουν -μερικοί απ’
αυτούς, όχι όλοι- και θα πιστέψουν. Εκεί θα τελειώσει ο κόσμος αυτές τις ημέρες και θα
σταματήσει η Ιστορία της ανθρωπότητος. Θα αλλάξει το Σύμπαν ο Κύριος. Έτσι τα πράγματα
θα εξελιχθούν και θα είναι τελεσίδικος η απόφαση του Θεού για τα θέματα αυτά. Την ημέρα που
θα έρθει (ξανά) ο Κύριος, θα καταργηθεί ο Αντίχριστος, θα τον βάλει πάλι μέσα στη φωτιά που
καίγεται και δεν θα ξαναβγεί από εκεί στον αιώνα τον άπαντα. (σελ. 158-159)46. – Αν κάποιος δεν πέφτει στα σαρκικά, Αλλά τα κάνει με το μυαλό του, τι γίνεται;
– Είναι πιο ελαφρύ και τον συγχωρεί ο Θεός. Αλλά, αν μπει στο μυαλό, τότε σίγουρο είναι ότι
θα κατεβεί στην καρδιά και τότε θα κάνουμε την πράξη. Είναι πολύ δύσκολο να μη γίνει, αν
κάτσει στο μυαλό. Γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε τούς φεγγίτες της ψυχής (τα μάτια), γιατί από
εκεί μπαίνει η αμαρτία.
– Γέροντα, τώρα τι συμβαίνει;
– Τώρα είναι κρίση. Δεν ακούνε οι άνθρωποι. Κλίνουν περισσότερο στην κακία, είναι
δύσκολο να συμμαζευτούμε πάλι, να έχουμε ένα παράθυρο, μία πόρτα στην καλοσύνη, στην
αγάπη. Βλέπεις, είναι πρόβλημα σοβαρό.
– Έρχεται κανένα μεγάλο κακό;
– Οπωσδήποτε θα φανούν και ουαί και αλίμονο.
– Και σε μας, στην Ελλάδα;
– Ναι, στην Ελλάδα. θά ‘χουμε συμφορά: Αρρώστιες. Μέσα στις πόλεις θα σαρώσουν
αρρώστιες. – Μόνο; Τίποτε άλλο;
– Προς το παρόν. Δεν θέλεις άλλο χειρότερο από αρρώστια. (σελ. 162)
47. Ο πόλεμος με κάποιο άλλο κράτος έχει μία ημερομηνία λήξεως. Ενώ ο πόλεμος με
τον σατανά δεν έχει ποτέ ημερομηνία λήξεως, μέχρι να πεθάνουμε. Τώρα όλα τα στρατεύματα του σατανά έχουν ξεχυθεί στον κόσμο και παρασύρουν τους ανθρώπους
στην απώλεια με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Εσύ ή με τον Θεό θα είσαι ή με
τον σατανά. (σελ. 170)
48. – Ξέρεις που βρίσκεται ο σατανάς; Μέσα στη λίμνη του πυρός και μέσα στο σκοτάδι.
Και θέλει να τραβήξει εκεί μέσα όλους τους ανθρώπους. Γι’ αυτό κάνει αυτά τα πράγματα.
Όταν βγει στην επιφάνεια, θα κάνει τη ζημιά για τριάμισι χρόνια, που θα βασιλεύσει,
και άλλα είκοσι, που θα γίνεται η προετοιμασία. Τριάμισι χρόνια θα βασιλεύσει,
δικτάτορας παγκόσμιος, και θα ανατρέψει το Σύμπαν, Δεν θ’ αφήσει τίποτα όρθιο. Μετά,
όμως, ο Κύριος θα τον σαρώσει άπαξ διά παντός, θα τον διαλύσει.
– Ο Θεός δεν μας λυπάται, Γέροντα, για να τα ανατρέψει όλα αυτά;
– Ναι, αλλά δεν σε βλέπω να κάνεις προσευχούλα… (σελ. 170)
49. Όταν έχω ένα πρόβλημα και λέω στον Θεό «Ας γίνει το θέλημά Σου» και το εννοώ, μετά
πως να Του ζητήσω τι θέλω εγώ; Είναι σωστό;
– Θα λες μόνο: «Να γίνει το θέλημά Σου»! (σελ. 174)
50. Κάποτε ζήτησε ένα πνευματικό παιδί του Πατέρα Αμβροσίου από τη Γερόντισσα Παρθενία να του αποκαλύψει «κάτι δυνατό» με τον Γέροντα. Εκείνη δεν του χάλασε το
χατίρι και του είπε τα έξης:
– Μία φορά που ήμασταν στο Μοναστήρι, ακούσαμε να χτυπούν δυνατά την κεντρική
πόρτα. Ήταν τρεις με τέσσερεις η ώρα τα ξημερώματα. Ανησυχήσαμε, φοβηθήκαμε
κιόλας, αλλά μας είπε ο Γέροντας και ανοίξαμε. Είδαμε ένα νέο παλικάρι, περίπου είκοσι
με είκοσι πέντε ετών, στο κρεβάτι παράλυτο. Το συνόδευαν ο πατέρας του, η μητέρα του,
ο θείος του και κάποιος ακόμη. «Ήρθαμε, είπαν, να σας παρακαλέσουμε να κάνετε
προσευχή για εμάς, γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός θα βοηθήσει το παιδί μας». Άνοιξε ο
Γέροντας την εκκλησία, μπήκανε μέσα. Έπειτα από κάποια ώρα, είδα τον νέο να
σηκώνεται, να παίρνει το κρεβάτι του και να περπατάει – όπως διαβάζουμε στην Αγία
Γραφή το περιστατικό με τον παραλυτικό που έκανε καλά ο Κύριος. Έπειτα, προσκύνησαν
την Παναγία ευχαριστώντας την μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της, ευχαρίστησαν και
τον Γέροντα, πήραν την ευχή του και έφυγαν. (σελ. 179)
51. -Εσύ, παιδί μου, κλείσε τούς φεγγίτες σου γρήγορα.- Τι εννοείτε, Γέροντα;
– Τα μάτια σου! Βλέπω δράκοντα μέσα!
– Ναι, Πάτερ μου, έχετε δίκαιο. Κοιτάζω εκεί που δεν πρέπει, παραδέχθηκε αυτός με
ειλικρίνεια. – Από που είσαι;
– Από την τάδε πόλη της Βόρειας Ελλάδας.
– Δεν είναι αυτή ή πατρίδα σου. Αλλού είναι, του είπε και έδειξε ψηλά. θα ζήσεις ογδόντα
χρόνια. και να ξέρεις ότι σε δέκα χρόνια από τώρα θα έρθει κρίση στην Ελλάδα, που θα
εξελιχθεί σε πείνα, κι εσύ θα βοηθήσεις κόσμο… (σελ. 259)
52. Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος (Γενικός ιατρός)
Έχω ευεργετηθεί από τον Γέροντα πάρα πολύ, διότι ήρθε στη ζωή μου σε μία πολύ
δύσκολη φάση. Είχα τότε επιστρέψει από τη Γερμανία, ήταν το 1992 και, εκτός από το ότι
είχα μεγάλες δυσκολίες με τα προσωπικά μου θέματα, είχα ανακατευτεί με ένα Ινδουιστικό
ρεύμα και έκανα ένα σύστημα διαλογισμού, το οποίο ήταν Γιόγκα.
Ο Γέροντας καθόταν και μιλούσε μαζί μου πάρα πολλές ώρες και δεν μου είχε πει
καθόλου κάτι αρνητικό γι’ αυτό που έκανα. Κάποια ημέρα, ενώ συζητούσαμε, με ρώτησε: «Εκεί
που κάνεις διαλογισμό, τι βλέπεις»; «Βλέπω, Γέροντα, όταν συγκεντρώνομαι, ένα ωραίο φως»,
του απάντησα. «Και πως είναι ακριβώς; αυτό το φως»; «Γύρω-γύρω είναι κάπως σκοτεινό,αλλά στη μέση υπάρχει ένα ωραίο φως». Μόλις το άκουσε αυτό, πετάχτηκε πάνω και μου είπε:
«Βρε Γιάννη, αυτό το φως… ξέρεις πως είναι το Φως; Στο Φως δεν υπάρχει ούτε ένα
σκοτεινό σημείο. Είναι απέραντο, χωρίς ίχνος σκοταδιού πουθενά». Ξαφνιάστηκα. «Και
αυτό που βλέπω εγώ τι είναι»; ζήτησα να μάθω. «Δεν ξέρω τι είναι, αλλά αυτό δεν είναι το φως
του Θεού. Το φως του Θεού είναι μόνο φως». Και μου το περιέγραψε σαν να το έβλεπε
μπροστά του εκείνη την ώρα.
Εγώ για ένα διάστημα ακόμα του έλεγα τις απόψεις μου για εκείνα που είχα μάθει σε
αυτό το Ινδουιστικό ρεύμα. Εκείνος σιγά-σιγά μου τα ανέτρεπε όλα. Όσα έλεγε, αλλά κυρίως το
ζωντανό του παράδειγμα, με έκαναν μέσα σε λίγους μήνες, χωρίς να μου πει ποτέ
«απομακρύνσου», και απομακρύνθηκα τελείως. Με βοήθησε να αντιληφθώ ότι ήμουν σε μία
πλάνη. Με περιέθαλπε σαν να ήμουν γιος του πραγματικός. Με αντιμετώπιζε με πάρα πολύ
μεγάλη αγάπη. Δεν με έθιξε ποτέ, ενώ θα είχε κάθε λόγο, και ο κυριότερος λόγος ήταν ότι είχα
απομακρυνθεί από την Εκκλησία αυτά τα χρόνια. Μέχρι που με επανάφερε αυτός. (σελ. 306)
53.- Πλησιάζει καιρός, τώρα στα χρόνια μας θα γίνουν αυτά, που ο ένας αδελφός
θα τρώει τις σάρκες του άλλου αδελφού. Τα γεγονότα θα έρχονται καλπάζοντας με τόση ταχύτητα, που δεν θα προλαβαίνουμε να αντιδράσουμε… (σελ. 311)

the secret real truth.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Μισθό 376 ευρώ ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία με (ν)τροπολογία της τελευταίας στιγμής

Εχθές το βράδυ, με την πάγια τακτική των τελευταίων ετών, συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, και υπερψηφίστηκε μέσα σε μία συνεδρίαση, ένα πολυνομοσχέδιο-μικρό μνημόνιο, λαίλαπα εις βάρος των πολιτών. Όποιος διαβάσει το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε, θα καταλάβει ότι ξεκινά η εαρινή επίθεση της κυβέρνησης στο λαό με στόχο όχι μόνο την ιδιωτική περιουσία αλλά και τον ίδιο τον πολίτη.
Μια ώρα πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία κατατέθηκε τροπολογία προς ψήφιση από το ΠΑΣΟΚ με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών. Μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής που δεν αναγνώστηκε καν, στην ολομέλεια του σώματος. Η τροπολογία βεβαίως ψηφίστηκε από την τρικομματική πλειοψηφία με χαρά καθώς ανοίγει το δρόμο για να φθάσει ο κατώτατος μισθός στα 376 ευρώ...

Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει  για την απασχόληση ανέργων σε ολιγόμηνα προγράμματα της Αυτοδιοίκησης, μέσω ΟΑΕΔ,  καθαρές αμοιβές «κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας», ύψους 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες των 490 ευρώ μηνιαίως για εργαζόμενους άνω των 25 ετών, ενώ για κάτω των 25 ετών οι απολαβές θα είναι 17,1 ευρώ ημερησίως και δεν θα ξεπερνούν τα 427 ευρώ μηνιαίως.
Δηλαδή για να πάρει κάποιος τα 490 ή τα 427 ευρώ θα πρέπει να εργαστεί 25 ημέρες. Εάν  εργαστεί 22 ημέρες το μήνα όπως προβλέπεται  για τους εργαζομένους στην αυτοδιοίκηση, τότε ο μηνιαίος μισθός θα είναι  για τους άνω των 25 ετών 431 ευρώ και  για τους κάτω των 25 ετών θα είναι 376 ευρώ!!!
Με αφορμή τη μείωση της ανεργίας και κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας ανοίγει ο δρόμος για μισθούς  κάτω από 400 ευρώ μηνιαίως.
Όλοι καταλαβαίνουν  ότι η νέα μορφή  εργασιακών stage που ετοιμάζει η κυβέρνηση με αυτή την τροπολογία που ψήφισε, δε θα είναι κάτι προσωρινό και αποσπασματικό. Θα είναι η αρχή της μείωσης και άλλο του κατώτατου μισθού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μισθός ο οποίος, οδεύει ταχέως στον αρχικό στόχο της τρόικα τα 360 ευρώ το μήνα. Με αυτή την επιλογή η κυβέρνηση δείχνει για ακόμη μια φορά το πρόσωπο του σχιζοφρενικού νεοφιλελευθερισμού που την περιβάλλει.
Υ.Γ. Για ακόμη  μία φορά ο Πρωθυπουργός απαξίωσε το Ελληνικό κοινοβούλιο καθώς εμφανίστηκε μόνο για να ψηφίσει και επέλεξε το δρόμο της σιωπής εντός της αιθούσης…
* Ο Στάθης Διομήδης είναι αρθρογράφος, με σπουδές στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, εθελοντής διασώστης, αλλά και συντονιστής της εθελοντικής ομάδας ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.

news247.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Νομοσχέδιο-σφαγείο με νέα άγρια μέτρα

Απολύσεις εργαζομένων που απασχολούνται στο Δημόσιο, αυστηρές προϋποθέσεις για τη ρύθμιση χρεών στην Εφορία, τσουχτερά χαράτσια στα ακίνητα και νέο σύστημα
καταβολής ΦΠΑ και επιβολή εισφοράς στα νέα φωτοβολταϊκά προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Το πολυνομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα αποτελεί ουσιαστικά το Μνημόνιο 4, μέσω του οποίου θα εισέλθουν στα κρατικά ταμεία (είτε μέσω αύξησης εσόδων είτε μέσω μείωσης των δαπανών) περίπου 5,5 δισ. ευρώ. Το τέλος ακινήτων που αναμένεται να αποδώσει 1,9 δισ. ευρώ για τα έτη 2013 και 2014...


Η ρύθμιση χρεών ιδιωτών προς τις εφορίες με αναμενόμενα 2,739 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια.

Ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία με έσοδα 795.000.000 ευρώ έως και το 2016

Αύξηση κατά δύο των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια από τις λιγότερες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένεται να εξοικονομηθούν 103.000.000 φέτος και το 2014.

Ειδικότερα όσον αφορά τη ρύθμιση χρεών προς την Εφορία το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι οι ληξιπρόθεσμες έως την 31η.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία, δύνανται -κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία- να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και να καταβάλλονται ως εξής:
Με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως και τις 30.6.2013.
Με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2014.
Με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2015.
Με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2016.
Με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2017.

Για τα φυσικά πρόσωπα που χρωστούν έως και 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός δόσεων, αλλά στην περίπτωση αυτή χάνονται οι εκπτώσεις από τις προσαυξήσεις και ο οφειλέτης χρεώνεται με επιτόκιο 8,75% για το σύνολο του χρέους του (βασική οφειλή και προσαυξήσεις έως και την 31η-12-2012).

Φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και είναι συνεπείς σε αυτήν μπορούν να υπαχθούν σε νέα ρύθμιση εφόσον όμως επιλέξουν πρόγραμμα με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων. Υπάγονται στη νέα ρύθμιση και οφειλές, οι οποίες είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και ο οφειλέτης «έχασε» την αρχική ρύθμιση μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου (δηλαδή σήμερα).

Οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί ένας οφειλέτης στη νέα ρύθμιση είναι να παρουσιάσει στην Εφορία αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων και περιουσιακών του στοιχείων και να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας 5ετίας.

Εάν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των εβδομήντα πέντε (75.000) χιλιάδων ευρώ, απαιτείται από τον οφειλέτη η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δύο παραπάνω από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, πέραν των οριζόμενων στην προηγούμενη περίπτωση προϋποθέσεων, απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας (π.χ., προσημείωση ακινήτου). Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίζει την αξία των προσφερόμενων στοιχείων για τη διασφάλιση της οφειλής.

Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση εφόσον:

Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς.
Καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα.
Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.
Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.
Εχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης συνεπάγεται χρέωση του οφειλέτη με επιτόκιο υπερημερίας ύψους 15%.

Το Δημόσιο, ακόμη κι αν έχει χορηγήσει ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης στην οποία ο οφειλέτης είναι συνεπής, μπορεί να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εφόσον η οφειλή δεν είναι εξασφαλισμένη. Για παράδειγμα, μπορεί να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία και να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας.

Με το πολυνομοσχέδιο θεσπίζεται και πάγια ρύθμιση για ποσά που καθίστανται ληξιπρόθεσμα μετά την 1-1-2013. Η πάγια ρύθμιση προβλέπει 2 έως 12 δόσεις, ενώ εφόσον η οφειλή έχει βεβαιωθεί εκτάκτως ο αριθμός των δόσεων μπορεί να αυξηθεί στις 24.

Για τη ρύθμιση ποσών άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται να αποδειχτεί η οικονομική ευχέρεια του οφειλέτη να αποπληρώνει τη μηνιαία δόση. Οι όροι της πάγιας ρύθμισης είναι σε γενικές γραμμές οι ίδιοι με αυτούς της έκτακτης ρύθμισης των 48 δόσεων με μερικές διαφορές. Η υπογραφή της αίτησης από ανεξάρτητο εκτιμητή της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη απαιτείται για ποσά οφειλής από 50.000 έως 150.000 ευρώ. Για οφειλή άνω των 150.000 ευρώ απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.


Ανεπίδεκτά χωρίς ενημερότητα

Οι οφειλέτες των ανεπίδεκτων είσπραξης χρεών δεν λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα για μία 10ετία. Αν εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα του οφειλέτη, τότε η οφειλή χαρακτηρίζεται και πάλι εισπράξιμη.

Χρέη μέχρι 200 ευρώ τα οποία έχουν δημιουργηθεί έως το 1993, παραγράφονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημιουργηθεί καινούργια.

Επίσης, το Δημόσιο θα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμού και μετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.

Επίσης θεσπίζεται νέα διαδικασία για την άσκηση προσφυγής εναντίον πράξεων των φορολογικών αρχών (π.χ., επιβολή προστίμων για φορολογικές παραβάσεις). Για την άσκηση της προσφυγής δεν αρκεί πλέον μόνο η βεβαίωση του 50% του ποσού που προβλέπεται από την πράξη της φορολογικής αρχής, αλλά απαιτείται και η καταβολή του.

Μπορεί να υποβάλει, ωστόσο, αίτημα αναστολής της καταβολής του φόρου και η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να αποφασίσει για την τύχη της σχετικής αίτησης εντός 20 ημερών. Η τύχη της προσφυγής θα πρέπει να αποφασιστεί εντός 60 ημερών.


Δύο ρυθμίσεις για τις οφειλές στα Ταμεία

Οι ρυθμίσεις που προτείνονται για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι δύο:

Πάγια ρύθμιση σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Για οφειλές έως 5.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει της αίτησης, με κατώτερο όριο υποβολής τα 50 ευρώ τον μήνα. Από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ θα απαιτούνται από τους οφειλέτες λεπτομερείς πληροφορίες για το εισόδημα και την ακίνητη περιουσία τους. Για οφειλές από 50.000 ευρώ μέχρι 150.000 ευρώ θα πρέπει να κατατίθεται βεβαίωση από ανεξάρτητο φορέα, ενώ για υψηλότερες οφειλές θα πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις ή εμπράγματες εξασφαλίσεις που θα καθορίζονται από τρίτο εκτιμητή.
Ρύθμιση με τον τίτλο «νέα αρχή» χωρίς να αναφέρεται ο αριθμός των δόσεων. Θα υπάρχει διαφορά στις κατηγορίες, καθώς θα είναι από 5.000 έως 75.000 ευρώ, από 75.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ και από 300.000 ευρώ και άνω.

Για όσους υπαχθούν στις ρυθμίσεις προβλέπεται αναστολή των αναγκαστικών μέτρων (πλειστηριασμοί) εφόσον πληρωθεί η πρώτη δόση. Θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα για έναν μήνα, θα αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων.


Μειωμένο χαράτσι για πιο πολλά ακίνητα

Μειωμένο κατά 15% θα είναι το «χαράτσι» τους 2013 στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, το οποίο μετονομάζεται σε Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) και θα αρχίσει να εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ από τον Ιούνιο. Το τέλος επιβάλλεται και στις μη αποπερατωμένες ηλεκτροδοτούμενες οικοδομές, καθώς και στα ακίνητα που εκμισθώνονται σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου. Επίσης θα είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με το ΕΕΤΗΔΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικών τιμών.

Με τις νέες διατάξεις:

Το ΕΕΤΑ για το έτος 2013 θα πληρώσουν όσοι κατείχαν κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ακίνητα τα οποία ηλεκτροδοτούνταν την 1η Μαΐου 2013.

Οι λογαριασμοί ρεύματος με το ΕΕΤΑ του 2013 θα αρχίσουν να αποστέλλονται από τη ΔΕΗ από τον Ιούνιο.
Η εξόφληση του τέλους θα πρέπει να γίνει σε 5 διμηνιαίες δόσεις, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ή Μαρτίου 2014.
Μέχρι τις 15 Μαΐου 2013 θα πρέπει να γίνει η διόρθωση στοιχείων στους δήμους.

Οι πολίτες θα πληρώσουν και τρία άλλα χαράτσια που αφορούν τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2011, του 2012 και του 2013. Οι ΦΑΠ του 2011 και του 2012 θα καταβληθούν σε επτά δόσεις, ενώ σε 4 δόσεις θα γίνει η ξόφληση του ΦΑΠ του 2013.


ΦΠΑ με προκαταβολή και η απαλλαγή για 18άρηδες

Νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες καθιερώνεται από την 1η Ιουνίου 2013. Με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης καταβάλλεται ποσό τουλάχιστον 10 ευρώ. Το υπόλοιπο καταβάλλεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο δόσεις, η πρώτη των οποίων εξοφλείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του 50% του οφειλόμενου φόρου και η 2η δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα προσαυξημένη κατά 2%.
β) Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίστηκε.

Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους υποχρεώνονται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεων των γονέων ή κηδεμόνων τους.


Εισφορά ως και 42% για τα φωτοβολταϊκά

Εκτακτη εισφορά που φτάνει μέχρι και το 42% επί του τζίρου ενός φωτοβολταϊκού πάρκου καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών.

Εκπτωση ίση με δύο εκατοστιαίες μονάδες έχουν πάντως οι κατ' επάγγελμα αγρότες. Στο πολυνομοσχέδιο έχουν ενταχθεί τα μέτρα που είναι προαπαιτούμενα για την καταβολή της επόμενης δόσης από την τρόικα, μεταξύ των οποίων και οι ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος για την αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η έκτακτη εισφορά ανέρχεται σε 37% και 34% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013 και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013. Τα ποσοστά της εισφοράς μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους σταθμούς των κατ’ επάγγελμα αγροτών υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 100 kW.

Η έκτακτη εισφορά εκτοξεύεται σε 42% και 40% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1η Ιουλίου του 2013.


Σαρωτικές αλλαγές σε ψωμί και λαϊκές

Αίρονται οι υπάρχοντες περιορισμοί (επιφανείας, αποστάσεων κ.λπ.) για τα πρατήρια άρτου. Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται ότι πρατήριο άρτου μπορεί να ιδρυθεί σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών με τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται στη διάταξη και στηρίζονται σε λόγους προστασίας των καταναλωτών.

Επίσης αλλάζουν οι όροι χορήγησης και διατήρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίες σήμερα χορηγούνται με συγκεκριμένα κριτήρια σε ανέργους και αδύναμες οικονομικά κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι κ.λπ.).

Προβλέπεται ότι οι επαγγελματικές άδειες λήγουν κάθε τρία χρόνια και με τη λήξη των τριών ετών ακολουθεί διαδικασία ανανέωσης, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του δικαιούχου οι προϋποθέσεις του νόμου, σε αντίθετη δε περίπτωση η άδεια παύει να ισχύει.

Εξάλλου καταργείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνίατρου, γεωλόγου, ιχθυολόγου), γίνεται πιο προσβάσιμη η άσκηση του επαγγέλματος του κρεοπώλη, ενώ δίδεται δικαίωμα λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών και σε μη κτηνιάτρους.

Σε άλλο σημείο καταγράφονται ένα προς ένα μια σειρά από επαγγέλματα που παραμένουν «κλειστά», στα οποία θα διατηρηθούν περιορισμοί για λόγους δημόσιου συμφέροντος (εμπόριο όπλων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, διυλιστήρια κ.λπ.).


Δημόσιο: Φεύγουν οι φορείς, έρχονται οι αποχωρήσεις

Στο νομοσχέδιο περιγράφεται το καθεστώς των υποχρεωτικών αποχωρήσεων από το Δημόσιο, στις περιπτώσεις υπαλλήλων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το καθεστώς της διαθεσιμότητας δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση κατάργησης θέσεων για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), που ανήκουν στον δημόσιο τομέα.

Η σχετική διάταξη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ προβλέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Αλλάζει και η πειθαρχική διαδικασία στο Δημόσιο: Η δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την παραπομπή εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης, οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών.


Τόκοι υπερημερίας για καθυστερήσεις στις συναλλαγές

Μέσα σε 30 έως 60 ημέρες θα πρέπει να εξοφλούνται οι αμοιβές για εμπορικές συναλλαγές τόσο μεταξύ δύο επιχειρήσεων όσο και μεταξύ μιας επιχείρησης και μιας δημόσιας αρχής, όπως προβλέπουν διατάξεις του πολυνομοσχεδίου με τις οποίες εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Αν δεν τηρηθεί το παραπάνω χρονικό περιθώριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει τόκους υπερημερίας.

Οι διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ από τις 16/3/2013. Το διευρυμένο περιθώριο των 60 ημερών ισχύει για δημόσιες αρχές που ασκούν οικονομική δραστηριότητα βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και για τον ΕΟΠΥΥ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προωθούμενης απελευθέρωσης επαγγελμάτων, δίδεται η δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης σε αποφοίτους λυκείου που ασκούν επί 7 χρόνια το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.

Επίσης το πολυνομοσχέδιο προβλέπει «πάγωμα» επιδοτήσεων για όσους οφείλουν και δεν έχουν επιστρέψει κρατικές ενισχύσεις. Με άλλες διατάξεις καταργούνται φορολογικά προνόμια του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, ώστε να αντιμετωπιστούν προσκόμματα στην αποκρατικοποίησή τους.

Επίσης, ο ΟΔΙΕ αποκτά το δικαίωμα να εκμισθώνει οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις και ακίνητα ιδιοκτησίας του στο Μαρκόπουλο σε ιδιώτη παραχωρησιούχο, στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. Ακόμη ορίζεται ότι αδιάθετα κέρδη από το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα θα αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μετά τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσεως (όπως ισχύει πλέον και για τον ΟΠΑΠ).


Αύξηση ωραρίου για εκπαιδευτικούς

Την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά 2 ώρες την εβδομάδα από το ερχόμενο έτος προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Ακόμα προβλέπεται ίδρυση δημοτικών σχολείων μεγαλύτερων από δωδεκαθέσια εφόσον το επιβάλλουν λόγοι όπως ο αριθμός μαθητών, οι χώροι και οι αποστάσεις μεταξύ σχολείων.

Στην ιδιωτική εκπαίδευση, με το πολυνομοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα συστέγασης διαφορετικών εκπαιδευτικών μονάδων εφόσον ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, αλλά όχι και η ταυτόχρονη λειτουργία στην ίδια αίθουσα. Επίσης, δίνεται δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων είτε να απασχολούν λιγότερες ώρες όσους εκπαιδευτικούς δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο με ανάλογη μείωση αποδοχών (με όριο το 12ωρο), είτε να τους απασχολούν σε συμπληρωματικές δράσεις.


Στέλιος Κράλογλου http://www.dimokratianews.gr.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΦΡΙΚΗ...Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΧΩΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ....!!!!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΧΩΡΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ....!!!!

ΘΕΣ ΔΕΝ ΘΕΣ , ΘΑ '' ΓΙΝΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΝΕΚΡΟΣ '' .....ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ''ΕΚΛΕΚΤΟΙ '' ΣΥΝ ΤΟ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΝΕΚΡΟΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 250.000 ΕΥΡΩ ..ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ..!!!Ε.... ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ?
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣ .... ΠΟΥ ΘΑ
ΒΡΟΥΜΕ ΑΛΛΟΥ ΔΑΝΕΙΚΑ ? ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ?

AΠΟ ΤΙΣ 01.06.2013 ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΤΕ ΟΧΙ)..
ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ..
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ (ΚΛΙΝΙΚΑ) ΘΑΝΑΤΟ ΣΟΥ..

ΤΟΣΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΕΞΕΙΣ.???
ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΟΛΛΑ.

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε τροφοδότη χώρα οργάνων και ανθρωπίνων ιστών για όλο τον πλανήτη...

Εχθές κατ' εξαίρεση, άνοιξα τη τηλεόραση και τι είδαν τα μάτια μου;;
Διαφήμιση για την δωρεά οργάνων και μάλιστα με δικά μας λεφτά.
Αντί δηλαδή η κυβέρνηση να κάνει το χρέος της και να ενημερώνει τον κόσμο για το καινούργιο σχετικό νόμο, έτσι όπως δεσμεύτηκε, κάνει τηλεοπτική εκστρατεία για να παραπλανήσει τους πάντες. Δείτε πιο κάτω τι εννοώ.
Απόσπασμα από την καταγγελία μου στην Χάγη:
"Α4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
…. Ο πρώτος νόμος που θέτω υπόψιν σας είναι ο νόμος 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.06.2011 της κυβέρνησης Παπανδρέου, με τον οποίο ρυθμίζονται οι γενικές αρχές και οι προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων από ζώντες και θανόντες ανθρώπους με σκοπό τη μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα.
Βάσει του νόμου αυτού, από το 2013 και εν αγνοία της πλειοψηφίας των πολιτών, η Ελλάδα μετατρέπεται ουσιαστικά σε τροφοδότη χώρα οργάνων και ανθρωπίνων ιστών για όλο τον πλανήτη.
Θα είμαστε δηλαδή το παγκόσμιο φυτώριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών.
Γιατί;Μέχρι τώρα, τα πράγματα είχαν ως εξής :
- λήψη οργάνων γινόταν από όσους είχαν εκφράσει γραπτώς την επιθυμία τους αυτή στον ΕΟΜ (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) ή όταν υπήρχε η συγκατάθεση των συγγενών για την αφαίρεση και δωρεά οργάνων προς µεταµόσχευση.
- Αποκλειστική αρμοδιότητα για την αφαίρεση οργάνων είχε ο ΕΟΜ, όπως συμβαίνει άλλωστε και διεθνώς.

Συνεπώς, όσοι επιθυμούσαν να είναι δωρητές οργάνων σώματος το έκαναν ελεύθερα με γραπτή δήλωση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Αυτό διασφάλιζε άριστα την επιθυμία και την ελεύθερη βούληση τους, αλλά και τη διαδικασία.

Βάσει του καινούργιου νόμου:

α. Η αφαίρεση οργάνων πραγματοποιείται από «Οργανισμούς Αφαίρεσης», που είναι νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιωτικές κλινικές, που έχουν λάβει τη σχετική άδεια. Παραχωρείται έτσι, κατά παγκόσμια πρωτοτυπία, δικαίωμα αφαίρεσης οργάνων σε τρίτους, οι οποίοι μάλιστα εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Όπως είπα πιο πάνω, η αφαίρεση οργάνων διεθνώς γίνεται από τις ομάδες των μεταμοσχευτικών κέντρων και όχι από ιδιώτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΑΡΘΡΟ ….
β. Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο θανόν πρόσωπο πραγµατοποιείται, εφόσον όσο ζούσε δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του. Γίνεται δηλαδή βάσει δικαζόμενης συναίνεσής του.

Σχόλιο: Με αυτό τον τρόπο, το ανθρώπινο σώμα μετατρέπεται με την έννοια του Εμπράγματου Δικαίου σε πράγμα, επειδή κάποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ασκεί πια κυριότητα επ’ αυτών, έχοντας από το νόμο το δικαίωμα να αποφασίσει για τα όργανα του θανόντος (αυτός που αποφασίζει για τα πράγματα ασκεί κυριότητα επ’ αυτών). Και επειδή το σώμα γίνεται πράγμα, ο νόμος προβλέπει και τους σχετικούς κανόνες ποιότητας και ασφάλειας.

γ . Θανόν (πτώμα), θεωρείται πια και ο εγκεφαλικά νεκρός άνθρωπος και έτσι είναι υποχρεωτική από 01.06.2013 και η αφαίρεση οργάνων ενηλίκων – εγκεφαλικά νεκρών, εκτός εάν είχαν δηλώσει την αντίθεσή τους εγγράφως στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, εάν υπάρχει πιστοποιητικό του γνήσιου της υπογραφής τους και αν αυτό φτάσει έγκαιρα στα χέρια όσων έχουν εξουσιοδότηση για την λήψη οργάνων.

Σχόλιο : Φανταστείτε παρακαλώ τον εαυτό σας να περιμένει στον διάδρομο ενός νοσοκομείου αγωνιώντας για τον άνθρωπό σας (μητέρα, πατέρα, σύζυγο κλπ) και την ίδια στιγμή, ένας γιατρός να του αφαιρέσει τα όργανα επειδή ο άνθρωπος σας κηρύχτηκε εγκεφαλικά νεκρός και ο γιατρός δεν έχει στα χέρια του γραπτή βεβαίωση με γνήσια υπογραφή του ασθενή, ότι δεν επιθυμεί να γίνει κάτι τέτοιο.

Όσο για την σχετική δήλωση εναντίωσης στην λήψη οργάνων, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, όχι μόνο ότι είναι μια διαδικασία που οδηγεί εκατομμύρια πολίτες σε μια περιττή γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθεί στο σύνολο, τόσο από πλευράς πολιτών όσο και από πλευράς ΕΟΜ αλλά είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δε θα προλάβουν ή δε θα μπορέσουν (για λόγους άγνοιας ή αδυναμίας ή αμέλειας κλπ) να καταχωρήσουν δήλωση στον ΕΟΜ.

Έτσι θα μετατραπούν αυτόματα σε δότες και θα τους αφαιρεθούν τα όργανα χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους. Εννοείται όμως ότι μια δήλωση μπορεί πάντα και να χαθεί ή να βρεθεί αφού πετσοκόψουν το σώμα του αιτούντα …

Σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα η διάταξη περί της "εικαζόμενης συναίνεσης" ανοίγει τους ασκούς του Αίολου καθώς:
- καταστρατηγεί την ελεύθερη βούλησή μας, υποβιβάζει τις ανθρώπινες αξίες, μετατρέπει σε πράγμα τον άνθρωπο και τα όργανά του, υποβιβάζει την έννοια του εθελοντισμού, δημιουργεί κινδύνους για τον πληθυσμό, βάζει σε δοκιμασία τη σχέση ασθενούς και ιατρού, αγνοεί τη θέση των συγγενών του θανόντος και την ιστορική και θρησκευτική παράδοση που αποδίδουν ιδιαίτερο σεβασμό στο νεκρό.

- η ταύτιση της εγκεφαλικής νέκρωσης με το βιολογικό θάνατο, εκτός των προαναφερόμενων, νομιμοποιεί εμμέσως πλην σαφώς και την ευθανασία, επειδή η λήψη ζωτικού μοσχεύματος από εγκεφαλικά νεκρό δότη, προκαλεί τον βιολογικό θάνατό του.

Για το λόγο αυτό όμως, και επειδή η σχετική πράξη μπορεί πια να γίνει χωρίς αίτημα και χωρίς καμία προϋπόθεση, νομιμοποιείται όχι μόνο η ευθανασία αλλά και ο φόνος.

Αναρωτιέμαι κιόλας πόσοι ασθενείς από εδώ και πέρα κινδυνεύουν να κηρυχτούν εγκεφαλικά νεκροί από διάφορους ασυνείδητους;

Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο στις μακάβριες συνέπειες που ο νόμος μπορεί να έχει, για να μην δώσω και ιδέες.

Πάντως, σημασία έχει ότι τίποτα δεν πάει χαμένο από έναν άνθρωπο, μία που δεν είναι μόνο τα ζωτικά όργανα αλλά όλα τα όργανα (το μεγαλύτερο είναι το δέρμα…), οι ιστοί και τα κύτταρα, τα οποία ως μέρος του οργάνου ταυτίζονται με αυτό.

Δείτε εδώ τι περίπου εννοώ : How much is your dead body worth?

- ως συνήθως, ο κ. Παπανδρέου και το επιτελείο του έφτιαξαν ένα νομιμοφανές πακέτο και το πέρασαν από τη Βουλή.

Αυτή η έντεχνη παρουσίαση όμως (βάπτιση της αυθαίρετης λήψης οργάνων ως δωρεά, βάπτιση των αναγκαστικών δοτών ως δωρητές και βάπτιση των εγκεφαλικά νεκρών ανθρώπων ως θανόντες) δεν ξεγέλασε τους επιστήμονες του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και άλλων επιστημόνων καθώς και την Εκκλησία της Ελλάδος (Ιερά Σύνοδος), οι οποίοι ήταν ενήμεροι για το σχέδιο νόμου, κατάλαβαν αμέσως τους κινδύνους που κρύβει και διαμαρτυρηθήκαν έντονα.

Οι διαμαρτυρίες τους δεν έφεραν όμως κανένα αποτέλεσμα και για άλλη μια φορά, με κυβερνητική απόφαση, οι διαφωνούντες απομακρύνθηκαν.

Και μιλάω για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜ, τα μέλη του οποίου απαλλαχτήκαν από τα καθήκοντά τους στις 15/06/2011, την ημέρα της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή δηλαδή. Η καινούργια ηγεσία ανέλαβε καθήκοντα στις 16/06/2011, ημέρα της ψηφοφορίας.
Για την ιστορία αναφέρω ότι εντελώς "συμπτωματικά", ο νόμος αυτός ψηφίσθηκε στις 16/06/2011, χωρίς ονομαστική ψηφοφορία, από ένα Κοινοβούλιο πολιορκούμενο από πλήθος Ελλήνων πολιτών, που διαμαρτυρόταν για την πλήρη εξαθλίωση, στην οποία τους οδηγούσε το Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο και όλη η Ελλάδα ασχολιόταν με αυτά και με τα τερτίπια του κ. Παπανδρέου, ο οποίος είχε λανσάρει την φήμη ότι παραιτείται, αλλά τελικά στις 15 Ιουνίου αργά το βράδυ, με διάγγελμά του ανακοίνωσε ότι κάνει μόνο ανασχηματισμό. Τον έκανε στις 16 Ιουνίου ανήμερα των γενεθλίων του.

Ήταν ο δεύτερος ανασχηματισμός σε 20 μήνες και μας έφερε την τρίτη κυβέρνηση και τη συνηθισμένη πια κατάργηση υπουργείων, ίδρυση καινούργιων κλπ.

Στις 17 Ιουνίου και χωρίς να χρειαστεί, ζήτησε και ψήφο εμπιστοσύνης.
Την ίδια μέρα επικυρώθηκαν άτυπα και τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης της Βουλής, όταν δηλαδή ψηφίστηκε ο νόμος μας (κανονικά, επικυρώνονται από την Ολομέλεια, όχι από τον πρόεδρο).
Έτσι κανένας δεν πληροφορήθηκε το γεγονός και αμφιβάλλω αν οι ίδιοι οι βουλευτές ξέρουν τι ψήφισαν αφού η πλειοψηφία τους ήταν απασχολημένη με τα προαναφερόμενα, αλλά κυρίως με την ενδεχόμενη υπουργοποίηση τους ή των κομματικών φίλων τους.

Τίθεται όμως και άλλο ερώτημα :
Yπό αυτές τις συνθήκες πόσοι βουλευτές συμμετείχαν στην συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου και πόσοι ψήφισαν τον νόμο αυτό; 20; 30 ; 50;

Ενδεικτικά, αναφέρω ότι ναι μεν ήμουν από τους λίγους που ήξεραν για την ύπαρξη του νομοσχεδίου, αλλά μόλις πρόσφατα έμαθα ότι ο νόμος τελικά ψηφίστηκε και τι ακριβώς λέει.
Αυτό συμβαίνει επειδή εκείνη την περίοδο ήμουν και εγώ πολύ ταραγμένη όπως όλοι οι άλλοι, και επιπλέον, μαθαίνοντας τον Αύγουστο από τα ΜΜΕ, ότι ο Υπουργός Υγειάς κ. Λοβέρδος μοίρασε στους υπουργούς και στους συνεργάτες του αιτήσεις να γίνουν δωρητές οργάνων, πίστεψα ότι ο νόμος τελικά δεν ψηφίστηκε. Αλλιώς γιατί να μοιράσει τέτοιες αιτήσεις ο υπουργός;

Ψάχνοντας αργότερα το νομοσχέδιο για να το επικαλεστώ ως απόδειξη για τις προθέσεις της κυβέρνησης, με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι τελικά ο νόμος ψηφίστηκε.

Τον διάβασα, βρήκα και όλα τα σχετικά, αλλά ακόμα δεν κατάλαβα τα δικαιώματά μου.
Δηλαδή δεν κατάλαβα εάν μπορώ να στείλω τη σχετική δήλωση εναντίωσης μου από τώρα και αν υπάρχει ήδη η προβλεπόμενη από το νόμο απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία καθορίζει τον τρόπο και την κάθε τεχνική λεπτομέρεια σχετικά με τη δήλωση του κάθε ατόμου και τον τρόπο συγκέντρωσης αυτών από τον ΕΟΜ.

Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν κατάλαβα.
Θα εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου και θα γίνει λήψη οργάνων και από τους ευρωπαίους και άλλους αλλοδαπούς πολίτες, που τυχαίνει να κηρυχτούν εγκεφαλικά νεκροί στην Ελλάδα ή αυτό ισχύει μόνο για τους Έλληνες πολίτες;

Και αν ναι, προς εφαρμογή της αρχής της ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόμου, πώς θα εξασφαλιστεί η λήψη οργάνων όλων εκείνων των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό;

Εάν λάβουμε υπόψιν τα προαναφερόμενα, τις τακτικές που χρησιμοποίησε ο κ. Παπανδρέου και η κυβέρνηση του στο παρελθόν, αλλά και τον τρόπο παρουσίασης του νόμου, είναι ξεκάθαρη η πρόθεση εξαπάτησης και παραπλάνησης της κοινής γνώμης.
Όλα αυτά αποδεικνύουν την υπουλότητα και την επικινδυνότητα του νόμου, όπως και ότι ο κ. Παπανδρέου και η κυβέρνηση του, για ακόμα μια φορά, ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν….

Τέλος, επειδή ο εμπνευστής του ήξερε πολύ καλά τι έκανε, ο νόμος αυτός δεν αποτελεί μόνο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας λόγω μαζικής και απίστευτης παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων μας, περιλαμβανόμενων και των ουσιωδών δικαιωμάτων στη ζωή, στην ελευθερία και στον αυτοπροσδιορισμό (ατομικό και συλλογικό), αλλά και απόπειρα γενοκτονίας καθώς είναι ένα μόνο από τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάντληση και τον ευκολότερο αφανισμό μας, αλλά και για την αλλοίωση της θρησκευτικής ταυτότητάς μας.

Ως γνωστό, η χριστιανική πίστη (η επίσημη θρησκεία της χώρας δηλαδή) δεν συμβαδίζει με την παραβίαση της ελεύθερης βούλησης, που ο Θεός χάρισε σε όλους μας, με την ευθανασία και τον φόνο.

Καμία θρησκεία δεν συμβαδίζει με αυτά, άλλα εν προκειμένου η ορθοδοξία αποτέλεσε στόχο και γι αυτό αναφέρθηκα σε αυτήν.

Χριστίνα Σαλεμή

katohika.gr.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Chemtrails: Είναι πολλά τα λεφτά πίσω από το πρόγραμμα! Ακολούθησε τα να βρεις την πηγή του προβλήματος. [BINTEO]

Αποκαλυπτικό βίντεο που εξηγεί πως συνδέονται μεταξύ τους Chemtrails, HAARP, Γεωμηχανική, Monsanto και τα χρήματα που παίζονται πίσω από όλο αυτό το project.

Αν αναρωτιέστε που πάνε τα χρήματα μας από τις τεράστιες φορολογίες για δείτε κι αυτό. Από την άλλη μην ξεχνάμε τις τεράστιες επενδύσεις στη Monsanto και τις χρηματοδοτήσεις σε προγράμματα γεωμηχανικής του Bill Gates.

Δείτε το βίντεο και αφήστε τους άλλους να μιλάνε για "παγάκια" και για συννεφάκια cirrus...

Πηγή:
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΝΕΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ: Έτοιμα τα πειράματα ψεκασμού της ατμόσφαιρας με θείο!!!

Πείραμα που χρηματοδοτείται από τον ιδρυτή της Microsoft Bill Gates θα συντελέσει στο να εκλυθούν στην ατμόσφαιρα του Νέου Μεξικού χιλιάδες τόνοι σωματιδίων θείου ως μέρος μίας μελέτης γεωμηχανικής, παρά τις έντονες προειδοποιήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει μία τέτοια ενέργεια για το οικοσύστημα του πλανήτη.

“Ο David Keith, ένας εκ των ερευνητών, υποστήριξε ότι η
ηλιακή γεωμηχανική μπορεί να αποτελέσει μία λύση χαμηλού κόστους για τη μείωση του ρυθμού της ανάπτυξης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά έτεροι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί να έχει απρόβλεπτες και καταστροφικές συνέπειες για τα καιρικά συστήματα και τις προμήθειες τροφίμων της γης,” σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian που παρουσιάζει για τους αναγνώστες του το pentapostagma.gr...


“Το συγκεκριμένο πείραμα, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον James Anderson στην Αμερική θα ξεκινήσει περίπου σε ένα χρόνο και θα περιλαμβάνει την έκλυση δεκάδων ή εκατοντάδων κιλών σωματιδίων θείου στην ατμόσφαιρα ώστε να μετρηθεί η επίδραση στη χημική σύσταση του όζοντος. Από τη στιγμή που είναι αδύνατη η προσομοίωση της πολυπλοκότητας της στρατόσφαιρας σε εργαστηριακό περιβάλλον, ο Keith αναφέρει ότι το συγκεκριμένο πείραμα θα παρέχει μία ευκαιρία για τη βελτίωση των μοντέλων του στρώματος του όζοντος και πώς αυτό θα μπορέσει να αλλοιωθεί μέσω ενός εκτεταμένου ψεκασμού θείου.”

Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Harvard, κατά το οποίο θα ψεκασθούν από υψόμετρο 80.000 ποδιών σωματίδια θείου πάνω από το Fort Sumner στο Νέο Μεξικό χρηματοδοτείται από τον Bill Gates o οποίος νωρίτερα μέσα στη χρονιά χρηματοδότησε αδρά το πρόγραμμα γεωμηχανικής για τη χειραγώγηση του κλίματος της γης...
Οι συνέπειες των ψεκασμών με θείο θα είναι καταστροφικές για τους φτωχούς ανθρώπους του τρίτου κόσμου.

Ο μετεωρολόγος του Πανεπιστημίου Rutgers Alan Robock έχει δημιουργήσει προσομοιωτές στον υπολογιστή οι οποίοι υποδεικνύουν ότι τς σύννεφα θείου μπορούν πιθανώς να αποδυναμώσουν τις Ασιατικούς και Αφρικανικούς μουσώνες μειώνοντας τη ποσότητα βροχοπτώσεων και καταστρέφοντας τις σοδειές δισεκατομμυρίων ατόμων...

“Φανταστείτε τι θα γινόταν αν προκαλούσαμε ξηρασία και πείνα ενώ προσπαθούσαμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία της γής,” δήλωσε ο Robock σε συνέδριο γεωμηχανικής που πραγματοποιήθηκε το 2010.

Ας δούμε όμως και μία πιο άμεση πλευρά, που αφορά όλους μας.

Οι επιδράσεις του βομβαρδισμού της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του θείου στην υγεία εγείρουν πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα και ενστάσεις σχετικά με το αν τέτοια προγράμματα θα πρέπει να προχωρήσουν.

Παρακάτω ακολουθούν οι σημαντικότερες επιδράσεις στην υγεία από την έκθεση στο θείο:
- Νευρολογικές επιπτώσεις και αλλαγές στη συμπεριφορά
- Διατάραξη της κυκλοφορίας του αίματος
- Βλάβες στη καρδιά
- Επιδράσεις στα μάτια και την όραση
- Αποτυχίας αναπαραγωγής
- Βλάβη στο ανοσοποιητικό σύστημα - το στομάχι και διαταραχή του γαστρεντερικού συστήματος
- Βλάβη στο συκώτι και τις λειτουργίες των νεφρών
- Προβλήματα ακοής
- Διαταραχή του μεταβολισμού των ορμονών
- Δερματολογικές επιδράσεις
- Κίνδυνος ασφυξίας και πνευμονικής εμβολής

Τώρα πλέον είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν να μειώσουν τον πληθυσμό της γής με οποιοδήποτε δυνατό μέσο.... Ο Bill Gates είναι ένας από τους πρωτεργάτες, και πλέον όποιες αντιρρήσεις περί συνωμοσιολογικών θεωρίων πρέπει να σταματήσουν εδώ...

http://www.apocalypsejohn.com/
http://skandalistis.blogspot.gr/2012/07/blog-post_8035.html?spref=fb
http://www.katohika.gr/2013/04/etoima-ta-peiramata-psekasmou-me-theio.html.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ: "ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕ ΝΗΣΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ" ΑΠΑΝΤΗΣΗ- "ΒΟΥΤΥΡΟΜΠΕΜΠΕ" ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΞ

ΑΝΤΙ ΤΟ ΥΠΕΞ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Μ. ΑΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΑΣΗΜΑΤΑ
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αμφισβητώντας τις διεθνείς συνθήκες της Λωζάνης και των
Παρισίων σε σχέση με τα θαλάσσια σύνορα των δύο χωρών τόνισε ότι δεν ισχύειι το καθεστώς συγκεκριμένων νησιών του Αιγαίου όπως οι Οινούσσες, οι Φούρνοι, το Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι, η Καλόλημνος και η Ψέριμος.Προκλητικά δηλαδή ο Νταβούτογλου είπε ότι μια σειρά νησιών στο Αιγαίο είναι τουρκικά και καλώς έχουν δοθεί στην Ελλάδα!!!

Ο Νταβούτογλου προέβη σε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις απαντώντας σε ερώτηση που υποβλήθηκε από βουλευτή του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση.
Από την πλευρά του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αντί για επιθετική απάντηση, ακολούθησε τη συνήθη πρακτική των χλιαρών ανακοινώσεων, που ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου κ. Γρηγόρης Δελαβέκουρας είπε: "Φαίνεται ότι έχουν βάλει κάποιον να κάνει αυτή την ερώτηση μια φορά το χρόνο"...


Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα "του χρόνου τέτοιο καιρό να μην τα ξαναλέμε"!!!
Λες και τον ελληνικό λαό τον ενδιαφέρει να μάθει ποιος βάζει «κάποιον» να κάνει ερωτήσεις στην τουρκική βουλή για να λέει όσα λέει ο Νταβούτογλου. Το υποτακτικό μάλιστα ύφος του κ. Δελαβέκουρα ήταν τέτοιο ώστε εξέφρασε την ελπίδα "του χρόνου τέτοιο καιρό να μην τα ξαναλέμε"!!! Εάν νομίζει ότι με ευχολόγια και ελπίδες θα αλλάξει η τακτική της Τουρκίας, τότε...ζήτω που καήκαμε!
Του χρόνου τέτοια εποχή κ. Δελαβέκουρα, με τέτοια μυαλά που έχετε στο ΥΠΕΞ μπορεί να...θρηνούμε εδαφικές απώλειες. Η Τουρκία όχι μόνο θα επαναλαμβάνει τέτοιες δηλώσεις αλλά θα προβεί σε ευθεία στρατιωτική επίθεση.
Ο κ. Δελαβέκουρας, συνέχισε: "Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση και οποιοδήποτε σημείο αμφιβολίας ως προς το καθεστώς οποιουδήποτε νησιού ή νησίδας στο Αιγαίο. Όλα αυτά διέπονται από διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες είναι απολύτως σαφείς"!
Και τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων ήταν «απολύτως σαφείς» κι έγιναν σκόνη μέσα σε ελάχιστο διάστημα. Με τις υπογραφές των πολιτικών. Τι μας λέτε λοιπόν για σαφές καθεστώς; Περιμένετε μήπως να σας προστατέψουν οι...διεθνείς συμβάσεις; Αυτές αλλάζουν σε χρόνο dt από τους σημερινούς... σωτήρες της χώρας: τους συμμάχους και δανειστές! Μήπως η Κύπρος που ζει έναν δεύτερο Αττίλα, από τους ...συμμάχους δεν οδηγήθηκε στην καταστροφή; Ε κύριε Δελαβέκουρα;

Αντί λοιπόν να στείλετε στο διάολο τον Νταβούτογλου, αφήνοντας κατά μέρος τα ευχολόγια και τις επικλήσεις των διεθνών συμβάσεων, προτιμήσατε για μια ακόμη φορά να καταστήσετε σαφές ότι εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών κάνετε διπλωματία «βουτυρομπεμπέ»!
Αντί να περάσετε στην ευθεία αντεπίθεση και να πείτε στον Νταβούτογλου ότι τα μέρη που πατάει είναι κατακτημένα από τις βάρβαρες ορδές των Τούρκων και ότι η Ελλάδα αμφισβητεί τα σύνορα της Τουρκίας σε όλη την Μικρά Ασία, αναρωτιέστε ποιον βάζουν κάθε φορά οι Τούρκοι να κάνει τέτοιες... υποβολιμαίες ερωτήσεις στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών.
Αντί να υπενθυμίσετε στον Νταβούτογλου την διαρκή βαρβαρότητα της Τουρκίας η οποία ήδη κρατά υπό κατοχή την Κύπρο και να της πείτε "Μολών Λαβέ" εφόσον τολμήσει να κάνει ένα βήμα σε βάρος των νησιών μας, αναμασήσατε τις ίδιες πομφόλυγες.
Θα καταλάβετε κύριοι εκεί στο ΥΠΕΞ ότι βρισκόμαστε ενώπιον επικείμενου πολέμου;
Θα καταλάβετε ότι με όση άγρια εξαθλίωση έχετε φέρει στην κοινωνία και στις Ένοπλες Δυνάμεις έχετε ανοίξει την όρεξη στους Τούρκους οι οποίοι ετοιμάζονται και οργανώνουν την εισβολή τους σε κάποιο ελληνικό νησί;
Ή μόνη έγνοια σας είναι να υπακούετε στις εντολές του Τόμσεν που τεμαχίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις;

Μάκης Βραχιολίδης
kerberos-hellas.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Κοινωνική έκρηξη και πτώση της κυβέρνησης περιμένουν οι ξένοι διπλωμάτες στην Ελλάδα

Όπως αναφέρει το Βήμα της Κυριακής, η πρεσβεία με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αναμφίβολα η γερμανική, η οποία κάνει πλήρη καταγραφή των όσων γίνονται στη χώρα και φροντίζει να έχει επικοινωνία με κρίσιμους παράγοντες και στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου.
Η έμφαση δίδεται στην ανάγκη για πολιτική σταθερότητα διότι αυτή είναι η αναγκαία συνθήκη για να προχωρήσει η εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος. Μάλιστα οι Γερμανοί δεν έχουν πειστεί για την ικανότητα της κυβέρνησης να αντέξει και να φτάσει μέχρι το τέλος ενώ φοβούνται μια πιθανή κοινωνική έκρηξη. Ωστόσο, στέρεα πεποίθηση είναι ότι και εμπλοκή να υπάρξει με την παρούσα κυβέρνηση, θα πρέπει η Βουλή να εξαντλήσει την τετραετία και να αποφευχθούν πάση θυσία οι εκλογές...

Σε ό,τι αφορά τους Γάλλους, η βασικότερη ανησυχία τους εστιάζεται στις κοινωνικές συνέπειες των μέτρων λιτότητας. Αν και παραδέχονται ότι η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα προόδου, οι επιπτώσεις των περικοπών εισοδημάτων χαρακτηρίζονται βαριές. Γαλλικές πηγές δεν κρύβουν επίσης τον προβληματισμό τους για τη συνεχή άνοδο των ποσοστών της Χρυσής Αυγής στις δημοσκοπήσεις.
Οι Αμερικανοί παρακολουθούν τα δρώμενα από απόσταση ενώ στις συζητήσεις που διεξάγονται προσπαθούν να κατανοήσουν αν υπάρχει σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης ή απλά κινείται στη λογική «βλέποντας και κάνοντας», ενώ δεν αποκλείουν να υπάρξει μελλοντικά κοινωνική έκρηξη.
Η βρετανική πλευρά επισημαίνει ότι η περίοδος ως τον Σεπτέμβριο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έχει πλέον έρθει η στιγμή που πρέπει, όπως λένε, η κυβέρνηση να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης ώστε να αναστραφεί το βαρύ κοινωνικό κλίμα.
Οι Ρώσοι αναλύουν την πολιτική κατάσταση, παρακολουθούν τις συμμαχίες και έχουν σαν βασική επιδίωξη την προώθηση των οικονομικών τους συμφερόντων σε συνδυασμό με την ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ρωσίας στην περιοχή.
Στην ίδια λογική κινούνται και οι Κινέζοι που ενδιαφέρονται να ενισχυθεί η παρουσία τους στην περιοχή μέσω της προώθησης των επιχειρηματικών τους συμφερόντων.


Πηγή
.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Βρετανός Βουλευτής: Πάρτε τα χρήματα σας από τις τράπεζες

Ο Βρετανός βουλευτής Nigel Farage σε συνέντευξη του δήλωσε πως όλοι πρέπει να σηκώσουν τα χρήματα τους από τις τράπεζες.

Το τέλος της ευρωπαϊκής ένωσης πλησιάζει, έτσι οι πολίτες πρέπει να σηκώσουν τα χρήματα τους από τις τράπεζες διότι θα γίνει ότι και στην Κύπρο.

Μια ενδιαφέρον συνέντευξη. video platformvideo managementvideo solutionsvideo player πηγη
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Η NESTLE ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Πρόσφατα σχόλια από την Nestle CEO και τον Peter Brabeck υπονοούν ότι το νερό του κόσμου θα έρθει σύντομα υπό τον έλεγχο των εταιρειών, όπως η δική του. Ο Brabeck ισχυρίζεται ότι το νερό δεν είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά θα πρέπει να διοικείται από ανθρώπους των επιχειρήσεων και των διοικητικών οργάνων με τρόπο που να στηρίζει τον πλανήτη

Σε συνέντευξη του, ο Brabeck διατυμπανίζει ότι η εταιρεία του είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κόσμο, με πάνω από 65 δισ. ευρώ κέρδος κάθε χρόνο. Ο ίδιος υποστηρίζει με υπερηφάνεια ότι εκατομμύρια ανθρώπων εξαρτώνται από αυτόν και την παρέα του. 

Μήπως αυτός ο τύπος νομίζει ότι είναι θεός;Ποιος ελέγχει την τιμή του νερού;  Ο Brabeck στηρίζει τα σχέδια βιωσιμότητας του για το γεγονός ότι το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε νερό μέσα σε 15-20 χρόνια. Με τον έλεγχο της τιμής του νερού, ο Brabeck πιστεύει ότι μπορεί να σώσει τον πλανήτη από την έλλειψη τροφίμων και νερού τα επόμενα χρόνια.
Προτείνει ο Brabeck, με την απειλή των μελλοντικών ελλείψεων νερού, είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί από όλους τους ανθρώπους η φυσική ελευθερία τους στο νερό.
Συνεχίζοντας ο  Brabeck της Nestle είπε ότι θα μπορούσε να προστατεύσει την ΓΤΟ γεωργία. Είπε δηλαδή ότι τα βιολογικά τρόφιμα "δεν είναι και τα καλύτερα" και ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα είναι απολύτως ασφαλές και δεν προκαλούν ασθένειες. Με αυτή τη φιλοσοφία, η οικονομία Brabeck θα κόψει την βιολογική γεωργία από την παροχή νερού και θα αφήσει τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα να βασιλεύουν πάνω από τους ανθρώπους.

atheatignosi.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ {ΒΙΝΤΕΟ}

Επιμέλεια άρθρου Vagedim
atheatignosi.gr
27 Απριλίου 2013


Τα ψεύτικα σκηνικά με όλους τους δράστες συγκεντρωμένους. Το Hollywood ακόμα δεν έχει δώσει την όψη του πραγματικού αίματος κατάλληλα. 

Παρακάτω θα δείτε ενα αναλυτικό βίντεο που αποδεικνύει το ψευτικο αίμα που χρησιμοποιήθηκε στους βομβαρδισμούς. Ποιός είναι αυτός ο άνθρωπος που ρίχνει κάτι πάνω από τα θύματα των βομβαρδισμών του μαραθωνίου της Βοστώνης στο σημείο της δεύτερης έκρηξης;

Αίμα σε σκόνη: Το νερό ενεργοποίησε τη σκόνη που όταν εφαρμόζεται είναι αόρατη, αλλά όταν ψεκάζεται με νερό, μοιάζει με φρέσκο ​​αίμα....


Μια παραγωγή των Illuminati, με δράστες, τσιράκια ηθοποιούς υπο την καθοδήγηση του σκηνοθέτη. Υπήρχαν ψεύτικοι τραυματισμοί, αλλά και αθώα θύματα που συμμετείχαν για κακή τους τύχη στα γυρίσματα του βομβαρδισμού του μαραθωνίου της Βοστώνης.

Πραγματοποιώντας μια προσωπική έρευνα στο δυαδίκτιο μπορείτε να βρείτε αυτη τη σκόνη που χρησιμοποιείται για τα εφέ αίματος.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

atheatignosi.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Υπό πτώχευση όσες χώρες έχουν φυσικό αέριο! - Ελλάδα-Κύπρος και τώρα Λίβανος! - Πριν τις εξορύξεις, πτώχευση

Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει μία χώρα στην εκμετάλλευση του όποιου ενεργειακού πλούτου διαθέτει;
Να …πτωχεύσει. Ή πιο σωστά να επιβιώνει στο όριο μεταξύ πτώχευσης και σωτηρίας. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι μετά από την Ελλάδα και την Κύπρο, τώρα στο στόχαστρο μπαίνει ο Λίβανος,όπου έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου!

Ήδη το κλίμα έχει αρχίσει να διαμορφώνεται.

Μια έκθεση της Oxford Analytica “προειδοποιεί” ότι η διαφθορά ,τα διαρθρωτικά προβλήματα και φυσικά το μεγάλο χρέος θα εμποδίσουν την προσπάθεια εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου, μέσω του οποίου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το οικονομικό πρόβλημα της χώρας...


Η UPI σημειώνει ότι την περασμένη εβδομάδα το χρέος έφθασε τα 58 δισεκατομμύρια (€ 44.5 δισ.), πάνω από το 135% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της.

Η Oxford Analytica παρατηρεί ότι “οι θρησκευτικές αντιπαραθέσεις στο πολιτικό σύστημα και θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εμπόδιο για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου."

ΠΗΓΗ:http://www.onalert.gr.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ "Ζαχαρώνει" το Μον Ρεπό της Κέρκυρας!

Αντιδράσεις προκαλεί στην Κέρκυρα δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Telegraph» σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση βγάζει στο σφυρί το ιστορικό ανάκτορο Μον Ρεπό, αφού στην αγορά του real estate είναι γνωστό ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα άφηνε ασυγκίνητο το βρετανικό παλάτι.
«Από παρθένες παραλίες, παλάτια, ολόκληρα νησιά ακόμη και την Πρεσβεία της στο Λονδίνο, μια χώρα σε κρίση, η Ελλάδα πουλά τα περιουσιακά της στοιχεία» γράφει η δημοσιογράφος Χάριετ Αλεξάντερ στην αγγλική εφημερίδα, η οποία λειτουργεί ανελλιπώς από το 1855 και πουλά καθημερινά 650.000 φύλλα, είναι εγνωσμένου κύρους και οι ειδήσεις της αποτελούν πηγή για χιλιάδες άλλα ΜΜΕ παγκοσμίως.

Το Μον Ρεπό, το κτήμα στο οποίο έκαναν τις διακοπές τους οι βασιλικές οικογένειες που πέρασαν από την Ελλάδα τα τελευταία 180 χρόνια περιλαμβάνει εκτός από το πανέμορφο παλάτι μία έκταση άνω των 250 στρεμμάτων με μοναδικούς κήπους αλλά και με μεγάλη αρχαιολογική αξία, καθώς το κτήμα βρίσκεται στην περιοχή της Παλαιόπολης με ευρήματα που χρονολογούνται από τον 8ο αιώνα π.Χ...

Πληροφορίες του Έθνους της Κυριακής κάνουν λόγο για ένα «προβοκατόρικο» άρθρο καθώς, όπως αναφέρει παράγοντας της Κέρκυρας που γνωρίζει καλά την ιστορία του ακινήτου το δημοσίευμα εκφράζει τους μύχιους πόθους της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας που επιθυμεί διακαώς να αποκτήσει το Μον Ρεπό, καθώς το θεωρεί κτήμα της. Εκεί γεννήθηκε άλλωστε ο Φίλιππος Μαουνμπάντεν, ο μετέπειτα δούκας του Εδιμβούργου και σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας.
Ωστόσο, παρά τους διακαείς πόθους το μοναδικό αυτό στολίδι για την Κέρκυρα και όλη την Ελλάδα δεν μπορεί να πουληθεί, καθώς όπως λένε οι άνθρωποι που ζουν στο νησί οι αντιδράσεις θα είναι μεγάλες. Από την άλλη είναι δύσκολο να γίνει μια τέτοια αγοραπωλησία, καθώς το ακίνητο έχει μεγάλη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
Στα 250 και πλέον στρέμματα βρίσκεται αρχαιολογικός χώρος, επομένως δε μπορεί να υπάρξει διαδικασία πώλησης. Τέλος, ειδικοί της αγοράς ακινήτων τονίζουν ότι ένα τέτοιο ακίνητο δεν έχει… τιμή. Δε μπορεί δηλαδή να μπει σε διαδικασία εκποίησης, αφού κανείς δεν είναι σε θέση να το αποτιμήσει με εκτιμητικά μοντέλα που λειτουργούν στο υπόλοιπο real estate.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Αυτή είναι η νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων με στόχο να μειωθούν οι δαπάνες

Η εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των στρατιωτικών μονάδων και η αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων, είναι οι δύο βασικές επιδιώξεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέσω της νέας δομής δυνάμεωντο αξιόμαχο και η αποτρεπτική ικανότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με βάση τα δεδομένα και τα ζητούμενα του παρόντος και του μέλλοντος χρόνου.

Σύμφωνα με συνεργάτες του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Παναγιωτόπουλου «κεντρικό στοιχείο στη νέα δομή είναι η ενίσχυση των μάχιμων μονάδων και σχηματισμών των ενόπλων δυνάμεων και η ταυτόχρονη κατάργηση ή συρρίκνωση των διοικητικών δομών οι οποίες εξυπηρετούσαν ανάγκες του παρελθόντος».

Μεταξύ των αλλαγών που περιλαμβάνει η νέα δομή καταγράφονται τα ακόλουθα:


i. Καταργούνται τα Στρατηγεία των Α και Β Σωμάτων. Στις έδρες των δύο Σωμάτων εξακολουθούν να παραμένουν άλλες μονάδες

ii. Οι δυνάμεις που διατίθενται στην 1η Στρατιά κατηγοριοποιούνται κατά είδος τακτικής αποστολής, σε:
• Δυνάμεις Άμυνας
• Δυνάμεις Αντίδρασης
• Δυνάμεις Ασφαλείας

iii. Διαλύεται η Διοίκηση Στρατιωτικών Εργοστασίων η οποία ενσωματώνεται στο Στρατηγείο της ΑΣΔΥΣ ως ειδικό Επιτελείο.

iv. Καταργείται το Διακλαδικό Επιχειρησιακό Στρατηγείο Άμεσης Αντίδρασης.

v. Συγκροτείται η Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων.

vi. Η 70 ΣΔΥ που έχει έδρα την Αθήνα καταργείται και στην έδρα της παραμένει η Σχολή Πυροβολικού.

vii. Η Μεραρχία Υποστήριξης ΜΕΡΥΠ που έχει έδρα την Λαμία μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη και στην έδρα της παραμένει το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου καθώς και Μονάδες Διοικητικής Μέριμνας.

viii. Η 10η Ταξιαρχία Πεζικού η οποία έχει έδρα τις Σέρρες μεταπίπτει σε Σύνταγμα με την ίδια έδρα.

ix. Η 97η ΣΔΥ που έχει έδρα την Χαλκίδα καταργείται και στην έδρα της παραμένει η Σχολή Πεζικού.

x. Η 2η Ταξιαρχία Υποστήριξης η οποία έχει έδρα την Κοζάνη καταργείται και στην έδρα της μεταφέρεται η 9η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία.

Στο Πολεμικό Ναυτικό οι όποιες καταργήσεις και μετασχηματισμοί πραγματοποιούνται μέσα στους ίδιους κτιριακούς Σχηματισμούς-Συγκροτήματα στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και στο κέντρο εκπαίδευσης «Κανελλόπουλος».

Στο αρχηγείο Στόλου:

1. Καταργείται η Μοίρα Υποστήριξης της Διοίκησης Φρεγατών. Τα υπαγόμενα σε αυτή πλοία ενσωματώνονται στις δύο Μοίρες Φρεγατών που διατηρούνται.

2. Καταργείται η μία εκ των τριών της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών.

3. Καταργείται η 353η Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας και εντάσσεται ως Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού στη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού.

Γενικότερα καταργούνται ή συμπτύσσονται Διοικητικές Δομές του Ναυτικού για περισσότερη ευελιξία και για να ενισχυθούν μάχιμες μονάδες.

Στην Πολεμική Αεροπορία οι όποιοι ανασχηματισμοί και οι όποιες αναδιατάξεις και αλλαγές Διοικητικών Δομών πραγματοποιούνται μέσα στους ήδη υπάρχοντες σχηματισμούς, δηλαδή στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (Λάρισα), στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (Ελευσίνα) και στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (Τατόι).

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τη νέα δομή δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη διακλαδικότητα των ενόπλων δυνάμεων και στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Συνεργάτες του κ. Παναγιωτόπουλου επισημαίνουν ότι «η νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί συλλογική προσπάθεια ηγεσιών και επιτελείων που ξεκίνησε το 2009» και εξυπηρετεί ένα σκοπό: «Να αυξηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα, το αξιόμαχο και η αποτρεπτική ικανότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με βάση τα δεδομένα και τα ζητούμενα του παρόντος και του μέλλοντος χρόνου».

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΕΚΤΑΚΤΟ - ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 του Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Οι νύχτες είναι ήδη γκαστρωμένες, τα εφιαλτικά σχέδια βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, και μια επικίνδυνη Λερναία Ύδρα με τρία μέτωπα, θα βάλει εν πολλοίς τη σφραγίδα της, στις δρομολογούμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το πρώτο μέτωπο…
Είναι αυτό που αφορά στις εξελίξεις στη γειτονική μας πλην άρρηκτα δεμένη με μας Συρία. Οι εξελίξεις με την απαγωγή των δύο μητροπολιτών μόνο τυχαίες δεν μπορούν να θεωρηθούν, και από μόνες τους είναι αποκαλυπτικές των επικίνδυνων σχεδίων που δρομολογούνται.
Αναφορικά με αυτό το γεγονός, έχει αξία τρία πράγματα να επιχειρήσουμε να αναδείξουμε,χωρίς περιστροφές και χωρίς καθόλου μα καθόλου να μασήσουμε τα λόγια μας...Πρόκειται για μια σύγκρουση πολιτισμών, και δεν επελέγη καθόλου τυχαία το θέατρο της Συρίας, για να τεθεί σ εφαρμογή αυτό το εφιαλτικό νεοταξίτικο σενάριο. Στη Συρία δε χτυπιέται μονάχα ο Χριστιανισμός αλλά στήνεται το πιο βρώμικο πογκρόμ εναντίον της Ελληνορθοδοξίας.
Ένα άθλιο και ελεεινό πογκρόμ με πρωταγωνιστές τόσο τα αιματοβαμμένα χέρια του ισλαμοφασισμού, όσο (και αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει) και τον δήθεν προστατευτισμό των Ρώσων «φίλων» που εποφθαλμιούν τα Ελληνορθόδοξα κεκτημένα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.


Με αφορμή αυτή τη δολοφονική αθλιότητα που συντελείται στη Συρία, ξεβρακώθηκαν κυριολεκτικά οι προσκυνημένοι στη Νέα Τάξη θρησκευτικοί και πολιτικοί ταγοί του τόπου μας.

    Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σιωπά, συμβιβασμένος και παραδομένος απόλυτα σε θρησκειολογικές και διαθρησκευτικές λαθροχειρίες. Παραιτήθηκε ολοκληρωτικά από το ρόλο του πνευματικού ηγέτη και περιορίστηκε σ αυτόν του άβουλου και παθητικού θεατή των εξελίξεων. Πρόκειται για μια φυσιογνωμία που ουδόλως υπηρετεί το θεσμικό του ρόλο. Που αρνείται πεισματικά να τιμήσει την ύψιστη για την Ελληνορθοδοξία θέση του και μετατρέπεται σε βουβή και άβουλη Φιλιππινέζα σ αυτή την επικίνδυνη γεωπολιτική σκακιέρα που βρίσκεται σε πρωτοφανή αναταραχή.

    Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, επιβεβαιώνει γι ακόμη μια φορά το ρόλο του προσκυνημένου ιεράρχη, που αντί να απαιτήσει ακόμη και από την πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αποσύρθηκε βουβός  στο άθλιο παρασκήνιο της προσωπικής του συνενοχής, με θύμα το στοχοποιημένο Ελληνισμό και την ορθοδοξία.

    Και φυσικά το τελευταίο κομμάτι στο πάζλ της αθλιότητας, παραμένει η δωσίλογη πολιτική ηγεσία του τόπου. Βουτηγμένη μέχρι το λαιμό στον επικίνδυνο γενιτσαρισμό, το μόνο με το οποίο ασχολείται είναι το πώς θα υπηρετήσει καλύτερα τα γραμμάτια ντροπής που έχει υπογράψει, δολοφονώντας τον Ελληνισμό και αδιαφορώντας πλήρως για το αίμα που χύνεται και τα συμφέροντα του Ελληνισμού που διακυβεύονται στη γειτονική Συρία.


Το βρώμικο σχέδιο το οποίο μπήκε στην τελική του φάση με την επίθεση που δέχτηκε η Κύπρος και το οποίο περιγράψαμε εκτενώς σε σχετικό μας άρθρο με τίτλο: «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΗΔΗ», εισέρχεται πλέον στην τελική και πιο επικίνδυνη φάση του.

Το δεύτερο μέτωπο…
Είναι αυτό το κλασικό κι χιλιοδοκιμασμένο σενάριο της πλανητικής τρομοκρατίας που αναβιώνει και πάλι μετά την επίθεση στη Βοστώνη, μια επίθεση που εκ των πραγμάτων προκύπτει πως κλιμακώθηκε με την απόλυτη συνέργια και συνενοχή των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, και φυσικά χρησιμοποιείται σαν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία, όχι μονάχα για τις δρομολογούμενες νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις από τους Αμερικανοσιωνιστές φονιάδες του πλανήτη, αλλά και για την κλιμάκωση σχεδίων επικίνδυνου αυταρχισμού και μαζικής καταστολής, ιδιαίτερα στην Ευρώπη που μαστίζεται από την κρίση και εν όψει πιθανολογούμενων λαϊκών εξεγέρσεων.

Ήδη μια κολοσσιαία άσκηση καταστολής πανευρωπαϊκής εμβέλειας με στόχο τον εχθρό λαό και με την κωδική ονομασία «ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΛΑΣ», βρίσκεται στο στάδιο της τελικής της προετοιμασίας. Δείτε περισσότερα γι αυτό το θέμα στο σχετικό μας άρθρο με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».

Αυτό το επικίνδυνο πάζλ ειδικά για τη χώρα μας, συμπληρώνεται και από την επικίνδυνη και απόλυτα χορογραφημένη συνύπαρξη του κλιμακούμενα αναδυόμενου Νεοναζισμού από τη μια και των επικίνδυνων ισλαμοφασιστών εισβολέων που δρουν ανεξέλεγκτα στη χώρα. Δείτε περισσότερα στο σχετικό μας άρθρο με τίτλο: «Ο ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ… Ο ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ»

Το τρίτο μέτωπο…
Είναι αυτό που σχετίζεται με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και τα διαδραματιζόμενα στο θίασο των κατοχικών ανδρεικέλων.
Η όποια «δυναμική» μπορεί να αποπνέεται από τις όποιες επικοινωνιακέςφιέστες, καταρρίπτεται την αμέσως επόμενη στιγμή…
Η ενορχηστρωμένη επικοινωνιακή καταιγίδα του ψεύδους και της εξαπάτησης, καταρρίπτεται μπροστά στην αμείλικτη πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες…
Και ο επικίνδυνος θίασος των γερμανοτσολιάδων συνειδητοποιεί πως καθημερινά γίνεται όλο και πιο πιθανό, ένα τυχαίο γεγονός να τους φέρει αντιμέτωπους με την ανεξέλεγκτη οργή των πολιτών, που κανείς πλέον δε μπορεί να προδιαγράψει ποια στιγμή και με τη τρόπο θα ξεσπάσει…

Το εφιαλτικό έργο τους συνεχίζεται ακάθεκτο, και οι υποτιθέμενοι λεονταρισμοί των επί μέρους πρωταγωνιστών, το μοναδικό στο οποίο αποσκοπούν, είναι στη χορογραφημένη μαζική κοινωνική εξαπάτηση.

Όχι… Δεν ήταν καθόλου αξιοπρεπής και καθόλου έντιμη η εμφανιζόμενη ως διαφοροποίηση του «έντιμου» Ρουπακιώτη που πάτησε πόδι στην τροπολογία Μανιτάκη.
Και δεν ήταν έντιμη, γιατί οι πραγματικά έντιμοι πολιτικοί, δεν υπηρετούν με τη συμμετοχή τους και με το έργο τους το έργο μιας κατοχικής κυβέρνησης σε βάρος του ίδιου τους λαού…
Και φυσικά δεν ήταν έντιμη γιατί η εν λόγω τροπολογία θα επανέλθει δριμύτεροι εν ευθέτω χρόνο αφού λειτουργήσει πρώτα όσο μπορεί να λειτουργήσει ο επικοινωνιακός αντιπερισπασμός μιας ελεγχόμενης «διαφωνίας» που εν πολλοίς υπηρετεί και δόλιους σχεδιασμούς για να τροφοδοτήσει διεργασίες με στόχο την αναδιανομή της κυβερνητικής πίτας.

Η υπογραφή λοιπόν του «έντιμου» Ρουπακιώτη βρίσκεται κάτω από διατάγματα θανάτου με τα οποία δολοφονείται καθημερινά η Ελληνική κοινωνία στο Γκεσταπίτικο κάτεργο στο οποίο μετέτρεψαν ολόκληρη την επικράτεια.

Όχι… Δεν είναι καθόλου αξιοπρεπής και καθόλου έντιμη η εμφανιζόμενη ως ασυμβίβαστη διαφοροποίηση του Βενιζέλου και του ΠΑΣΟΚ για την υποτιθέμενη τροπολογία που αφορά στον καρκίνο της ανεργίας.
Και φυσικά δεν είναι καθόλου έντιμη και καθόλου αξιοπρεπής η στάση ενός εξουσιολάγνου και αδίστακτου ανδρείκελου που η ιστορία θα τον καταγράψει με τα πιο μελανά χρώματα στο βιβλίο των εφιαλτών εθνοκτόνων, και που γι ακόμη μια φορά διψάει για ακόμη μεγαλύτερη εξουσία και για να το πετύχει δε διστάζει μπροστά σε οποιονδήποτε πολιτικό θεατρινισμό.

Δεν δικαιούνται λοιπόν να υποδύονται τον έντιμο ούτε ως μασκαράδες οι πραγματικοί μασκαράδες που δε δίστασαν να περάσουν τη θηλειά στο λαιμό της Ελληνικής κοινωνίας στο όνομα της ψευδεπίγραφης «σωτηρίας» της.


Αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι εντυπώσεων, πρέπει να αποκαλύπτεται.
Οι πρωταγωνιστές του πρέπει να ξεβρακώνονται άμεσα, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα παραδοθούν στοπ οργισμένο πλήθος για την μοναδική τιμωρία που τους αξίζει για το έγκλημα που διέπραξαν…

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ».
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης