Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ποιοί εἶναι αὐτοὶ ποὺ σκοτώνουν τὸν Ἕλληνα;


Ἐδῶ κι ἀρκετόν καιρό ἔχει γίνει γνωστό ἕνα περίεργο γεγονός.
Εἰσέρχονται διάφοροι ΛΑΘΡΟέποικοι κατὰ χιλιάδες στὴν Ἑλληνική ἐπικράτεια, μὲ περίεργα ὅμως «δικαιώματα» κατὰ τὴν ὥρα εἰσόδου τους.
Θὰ γνωρίζετε ἴσως πὼς μὲ τὴν εἴσοδό τους στὴν Ἑλλάδα «καταγράφονται», δίδουν δακτυλικὰ ἀποτυπώματα (ποὺ κάααααααποτε θὰ ἐλεχθοῦν) καὶ λαμβάνουν 40 εὐρόπουλα γιὰ τὸ εἰσιτήριό τους, πρὸ κειμένου νὰ ἔλθουν ἔως τὴν Ὁμόνοια, (συνεπῶς τὰ γλυτώνουν οἱ δουλέμποροι αὐτὰ τὰ χρήματα).
Φθάνοντας στὴν Ὁμόνοια, ἔχουν δικαιώματα. (Βεβαίως, δὲν προσμετρᾶται πὼς παρεβίασαν σύνορα καὶ βασικοὺς νόμους δικαίου τοῦ κράτους.) Ἐδῶ λοιπὸν, λόγῳ ἀπορίας, λαμβάνουν κάποιες εἰδικὲς κάρτες, μὲ τὶς ὁποῖες δύνανται νὰ ζητήσουν περίθαλψι, «ἐὰν ἀπαιτηθῇ» καὶ πολλὰ ἄλλα! Ἀκόμη κι ἐπιδόματα ….ἀπορίας ἢ ἐπιδόματα ἀνεργίας!...Κι ἐν ᾦ στὴν Σουηδία ἡ (μᾶλλον ἔντιμη) κυβέρνησις ἀπεφάσισε νὰ ἀπαιτήσῃ ἀντίτιμο γιὰ κάθε χρήσι νοσοκομειακῆς παροχῆς ἀπὸ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες(πληροφορίες στὸ Δεξὶ Ἐξτρέμ), ἡ «ἑλληνικὴ» κυβέρνησις ξοδεύει (ἐπισήμως) τοὐλάχιστον 150.000.000 εὐρόπουλα τὸν χρόνο γιὰ νὰ μὴν τοὺς λείψῃ οὔτε φυσιολογικὸς ὁρὸς γιὰ τὶς μυξοῦλες τους! (Λοβέρδος, ἀπὸ wake up)
Τώρα λοιπὸν ἐμφανίσθησαν καὶ τὰ περαιτέρω!!! Ἐπὶ τέλους μάθαμε ἐπισήμως τὰ τῆς «δικῆς τους» (κυβερνητικῆς) κραιπάλης, μὲ τὰ δικά μας χρήματα!!! Ὄχι, μὴν ἀνησυχεῖτε… Δὲν τελειώνουν ἐδῶ οἱ ἀποκαλύψεις… Σὰν τὸ κρεμμύδι εἶναι… Ξεφλουδίζεις, ξεφλουδίζεις… Ἀλλὰ γιὰ νὰ φθάσῃς στὸ χρήσιμο, πετᾶς πολύ πρᾶγμα… Ἔτσι κι ἐμεῖς τώρα. Ξεφλουδίζουμε, ξεφλουδίζουμε… Ἀλλὰ γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ «ψητὸ» θέλουμε καὶ χρόνο, καὶ δύναμι καὶ ὑπομονή!!!
Κι ἐδῶ ἔχουμε λίγο ξεφλούδισμα:
Εἶσαι λοιπόν μοναχικός ΛΑΘΡΟμετανάστης; Ἔλα «καλό μου»… Πᾶρε 335 εὐρόπουλα γιὰ νὰ μπουκώσῃς τὴν μοναξιά σου! Ἔλα καλὲ μακάκα Ἕλληνα νὰ μάθῃς πὼς ἡ «κυρία» Γεννηματᾶ, ποὺ ΕΣΥ ψήφισες (ναὶ, ΕΣΥ),καὶ ἡ ὁποία ΛΑΘΡΟλάγνει μέσα ἀπὸ ψήφισι μνημονίων καὶ λαθρονόμων, σὲ ἔχει στὸ φτύσιμο! Ναὶ μακάκα Ἕλληνα! Φᾶε Γεννηματᾶ! Φᾶε δικαιοσύνη!
Δὲν φθάνει ποὺ σοῦ κατακλέβει δεδουλευμένα δεκαετιῶν, δὲν φθάνει ποὺ ὠθεῖ τοὺς γονεῖς μας στὸν ἀτιμωτικότατο ἀπὸ πείνα θάνατο, δὲν φθάνει ποὺ ἐπιτρέπει μὲ τὴν ἀνικανότητά της ἢ μὲ τὴν συνενοχή της νὰ παρελάνουν οἱ νεοκατακτητές σὲ ὅλο καὶ μεγαλυτέρους ἀριθμούς, τοὺς πληρώνει κι ἀπὸ πάνω!!! Τοὺς πληρώνει γιὰ τὸ «εὐχαριστῶ» ἢ γιὰ τὸ «ἐλᾶτε κι ἄλλοι»; Ἢ ὀρθότερα, ἐκείνη ὑπογράφει κι ἐμεῖς πληρώνουμε!
Ἰδοῦ παρακαλῶ: VIDEO

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὅπως ἴσως ἀκούσατε, προηγοῦνται πλέον στὸ δημόσιο οἱ διάφοροι ΛΑΘΡΟκάτι! Πλήρωνε κορόιδο Ἕλληνα!!! Πλήρωνε!!! Γιὰ νὰ ἔχῃς Ἀλβανούς, Ῥουμάνους, Βουλγάρους κι ὅ,τι ἄλλο σὲ δημόσιο ὑπάλληλο!!! Καὶ ποιός δημόσιος ὑπάλληλος παρακαλῶ; Αὐτὸς ποὺ διορίστηκε ἀπὸ τὸν νεοπολιτευτῆ; Γιατί; Γιὰ νὰ μπῇ κι αὐτὸς στὸ σύστημα «πᾶρε-δόσε» καὶ νὰ μὴν φύγουν ΠΟΤΕ τὰ λαμόγια ποὺ μᾶς ῥουφοῦν τὸ μεδούλι;; Μὲ τὴν ψήφο τῶν νεοελληνοποιηθέντων; Καὶ ἐξαγορασμένων μὲ τίς δικές μας δημόσιες θέσεις; Γιὰ ἐτοῦτο τοὺς Ἑλληνοποιοῦν; Γιὰ νὰ κατατρώγουν Ἑλληνικό ψωμί;
Καὶ μια λεπτομέρεια παρακαλῶ: Ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ δανείου ποὺ ἔχουμε λάβει (καὶ θὰ πληρώνουμε γιὰ τὰ ἐπόμενα 50 χρονάκια τοὐλάχιστον) ἀφορᾷ στοὺς μισθούς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων! Ποὺ πλέον ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!! Δῆλα δή, ἐμεῖς θὰ πληρώνουμε γιὰ 50 χρόνια ἕνα δάνειο, τὸ ὁποῖο θὰ ἀμοίβῃ τοὺς πάσης φύσεως ΛΑΘΡΟΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟΥΣ!!! Καὶ μὴν τολμήσῃ κάποιος νὰ ἰσχυριστῇ πὼς κάποιοι εἶναι νόμιμοι. Διότι ὅλοι ἀπὸ τὸ παράθυρο μπῆκαν. Καὶ μάλλιστα νύκτα! ΟΛΟΙ! Βαλκάνιοι καὶ μή! Οἱ λιγοστοὶ ποὺ δὲν μπῆκαν ἀπὸ τὸ παράθυρο, δὲν συγκαταλέγονται στὰ παραπάνω.
Ὅσο γιὰ τὸ θρᾶσος τους μὲ τὶς ἱστοσελίδες; Τί νὰ πῶ; Ὑπάρχει κάτι γιὰ νὰ πῶ ἐγώ; Ἡ ξεφτίλα, τῆς ξεφτίλας, ὢ ξεφτίλα!!!
Ἀναρωτιέμαι ὅμως… Ἔως ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσῃ ἡ ἀσυδοσία καὶ τὸ θρᾶσος τους; Ἔως ποῦ;
Φιλονόη.
Υ.Γ.1. Πάντως ἡ δική μου ἱστοσελίδα μοῦ στοίχισε τὸν κόπο μου! Μόνον! Κι ὁ Ἀϊβαλιώτης παρὰ εἶναι ….ἐντεταλμένος τοῦ ΛΑΟΣ. Καλὰ ἔκανε καὶ τὰ παρουσίασε, ἀλλὰ σὲ τελική ἀνάλυσι, ὑποχρέωσίς του ἦταν. Γιατί τὸν πληρώνουμε; Γιὰ νὰ τὰ ξύνῃ; Γιὰ νὰ τὰ λέῃ.
Υ.Γ. 2.Ἀλήθεια, μὲ τὶς περίπου 4.500 συντάξεις ποὺ ἐδόθησαν τί θά γίνῃ; Θὰ τὰ πάρουμε πίσω; Ἢ θὰ τὰ πληρώσει ὁ Λοβέρδος ἀπό τὴν τσέπη του?
πηγὴ πληροφορίας ἐγκληματικότητα
http://filonohpontou.wordpress.com/2011/03/27/33-25/
(Βίντεο) Οι καταγγελίες Αϊβαλιώτη για τα επιδόματα "μοναχικών" λαθρομεταναστών και για τις ιστοσελίδες της ντροπής του δημοσίου

http://eglimatikotita.blogspot.com/2011/03/blog-post_2359.html


Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΔΕΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ...ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.


1.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
2.ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ πχ 200
3.ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ 16 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 8
4.ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10ΕΤΙΑΣ
5.Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΞΤΡΑ
6.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ...
7.ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.
8.ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ. Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΣΥΛΙΑ
9.ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ (ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.
10.ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

πηγη


Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Ο ΣΟΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΙΛΗΣΕ: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΟΥΚ!


Δείτε το βίντεο...
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΜΜΕ: Έναρξη της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ "ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" - ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

http://greeknation.blogspot.com/2011/03/blog-post_5701.html
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Σκόπια: Σιωπηλή η Ελλάδα για Χάγη …εκτός από τους Bloggers…


Η Δίκη στη Χάγη πέρασε, χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση και προσοχή στην Ελλάδα. Εκτός από ορισμένους Έλληνες δημοσιογράφους και έντυπα ενημέρωσης που παρακολουθούσαν την απευθείας μετάδοση, μέσω της ιστοσελίδας του Διεθνούς Δικαστηρίου, άλλοι , όπως η ελληνική τηλεόραση, δεν έδειξε κανέναν ενδιαφέρον για τη νομική διαδικασία…Κύρια αναφορά υπήρξε από τους bloggers και από ορισμένες εφημερίδες , όπως η εφημερίδα ‘Έθνος’, η οποία, εφημερίδα, μέσα από κείμενά της ήταν επικριτική, επειδή κανένας έλληνας δημοσιογράφος δεν βρέθηκε στη Χάγη να παρακολουθήσει τη διαδικασία και πέρασε έτσι απαρατήρητη από τον ελληνικό λαό.Η αναφερόμενη ελληνική εφημερίδα, επικρίνει και τις υπηρεσίες της ελληνικής πρεσβείας στη Χάγη, η οποία δεν πληροφορούσε για την διαδικασία, αν και έστελνε, η ίδια, λεπτομερή αναφορά για όσα συνέβαιναν καθημερινά στο χώρο του δικαστηρίου.
Σε αντίθεση με τη διαφορά στη Χάγη, που πέρασε στα σιωπηλά, πολλά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα ασχολήθηκαν αποκλειστικά με τα διπλώματα του Πανεπιστημίου του Στιπ το οποίο είχε ενσωματώσει τον Ήλιο της Βεργίνας στα διπλώματά του.
Ο σχολιασμός για αυτό, υπήρξε ισχυρότατος από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η πΓΔΜ βρήκε έναν άλλο τρόπο να παραβιάζει την ενδιάμεση συμφωνία.
Και το εκπληκτικό ήταν ότι τα σχόλα αυτά (των Ελλήνων μπλόγκερς) σχολιάστηκαν από το κοινό της πΓΔΜ και καταδίκασαν, μάλιστα, την κίνηση αυτή του Πανεπιστημίου, με το σκεπτικό ότι θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα της χώρας μας στην διαδικασία της Χάγης.
Μαζί με τη δίκη της Χάγης, η εφημερίδα ‘Καθημερινή’ και η τηλεόραση ‘Σκάι’ συνεχίζει να δημοσιεύει απόρρητα έγγραφα της ιστοσελίδας ‘Wikileaks’ σχετικά με αναφορές της αμερικανικής πρεσβείας.
(Στη συνέχεια η σκοπιανή εφημερίδα ‘Ούτρινσκι Βέσνικ’ αναφέρεται στις αποκαλύψεις της Wikileaks, που ήρθαν στο προσκήνιο του ελληνικού Τύπου, σχετικά με δραστηριότητες του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών).
Τίτλος: «Во Грција молчат за Хаг, но пишуваат за штипските дипломи»Δημοσίευση: Утрински весник, 30.3.2011.
echedoros-a
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ... ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΤΩΝ > ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ


ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.Ε.ΔΡΟΥΓΟΣ - ΤΟ 2010 ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΑΡΘΡΩΝ ΜΟΥ ΣΤΟ SITE ΕΙΧΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΧΩ ΠΕΙ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΑΡΤΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΑΛΛΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΑΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΙΟ ΟΜΑΛΕΣ. ΤΟ 2009 ΚΑΙ ΤΟ 2010 ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ. ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ-ΟΜΙΛΙΩΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΑΝΤΩΣ ΗΣΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ(ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΙ) ΑΠΟ 14 ΚΡΑΤΗ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΤΙΑ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 48 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΜΕ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-SOCIAL NETWORKING ΚΛΠ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ. ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ.
ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ.(ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ-ΤΥΝΗΣΙΑΣ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ/ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΒΥΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΚΑΝΤΑΦΙ. ΔΙΔΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 2-6 ΜΗΝΩΝ). ΟΨΟΜΕΘΑ!!


*ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΣΕ ΥΕΜΕΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ-ΣΥΡΙΑ-ΙΡΑΝ.
*ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΤΑΡΦΟΥΡ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ.
*ΣΕ ΜΑΡΟΚΟ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΕΜΙΡΑΤΑ-ΚΑΤΑΡ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΡΧΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.
*ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ-ΙΡΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ….
*Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΟΥΡΔΩΝ ΕΚΕΙ, ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΚΙΝΟΥ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ…
*ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΘΑ ΕΞΕΓΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΒΕΛΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΖΕΡΟΙ…

*ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΩΡΑ…
*ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ.
*ΓΥΡΩ ΣΤΑ 5-6 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΚΛΠ.
*ΕΝΤΑΣΕΙΣ-ΠΤΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΣΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ.
*ΞΕΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΑΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ.
*ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΑΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ…
*ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ…
*ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 3-4 ΗΠΕΙΡΟΥΣ…
*ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η ΝΙΓΗΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΘΑ ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ…
*ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ. ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2011ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΚΛΠ….
*ΛΙΑΝ ΠΙΘΑΝΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ. ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ IMPLOSION ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ…
*ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΝΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ..

πηγη
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ...


ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ... http://greeknation.blogspot.com/2011/03/blog-post_3361.html#more
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Ελλάδα-ΠΓΔΜ: Οι τελευταίες αγορεύσεις στη Χάγη...


Ο διαδικτυακός κόμβος του καθηγητή του πανεπιστημίου «Μακεδονία», Ηλία Κουσκουβέλη, κάλυψε την τελευταία ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας στη Χάγη στην «κόντρα» Ελλάδας και ΠΓΔΜ. Σήμερα, Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011, συνεχίσθηκε, για τελευταία μέρα, η ακροαματική διαδικασία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μετά από την προσφυγή των Σκοπίων κατά της Ελλάδας. Πρώτη η Μαρία Τελαλιάν έθεσε την κεντρική γραμμή των αγορεύσεων των συνηγόρων τής χώρας μας: ότι, πρώτον, τα Σκόπια, προσπάθησαν να λήξουν τη διαφορά για το όνομα εκτός της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και, δεύτερον, ότι προσπαθούν τώρα να καταδικασθεί η Ελλάδα για να χρησιμοποιήσουν αυτήν την καταδίκη στην υπόθεση της διαπραγμάτευσης για το όνομα.Υποστήριξε και υπενθύμισε ότι για πολλά χρόνια τα Σκόπια προσπάθησαν να υποσκάψουν την Ενδιάμεση Συμφωνία και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, παραβιάζοντας ταυτοχρόνως την ενδιάμεση Συμφωνία. Αυτό αποδεικνύεται από χάρτες, εγκυκλοπαίδειες, δημοσιεύματα, δηλώσεις, με σαφές αλυτρωτικό περιεχόμενο, που θέτει σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη και τη σταθερότητα.
Ο Καθηγητής Riesman υποστήριξε ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία πρέπει να ερμηνεύεται στο σύνολό της και όχι κατά τμήματα και όπως επιθυμούν τα Σκόπια. Αποκάλυψε τη δικαστική στρατηγική των Σκοπίων: να αποφασίσει το Δικαστήριο για το θέμα της ένταξης στο ΝΑΤΟ, σαν να ήταν αποκομμένο από την υπόθεση του ονόματος και, στη συνέχεια, να μη διαπραγματευτούν στο θέμα του ονόματος. Επέμεινε στην κακή πίστη (bad faith) των Σκοπίων κατά την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και υπογράμμισε ότι η συμπεριφορά αυτή ήταν αντίθετη προς την Απόφαση 817 του Συμβουλίου Ασφαλείας, την οποία άλλωστε τα Σκόπια έφτασαν στο σημείο να αμφισβητήσουν το 2005.
Επέμεινε στο ότι η απόφαση του ΝΑΤΟ ήταν συλλογική και με consensus (όχι με ψηφοφορία), ενώ απέρριψε την εκφρασθείσα από τα Σκόπια άποψη ότι η υπό εκδίκαση υπόθεση δεν αφορά το ΝΑΤΟ. Μάλιστα ρώτησε: πώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο χωρίς εν τέλει να κρίνει το ΝΑΤΟ;
Τρίτος αγορητής ήταν ο Καθηγητής του Cambridge, James Crawford, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία είναι μία συμφωνία status quo. Δηλαδή ότι τα κράτη συμφώνησαν τα πράγματα να παραμείνουν ως έχουν, χωρίς το ένα ή το άλλο να υποσκάπτει τη συμφωνία.
Για την απροσδόκητη περίπτωση που το Δικαστήριο δεν θα κάνει δεκτή την ένσταση της Ελλάδας ως προς την αναρμοδιότητά του και φθάσει να δεχθεί ότι η Ελλάδα παρεμπόδισε τα Σκόπια να μπουν στο ΝΑΤΟ, ο Καθηγητής υπογράμμισε ότι αν το ένα μέρος παραβιάζει τη συμφωνία, τούτο συνεπάγεται ότι και το άλλο δικαιούται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να τροποποιεί τη συμπεριφορά του, χωρίς να συνεπάγεται ότι καταγγέλλει τη συμφωνία.
Επιπλέον, ανέπτυξε το επιχείρημα ότι πουθενά στο σχετικό με τις διεθνείς συμφωνίες δίκαιο δεν είναι γραμμένο ότι οι υποχρεώσεις της μίας πλευράς ερμηνεύονται ευρέως (της Ελλάδας), ενώ της άλλης πλευράς στενά και γραμματικά (των Σκοπίων).
Απέρριψε το επιχείρημα των Σκοπίων ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει ή δεν είχε κριτήρια στη διαδικασία ένταξης των Σκοπίων, ενώ με έξυπνο τρόπο καυτηρίασε την τακτική των δικηγόρων των Σκοπίων να αποστασιοποιούνται (semi-detached), να αγνοούν, δηλαδή, τα αποδεικτικά στοιχεία.
Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τα επιχειρήματα που ανέπτυξαν οι Alain Pellet, Georges Abi-Saab και ο Πρέσβης Σαββαΐδης.
Το κείμενο μπορεί να το αναγνώσει στην πηγή του στην κάτωθι διεύθυνση:


http://www.kouskouvelis.gr/site/blog/item/110-τελευταία-μέρα-χάγη-αγορεύσεις.html


πηγη
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Το θανάσιμο δίλημμα της σκοτεινής υπεροργάνωσης LUCID προς την ανθρωπότητα ΚΑΙ η "κάρτα του πολίτη"


Ο παραπλανητικός τίτλος κάρτα του πολίτη (ΚΤΠ) είναι μια εντελώς αθώα εκδοχή του ονόματος της διεθνώς φερόμενης ως «παγκόσμιας ηλεκτρονικής βιομετρικής κάρτας αναγνώρισης ταυτότητας» με την οποία η εδρεύουσα στις ΗΠΑ υπερκυβέρνηση της νέας τάξης πραγμάτων θέτει στα 6 δις κατοίκων του πλανήτη το θανάσιμο δίλημμα υποταγή ή θάνατος. Δεδομένου ότι για τους αρνητές της κάρτας οι συνέπειες όπως αναφέρονται και στο 13:17 άρθρο της αποκάλυψης θα είναι βιολογικός θάνατος αφού:Δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πωλήσει παρά εκείνος που έχει το.... χάραγμα το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος του (666). Ο χαρακτηρισμός βιομετρική έχει σχέση με το γεγονός ότι η κάρτα σε τσίπ υπολογιστή που φέρει περιέχει στοιχεία βιολογικής λειτουργίας του ανθρώπου όπως DNA, ψηφιακή σάρωση ίριδος δακτυλικό και πελματικό αποτύπωμα φωτογραφία ανφάς και προφίλ και ένα σωρό άλλα στοιχεία και νούμερα με τα οποία οι πολίτες του...πλανήτη βιαζόμενοι από την κυβέρνηση της χώρας τους θα τεθούν προ του θανατηφόρου διλήμματος αποδοχή ή θάνατος.

Η κάρτα θα περιέχει:
Διάγραμμα ή δείγμα «ατομικού γονότυπου του DNA» και «ανθρώπινου λευκοκυταρικού αντιγόνου» του κάθε ανθρώπου πολίτη.
Η κάρτα φέρει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και ειδικούς αισθητήρες ένα αριθμό προσδιορισμού της ταυτότητας και επί πλέον καταγραφή των ανθρώπινων χαρακτηριστικών με φωτογραφίες ανφάς και προφίλ, δακτυλικά και πελματικά αποτυπώματα του ποδιού και ψηφιακή σάρωση της ίριδας (κόρης του ματιού).
Τα στοιχεία της παγκόσμιας βιομετρικής κάρτας μαζί με οποιαδήποτε προϋπάρχοντα στοιχεία θα τροφοδοτήσουν ένα γιγάντιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που φέρει τον τίτλο παγκόσμιο κομπιουτεροποιημένο σύστημα εκκαθάρισης δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας (universal computerized identification clearing house Resorce center).
Η εγκατάσταση αυτή εδρεύει στο Φορτ Μιντ της Ουάσιγκτον σε ένα κτίριο που είχε κατασκευασθεί για την ΝSA (Εθνική Επιτροπή ασφάλειας των ΗΠΑ) και είναι το μεγαλύτερο κτίριο των ΗΠΑ μετά το πεντάγωνο.
Η εγκατάσταση ανήκει στο σατανικό σύστημα L.U.C.I.D. που είναι το παγκόσμιο σύστημα ανθρώπινου ελέγχου του θηρίου 666. Σχεδιαστές του συστήματος είναι ο Ελληνας Καθηγητής στις ΗΠΑ Antony Halaris (Αντώνης Χάλαρης) και ο Γάλλος Ζαν Πωλ Κρεζά. Η σημασία των γραμμάτων του L.U.C.I.D. μετά από πολλές ερωτήσεις στους σχεδιαστές του συστήματος διευκρινίσθηκε ότι είναι: Logical Universal Communication Interactive Databank (Λογική Παγκόσμια Αλληλεπίδραση Τράπεζα Δεδομένων).
Παρόλο που οι σχεδιαστές του συστήματος το διαψεύδουν θα υπάρξουν διεθνείς μυστικές υπηρεσίες που θα χειρίζονται τις πληροφορίες οι οποίες θα συσσωρεύονται με αστραπιαία ταχύτητα στο παγκόσμιο ηλεκτρονικό κέντρο κομπιούτερ του θηρίου 666 οι οποίες θα είναι εξουσιοδοτημένες να μπορούν να παρακολουθούν να ερευνούν να ελέγχουν να κατασκοπεύουν να συλλαμβάνουν και να φυλακίζουν οποιονδήποτε κρίνουν επικίνδυνο ή αντιτιθέμενο στο σύστημα.


Ο σκοπός της δημιουργίας του συστήματος LUCID είναι διτός ήτοι:
Α) να εισπράξουν αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια οι Αμερικάνικες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (τύπου Bill Gates) οι οποίες θα κατασκευάσουν τις κάρτες και τα επόμενα της κάρτας τσίπ του χαράγματος
Β) όταν το σύστημα αυτό τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών οι οποίες ιδεολογικά ή εκβιαστικά είναι υποταγμένες στην Αμερικάνικη υπερδύναμη οι λαοί τα έθνη και οι πολίτες όλου του κόσμου θα βρεθούν ηλεκτρονικά υποδουλωμένοι στην σατανική δικτατορία της νέας παγκόσμιας τάξης.
Το απέραντο κολοσσιαίο παγκόσμιο δίκτυο κομπιούτερ θα θέσει στην ανθρωπότητα ένα και μοναδικό θανάσιμο δίλημμα: υποταγή ή θάνατος.


Ιδιωτική περιουσία δεσμεύεται
Ισχύουσες διατάξεις κατάσχεσης και δέσμευσης ιδιωτικής περιουσίας εφαρμοζόμενες έναντι εμπόρων ναρκωτικών θα εφαρμοστούν στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ έναντι ατόμων που αντιτίθενται στις αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές εγκληματικές δραστηριότητες της νέας εποχής κυβέρνησης του μεγάλου αδελφού.


Η Νεοεποχική Γκεστάπο θα συλλαμβάνει τους «Υπόπτους»
Παρόλο που θα το διαψεύσουν οι σχεδιαστές του , πιστεύεται ότι διεθνείς υπηρεσίες της Νεοεποχίτικης Γκεστάπο που θα χειρίζονται τις πληροφορίες οι οποίες θα συσσωρεύονται με αστραπιαία ταχύτητα στο Παγκόσμιο Ηλεκτρονικό Κέντρο Κομπιούτερ του Θηρίου –666 θα είναι εξουσιοδοτημένοι να μπορούν να παρακολουθούν, να ερευνούν , να ελέγχουν να κατασκοπεύουν, να συλλαμβάνουν και να φυλακίζουν όλους.


Η Μόνη Οδός Διαφυγής
Ποιος μπορεί να διαφύγει το Χάραγμα του Θηρίου της Νέας Εποχής; Η απάντηση αποκαλύπτεται στις Γραφές: Μόνο εκείνοι που είναι σφραγισμένοι στις ψυχές τους από το Αγιο Πνεύμα του Ζώντος Θεού.
Αυτό είναι το μήνυμα που ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας, επιθυμεί να μεταδοθεί σ΄ένα χαμένο κόσμο που έχει εξαπατηθεί μέχρι μυελού οστέων από το ψέμα της Νέας Εποχής των Πεφωτισμένων. Η επιθυμία του Θεού είναι να μη απωλεσθεί κανείς. Μας αγαπά τόσο πολύ ώστε έστειλε τον Υιό Του τον Μονογενή, να σταυρωθεί για τις δικές μας αμαρτίες. Αλλά όλοι όσοι απορρίπτουν την αγάπη Του και επαναστατούν εναντίον του Λόγου Του, δεν θα διαφύγουν τα Θηρίο και το Χάραγμά του.
Το Θηρίο έχει πια αρχίσει να βαριοπατά πάνω στην γη προς το τελικό του πεπρωμένο. Νιώθουμε πια την ανάσα του στο πρόσωπο μας. Ως απολωλότα πρόβατα εκατομμύρια συνανθρώπων μας θα ακολουθήσουν τον ερχόμενο ψευδο-Μεσσία της Νέας Εποχής προς τον χαμό τους. Ωστόσο τα μνημειώδη λόγια του αγαπημένου μας Ιησού αντηχούν ακόμα ανά τους αιώνες:
«Αλήθεια σας λέγω ότι εκείνος που ακούει τον λόγον μου και πιστεύει εις εκείνον που με έστειλε έχει ζωήν αιώνιον και δεν μέλλει να περάσει από κρίσιν αλλά έχει μεταβαίνει από τον θάνατο εις την ζωήν.» (Ιωάννης 5:24)


dioratiko
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Άλλο ένα χτύπημα εναντίον των εθνικών θεμάτων της χώρας μας.Macedonia η FYROM σε ενα απο τα μεγαλύτερα chat του κόσμου!


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!

Άλλο ένα χτύπημα εναντίον των εθνικών θεμάτων της χώρας μας.Macedonia η FYROM σε ενα απο τα μεγαλύτερα chat του κόσμου!

Όπως θα δείτε και στην παρακάτω εικόνα τα Σκόπια αναφέρονται ώς Μακεδόνια!

Κάντε κλίκ στην εικόνα για μεγέθυνση.
Αυτό ειναι το chat http://www.paltalk.com,όσοι είστε μέλη αλλά και όσοι δεν είστε δείξτε ανδιαφέρον και δώστε τους την απάντηση που τους αρμόζει!πηγη
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Ο ΛΑΟΣ ΞΕΧΝΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ


ΤΡΊΤΗ, 8 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2008
Ο ΛΑΟΣ ΞΕΧΝΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Με ερέθισμα το σημερινό άρθρο του Ελ. Κόσμου, για την στάση του ΚΚΕ στο Μακεδονικό Παραθέτω κάποια αποσπάσματα από το ίδιο το ΚΚΕ, για
Μικρά Ασία - Κύπρος - Μακεδονία Θράκη :Φάκελος: Μικρα Ασία
1. «Αν δεν νικιόμασταν στη Μικρά Ασία, η Τουρκία θάτανε σήμερα πεθαμένη και μείς Μεγάλη Ελλάδα. Γι αυτό, εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία, μα και την επιδιώξαμε»!! («Ριζοσπάστης» 12-7-1935).

2. «Το κόμμα μας εκτέλεσε το Διεθνιστικό χρέος του καταγγέλοντας τον τυχοδιωκτικό χαρακτήρα αυτού του πολέμου. Γιατί ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1919-1922 ήταν από την πλευρά της Ελλάδος, ένας ΑΛΙΚΟΣ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ και ΑΡΠΑΧΤΙΚΟΣ πόλεμος» («Νέος Κόσμος» τεύχος Σεπτεμβρίου 1951).
(Λέγανε τα ίδια τα οποία υποστήριζαν και οι Τούρκοι, αυτοί είναι οι Κομμουνιστές)

3. Και στο επίσημόν του όργανον («Νέος Κόσμος» τεύχος Σεπτεμβρίου 1957) το ΚΚΕ εδήλωνε: «Το Κόμμα μας αψηφώντας την τρομοκρατία ανέπτυξε σοβαρή αντιπολεμική δράση στο μέτωπο και στα μετόπισθεν κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο...».Φάκελος: Κύπρος

Την 1ην Απριλίου 1955 άρχισε ο ηρωικός αγών της ΕΟΚΑ δια την ΕΝΩΣΙΝ της Κύπρου μας με την Μητέρα Ελλάδα. Όλοι οι Έλληνες ευρίσκονται στο πλευρό των μαχόμενων πατριωτών της ΕΟΚΑ, όλοι πλην των κουκουέδων. Το επίσημον ΚΚΕ καταδίδει στους Άγγλους ότι ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Διγενής, είναι ο Στρατηγός Γρίβας. Επιπλέον ο ραδιοσταθμός του ΚΚΕ την 26ην Απριλίου 1955 χαρακτηρίζει τον αγώνα της ΕΟΚΑ επί λέξει: «τυχοδιωκτισμό με πασχαλιάτικα βαρελότα»! Και το υποκατάστατον του ΚΚΕ, η ΕΔΑ, αποκαλεί τους γενναίους μαχητές της ΕΟΚΑ «νταήδες με τυχοδιωκτικές ενέργειες» («Αυγή» 5-5-1955) και «αεροβομβιστές που προβοκάρουν τον αγώνα του Κυπριακού λαού»!!

1. «Οι Κύπριοι πρέπει να αγωνισθούν κατά των ενωτικών, των ντόπιων Κυπρίων εκμεταλλευτών τους, που τους καταπιέζουν και τους ληστεύουν και που αγωνίζονται για την παράδοση τους ως υποχειρίων στον Ελληνικό ιμπεριαλιασμό. Αγώνας ενάντια στην Ένωση με την Ελλάδα που είναι ιμπεριαλιστικός ζυγός». («Ριζοσπάστης» 18 Νοεμβρίου 1929)

2. Στην απόφασιν της 2ας Ολομελείας της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Δεκέμβριος 1934) έκτος από τον χαρακτηρισμό της εθνικής μας διεκδικήσεως επι της Βορείου Ηπείρου, ως «ιμπεριαλιστικού αλυτρωτισμού» υπάρχουν και κομμουνιστικαί θέσεις, για τα Δωδεκάνησα, που τότε ήσαν υπόδουλα στους Ιταλούς και για την αγγλοκρατουμένη Κύπρο. Λέγει λοιπόν το ΚΚΕ ότι η απελευθέρωσις της Δωδεκανήσου και της Κύπρου αποτελούν «πραγματοποίηση εξωτερικών ιμπεριαλιστικών βλέψεων». Για λεπτομέρειες εις «Πέντε χρόνια αγώνες 1931-1936» έκδ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Αθ. 1946, σελ. 250.

3. Τον Μάιον του 1956 με απόφασιν της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ (Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου) κατήγγειλε τον ένοπλον αγώνα της ΕΟΚΑ «ως λανθασμένη τακτικήν της τρομοκρατίας της ΕΟΚΑ... δίνει εις τους Άγγλους πατήματα... Αποτέλεσμα της στάσεως των κομμουνιστών ήτο το αγγλικό ΒΒc (εκπομπή 29 Αυγούστου 1956) να επαινή το ΑΚΕΛ, διότι:«μέ φυλλάδια του αντιτίθεται εις την ΕΟΚΑ και ζητεί συνέχισιν της εκεχειρίας και την ειρήνευσιν πράγμα που δεικνύει ότι το ΑΚΕΛ έχει συναίσθησιν των επιθυμιών του λαού».

4. Επίσης οι κομμουνισται με έγγραφον της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ (Σεπτέμβρης 1955) εκάλεσε τους Κυπρίους «να σαμποτάρουν τον έρανον υπέρ των πολιτικών κρατουμένων» και στη συνέχειαν κατεδίκασε:«την εισφοράν, διότι τα χρήματα, προωρίζοντο δια την αγοράν όπλων της εγκληματικής ΕΟΚΑ».

5.

α) κατηγόρησαν τον Μακάριον και την ΕΟΚΑ, ότι: «έρριξαν τον Κυπριακό λαό στην περιπέτεια των ανατινάξεων και των βομβών» («Αυγή» 14-4-1955),
β) χαρακτήρισαν τους Κυπρίους μαχητάς του απελευθερωτικού αγώνος «νταήδες με τυχοδιωκτικές ενέργειες» («Αυγή» 5-5-1955),
γ) πρόδωσαν το όνομα του Αρχηγού της ΕΟΚΑ Στρατηγού Γρίβα και εξύβρισαν
τον Μακάριον «συνθηκολόγο και διασπαστή» («Φωνή της αλήθειας» 26-4-1955)
δ) αντετάχθησαν στους πολεμιστές της ΕΟΚΑ.


Φάκελος: Μακεδονία - ΘράκηΤο Τρίτον Συνέδριον του ΚΚΕ (26 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 1924) διεκήρυξε επισήμως το σύνθημα της «ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας και της ενιαίας και ανεξάρτητης Θράκης». Το σύνθημα αυτό, οι κουκουέδες το υπεστήριζαν μέχρι το 1945, οπότε ο Ζαχαριάδης το απεκήρυξε («Ριζοσπάστης» 24 Οκτωβρίου 1945) όχι από όψιμον πατριωτισμόν, αλλά από πολιτική τακτική, διότι το ΚΚΕ έβλεπε τήν λαϊκή αντίδράση.

Ωστόσον, παρά την αποκήρυξη, ο Ν. Ζαχαριάδης στο παρελθόν είχε ζητήσει τον αποχωρισμο της Μακεδονίας από την Ελλάδα και «τον σχηματισμό αυτοτελούς κράτους» («Ριζοσπάστης» 27 Ιανουαρίου 1925). Επί πλέον, ο Ν. Ζαχαριάδης εις έκκληση του προς τα μέλη του ΚΚΕ («Ριζοσπάστης» 1 Μαρτίου 1931) επανέλαβε την εθνοπροδοσία περί αποχωρισμού της Μακεδονίας και Θράκης από την Ελλάδα και υπεστήριξε «την εθνικοαπελευθερωτική πάλη των λαών που καταπιέζονται από τους Έλληνες»!! (όρα και εις έκδοσιν της Κ.Ε. του ΚΚΕ «Πέντε χρόνια αγώνες 1931-1936» β' έκδ. Αθ. 1946 σελ. 24).
Ακόμη, η 6η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Ιαν. 1934) καθώρισε ως υποχρέωσιν του ΚΚΕ:
«να αγωνισθεί για την εθνική αυτοδιάθεση μέχρις αποχωρισμού των καταπιεζομένων Μακεδόνων και Θρακών και να συνεργασθεί δια τον σκοπόν αυτόν με τας Βουλγαρικάς οργανώσεις της εσωτερικής επαναστατικής μακεδόνικης οργάνωσης (ενωμένης) και της θρακικής επαναστατικής οργάνωσης». («Πέντε χρόνια αγώνες 1931-1936», σελ. 201, 205, 206, 212).

Επίσης, στο 5ον Συνέδριον του ΚΚΕ (Μάρτιος 1934) διεκηρύχθη ότι «οι εθνικές μειονότητες καταπιέζονται αφόρητα από τους Έλληνες ιμπεριαλιστές»!!. Ειδικά για τους Μακεδόνες το ΚΚΕ απεφάσισε την «υποστήριξη και ενίσχυση των εθνικοεπαναστατικών οργανώσεων των εθνικών μειονοτήτων και την στερέωση των δικών μας θέσεων μέσα σ' αυτές... την αναγνώριση στις μειονότητες αυτές του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης μέχρι και του κρατικού αποχωρισμού... Το ΚΚΕ πρέπει να παλαίψει αποφασιστικά για την καταπολέμηση του ελληνικού μεγαλοεθνισμού και τις εκδηλώσεις του μέσα στις γραμμές του και για την διεθνιστική διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων εργατών και αγροτών» («Πέντε Χρόνια Αγώνες 1931-1936», σελ. 225).
Άλλως τε ο Ν. Ζαχαριάδης σε άρθρο του δημοσιευθέν στο περιοδικό «Δημοκρατικός Στρατός» (τεύχος Δεκ. 1948) υπεστήριξε την δημιουργίαν ανεξαρτήτου Μακεδονικού κράτους και στη συνέχεια η 5η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Ιαν. 1949) έκανε ομοφώνως δεκτή την εισήγησι για την δημιουργία ανεξαρτήτου Μακεδονικού κράτους. Ιδού το κείμενον, το οποίον εξέδωσε το ΚΚΕ σε έντυπο υπό τον τίτλον:
«Η Ελλάδα στο δρόμο προς τη νίκη, μπροστά στην αποφασιστική καμπή» (σελ. 20-21).
«Στη Βόρεια Ελλάδα ο μακεδόνικος (σλαβομακεδονικός) λαός τα έδωσε όλα για τον αγώνα και πολεμά με μια ολοκλήρωση ηρωισμού και αυτοθυσίας που προκαλούν τον θαυμασμόν. Δεν πρέπει να υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι σαν αποτέλεσμα της νίκης του Δ.Σ.Ε. και της λαϊκής επανάστασης, ο μακεδόνικος λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάσταση του, έτσι όπως τη θέλει ο ίδιος, προσφέροντας σήμερα το αίμα του για να την αποχτήσει. Παράλληλα το ΚΚΕ πρέπει ριζικά να βγάλει απ' τη μέση όλα τα εμπόδια, να χτυπήσει όλες τις μεγαλοελλαδίτικες σωβινιστικές εκδηλώσεις και τα έργα που προκαλούν δυσαρέσκεια και δυσφορία μέσα στο μακεδονικό λαό και έτσι βοηθούν τους διασπαστές στην προδοτική δράση τους, ενισχύουν το έργο της αντίδρασης».

Στο διάστημα 17 Ιουνίου - 8 Ιουλίου συνέρχεται στην Μόσχα το 5ον Συνέδριον της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Κ.Δ.) όπου ελήφθη απόφασις δια την ενιαία ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη, όπως διεκήρυξε η 6η Συνδιάσκεψις της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας. Στο Συνέδριον της Κ.Δ. μετείχε το ΚΚΕ με τους αντιπροσώπους του Παντελή Πουλιόπουλο και Σεραφείμ Μάξιμο.
Στην «Κομμουνιστική Επιθεώρηση» (τεύχος Οκτωβρίου 1924 σελ. 348-349), εδημοσιεύθη η απόφασις της Κ.Δ. περί της Μακεδονίας και Θράκης, που έχει ως εξής:

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

1. Τα ζητήματα της Μακεδονίας και Θράκης, είναι από δέκα χρόνια τώρα η αιτία ακαταπαύστων αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της Ελλάδος και της Γιουγκοσλαβίας και ένα μέσον ιμπεριαλιστικής πολιτικής μέσα στα Βαλκάνια.
Ο τελευταίος ιμπεριαλιστικός πόλεμος του 1914-1918 στα Βαλκάνια, που τέλειωσε με την οικονομική κατερείπωση, την πολιτική υποδούλωση και το μοίρασμα της Μακεδονίας και της Θράκης μεταξύ της Γιουγκοσλαβίας, της Ελλάδος και της Βουλγαρίας, περιέπλεξε ακόμη περισσότερο το εθνικό ζήτημα και έκανε πιο βαθύ το μίσος μεταξύ των λαών.
Το μοίρασμα της Μακεδονίας μεταξύ της Γιουγκοσλαβίας, της Ελλάδος και της Βουλγαρίας, ενίσχυσεν ακόμα περισσότερο τον πόθο των Μακεδόνων στα διάφορα κομμάτια της διαμελισμένης των πατρίδος προς την συνένωση και την αποκατάσταση μιας Μακεδονίας ενιαίας και ανεξάρτητης.
Ο ίδιος πόθος για μια ενιαία και ανεξάρτητη Θράκη συνενώνει το Θρακικό λαό, που έχει κατατεμαχισθή σε τρία μέρη, από την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία.

2. Η κατάσταση αυτή κάνει ώστε το Μακεδόνικο και Θρακικό ζήτημα να αποτελούν ένα ενιαίο και σοβαρώτατο πρόβλημα, το οποίον η Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία πρέπει να αγωνισθή να το λύση με το πνεύμα της αναπτύξεως της προλεταριακής επαναστάσεως στα Βαλκάνια.
Το Συνέδριο διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η ΥΙ Βαλκανική Συνδιάσκεψη έδωσε για το ζήτημα αυτό μια ορθή στο σύνολο λύση, που έχει πρωτεύουσα σημασία.

3. Το Συνέδριο, παραδέχεται ότι τα συνθήματα που διατύπωσε η Βαλκανική Ομοσπονδία: «Ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία», «ενιαία και ανεξάρτητη Θράκη», είναι τελείως ορθά και αληθινά επαναστατικά.
Τα συνθήματα της αυτονομίας διαφόρων Τμημάτων της Μακεδονίας και της Θράκης εντός των ορίων ενός από τα αστικά κράτη, που τεχνητά δημιούργησε η συνθήκη των Σεβρών και οι άλλες ιμπεριαλιστικές συνθήκες, πρέπει να παραμερισθούν, διότι είναι οππορτουνιστικά και υποβοηθούνε μια συνεννόηση των πλουσίων στοιχείων του Μακεδονικού και Θρακικού πληθυσμού, μαζί με τις κυρίαρχες τάξεις των κρατών αυτών για την κοινωνική και εθνική καταπίεση των φτωχών λαϊκών στρωμάτων της Μακεδονίας και της Θράκης.
Το συνέδριο υπογραμμίζει συγχρόνως ότι ο επαναστατικός αγώνας του Μακεδόνικου και Θρακικού λαού, για την εθνική και οικονομική του χειραφέτησι, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός, παρά μόνον όταν θα διεξαχθή από συμφώνου με τους επαναστατικούς εργάτες και χωρικούς κάθε μιας Βαλκανικής χώρας.
Τα Κ.Κ. της Βαλκανικής και η Βαλκανική Ομοσπονδία, οφείλουν να υποστηρίξουν με όλη τους τη δραστηριότητα το εθνικό επαναστατικό κίνημα των καταπιεζομένων λαών της Μακεδονίας και της Θράκης για τη δημιουργία ανεξαρτήτων δημοκρατιών.
Η Β.Κ.Ο. συντονίζει και διευθύνει τη δράση των Κ.Κ. των διαφόρων Βαλκανικών χωρών σε ό,τι άφορα το εθνικό ζήτημα και εντελώς ιδιαίτερα το ζήτημα της Μακεδονίας και της Θράκης».Έτσι, οι κουκουέδες μας επρόδωσαν την Μακεδονία και την Θράκη και για να μη σας μένει η παραμικρή αμφιβολία, μεταφέρω εδώ την απόφαση του 3ου Εκτάκτου Συνεδρίου του ΚΚΕ (26 Νοε. - 3 Δεκ. 1924) όπου διακηρύσσονται με τον επισημότερο τρόπο τα έξης προδοτικά:
«Ανεξαρτησία στη Μακεδονία και στη Θράκη: Η ντόπια κεφαλαιοκρατία... καταπιέζει τις εθνικές μειονότητες στη Μακεδονία και στη Θράκη... η ελληνική πλουτοκρατία καταδυναστεύει ένα μέρος του μακεδονικού και θρακικού λαού, κρατώντας με το σίδερο και τη φωτιά τη μακεδόνικη και θρακική χώρα στην υποταγή της. Δίχως την καταπίεση του μακεδονικού και θρακικού λαού, δίχως την καταπίεση των ξένων εθνών, της είναι αδύνατο να δυναμώσει επάνω μας τον κοινωνικό της ζυγό. Η ντόπια μπουρζουαζία είναι εθνικός δυνάστης και καταπιεστής του μακεδονικού και θρακικού λαού και συγχρόνως ο κοινωνικός δυνάστης της εργατικής τάξεως και των φτωχών αγροτικών και προσφυγικών μαζών. Αν δεν συντρίψουμε τον εθνικό ζυγό της ντόπιας μπουρζουαζίας που βαρύνει στη Μακεδονία και στη Θράκη, δεν μπορούμε να τσακίσουμε τον κοινωνικό ζυγό της ίδιας μπουρζουαζίας που βαρύνει επάνω σε μάς. Δεν μπορούμε αλλιώτικα να γλιτώσουμε από τους κατακτητικούς και ιμπεριαλιστικούς πολέμους που ξεσπούν εις βάρος μας εν όσω εξακολουθεί η σημερινή κατάσταση του διαμελισμού και της καταπιέσεως της Μακεδονίας και Θράκης από τη Βαλκανική και Τουρκική μπουρζουαζία.
Να γιατί αγωνιζόμαστε εναντίον των εξοπλισμών, εναντίον των πολέμων που προετοιμάζει η κεφαλαιοκρατία, εναντίον της εθνικής καταπιέσεως και του βιαίου εκπατρισμού. Να γιατί αγωνιζόμαστε για την ένωση των τριών τμημάτων της Μακεδονίας και Θράκης και για ενιαία και ανεξάρτητη κρατική τους ύπαρξη...
Ζήτω η εργατοαγροτική επανάσταση της Βουλγαρίας! Ζήτω η ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη!
Ζήτω η Ομοσπονδία των Βαλκανικών εργατοαγροτικών δημοκρατιών!
Ζήτω η Παγκόσμιος Προλεταριακή επανάσταση.
Αθήναι 3 Δεκεμβρίου 1924
Το Προεδρείο»


Απο οτι Φαίνεται... Ο ΛΑΟΣ ΞΕΧΝΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

*και σημαίνει ΠΡΟΔΟΣΙΑ

πηγη:http://www.thegreekz.com/


Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Μετά το Καστελόριζο έρχεται η σειρά της Ζουράφα!


Μετά το Καστελόριζο η Τουρκία επαναφέρει τις διεκδικήσεις της για την άλλη άκρη του «τόξου» των θαλάσσιων συνόρων με την Ελλάδα, τη βραχονησίδα Ζουράφα ή Λαδοξέρα, 6 μίλια βορειοανατολικά της Σαμοθράκης.

Αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία στη Ζουράφα, η Τουρκία κατήγγειλε… παρενόχληση τριών τουρκικών αλιευτικών από δύο σκάφη του Λιμενικού ανατολικά της Ζουράφας την περασμένη Πέμπτη. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η «παρενόχληση» δημοσιοποιήθηκε από το τουρκικό Γενικό Επιτελείο, με την επισήμανση ότι δόθηκαν οδηγίες στο τουρκικό ΥΠΕΞ για να προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Αθήνα.

Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στη Ζουράφα δεν είναι τυχαία, καθώς η βραχονησίδα έχει...κρίσιμο ρόλο στη χάραξη της θαλάσσιας οριογραμμής μεταξύ των δύο χωρών και στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών όπως η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ.
Στη συγκεκριμένη περιοχή, μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη υδρογονανθράκων, εξ ου και το όνομα «Λαδοξέρα», από την ελαιώδη ουσία που αναβλύζει γύρω από τη συγκεκριμένη βραχονησίδα.

Την ίδια στιγμή μάλλον αντιφατικά είναι τα μηνύματα που στέλνει η Αθήνα, με συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών στη «Χουριέτ». Θέτοντας χρονοδιάγραμμα το διάστημα αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουνίου στην Τουρκία, ο κ. Δρούτσας θέτει και ένα δίλημμα στην τουρκική πλευρά, το οποίο όμως δεν είναι τίποτα περισσότερο από έκφραση επιθυμιών της ελληνικής κυβέρνησης.

Το μήνυμα
«Μετά τις εκλογές είναι η ώρα των αποφάσεων: Ή λύση ή Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης» είναι το μήνυμα του κ. Δρούτσα, όταν είναι σαφές ότι και για τα δύο προϋπόθεση είναι η άρση του casus belli, η εγκατάλειψη της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών» και η αποδοχή του δικαίου της θάλασσας, ενώ ακόμη και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η μη επίτευξη συμφωνίας διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας κάθε άλλο παρά οδηγεί αυτομάτως στη Χάγη. Η ελληνική στρατηγική, πάντως, δεν έχει απάντηση για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει ούτε λύση ούτε προσφυγή στη Χάγη.

Στην συνέντευξή του, πάντως, ο κ. Δρούτσας καλεί τον κ. Νταβούτογλου να αντιληφθεί ότι με τις παραβιάσεις και την ένταση που δημιουργείται «δεν αλλάζει το καθεστώς του Αιγαίου», αλλά αντιθέτως δημιουργείται καχυποψία και στην ελληνική κοινή γνώμη.

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
πηγή ethnos

από το apneagr
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Για τον Τζέιμς Πάρις δεν μιλάει κανείς γιατί έφτιαχνε ταινίες όπως ο "Παπαφλέσσας". Αν έφτιαχνε καμιά αηδία όπως ο "Κυνόδοντας" θα του έκαναν αφιέρωμα


Ο Τζέιμς Πάρις (στα αγγλικά: James Paris) ήταν παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών. Γεννήθηκε το 1921 στη Μυτιλήνη, σπούδασε στην Γεωπονική Σχολή της Θεσσαλονίκης και στο Γεωργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Βηρυτού στο Λίβανο. Το 1948 μετανάστευσε στην Αμερική, και στα πρώτα χρόνια παραμονής του στις ΗΠΑ σπούδασε στην Σχολή Κινηματογράφου της 20th Century Fox, πήρε την αμερικανική υπηκοότητα και έγινε διευθυντής του τμήματος της διαφήμισης της United Artists (1948-1952). Αφού συνεργάστηκε ως διευθυντής παραγωγής σε ταινίες της 20th Century Fox, στα τέλη της δεκαετίας του '50 επέστρεψε στην Ελλάδα, δίνοντας μια νέα πνοή στις κινηματογραφικές παραγωγές.

Μέσα σε μια περίπου δεκαετία, υπήρξε παραγωγός σε 54 ελληνικές ταινίες, πολλές από τις οποίες διακρίθηκαν στα εισιτήρια, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (5 Βραβεία Καλύτερης Ταινίας).Ο Τζέιμς Πάρις, ο παραγωγός χάρη στον οποίο η έννοια της «υπερπαραγωγής» έγινε γνωστή στον ελληνικό κινηματογραφικό χώρο, πέθανε το 1982 σε ηλικία 61 ετών.

* Η ταινία του Τζέιμς Πάρις με τα περισσότερα εισιτήρια:
Στα σύνορα της προδοσίας (1968 - 1969) 710.994 (2η/108) Ντίμης Δαδήρας

Επιλεγμένη φιλμογραφία

* Στα σύνορα της προδοσίας (1968)
* Όχι (1969)
* Στη μάχη της Κρήτης (1970)
* Δώστε τα χέρια (1971)
* 28η Οκτωβρίου ώρα 5:30 (1971)
* Οι τελευταίοι του Ρούπελ (1971)
* Παπαφλέσσας (1971)
* Οι Σουλιώτες (1972)

από το greekalert
το είδαμε στο Εγερσις

(ευχαριστώ τον Βασίλη Π)

Για όσους δεν έχουν δεί κάποια από τις ταινίες του (αν και αμφιβάλω) ορίστε ένα μικρό απόσπασμα... από τον Παπαφλέσσα.
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Bilderberg Meeting 2011 - Που θα γινει η ετήσια συνάντηση για το 2011!Σύμφωνα με πληροφορίες του James P. Tucker Jr εκδότη του American Free Press η ετήσια συνάντηση της Λέσχης Μπιλντερμπεργκ για το 2011 θα γίνει στις 9-12 Ιουνίου στο St. Moritz της Ελβετίας.
ΕΠΙΣΗΣ:Bilderbergkonferenz 2011 in der Schweiz?
Είναι άγνωστο ακόμη ποίοι θα είναι οι Ελληνες προσκεκλημένοι της σκιώδους Λέσχης.
Η περυσινή ελληνική συμμετοχη στην συνάντηση που έγινε ΣΤΟ SITGES ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ήταν:
David, George A. Chairman, Coca-Cola H.B.C. S.A. Papaconstantinou, George Minister of Finance
Tsoukalis, Loukas President, ELIAMEP
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...
BILDERBERG TO MEET IN SWITZERLAND
By James P. Tucker Jr.
The shadowy group known as Bilderberg will be gathering this year for its annual meeting at the resort city of St. Moritz, in southeastern Switzerland, June 9-12, but they will have a lot of company. St. Moritz is a short distance from Davos, the site of the regular high-priced meeting of thousands of bankers, political leaders and other notables called the World Economic Forum. But unlike at Davos, where the press is always welcome, Bilderberg still tries to maintain absolute secrecy.
Bilderberg has met in Switzerland four times over the years but never in the same city. Normally, when their sibling in crime, the Trilateral Commission (TC), meets in North America, Bilderberg does, too. This year, the TC will meet in Washington on April 8 to 10, but the Bilderbergers are avoiding the United States, in what may be an effort to fool the press.
Bilderberg has been called the most exclusive and secretive club in the world. To be admitted, you have to own a multinational bank, a multinational corporation or a country. Since its first meeting in 1953, it has been attended by the top powerbrokers, financial minds and world leaders.
The Bilderbergers hope that part of their common agenda with the “Trilateralists” will be accomplished by the time they meet: a U.S. invasion of Libya to generate increased Middle East turmoil so America can go to war with Iran, on Israel’s behalf.
As has happened for several years, the Bilderbergers will blubber about how “ evil nationalists” are blocking their efforts to achieve world government. They will order oil prices to climb so desperate Americans might be made more willing to surrender sovereignty to a world government. They will promote wars for profit, and will advance the call for a world government to impose peace—as if peace can be imposed.
It is ironic that Bilderberg attendees love Switzerland so much because they are poles apart politically from Switzerland, which declared itself a non-interventionist neutral country four centuries ago. It has been involved in none of the world’s bloody wars since.
The Bilderbergers can expect to be loudly greeted by AFP, European news outlets and some in the U.S. independent media. In Europe, major metropolitan daily newspapers from Paris, London and other cities give major coverage to Bilderberg. But The Washington Post, The New York Times and The Los Angeles Times and their numerous chains will submit to muzzling because their top representatives are actual Bilderberg participants themselves.

totefteri


Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Πώς χειραγωγούσαν τους Σλαβόφωνους Ελληνες και μή, οι Ανθέλληνες αριστεροί.


ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ ΠΟΥ ΖΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ.

Σήμερα με μεγάλη απέχθεια προς την προδοτική αριστερά σας παρουσιάζουμε τι έλεγαν την εποχή εκεινη,επι Βενιζέλου, οι κομμουνιστές και πως ξεσήκωναν τους "Μακεδόνες"
Θα παρατηρήσετε οτι για ακόμα μια φορά, ο Πρωθυπουργός (Βενιζέλος) ειναι Καταπιεστής και τον αποκαλλούν και ΔΗΜΙΟ,οι Τράπεζες καταπιέζουν τους "Μακεδονες" και οι "Φασίστες" Ελληνες σκοτώνουν "Μακεδόνες" και φυσικά τους "ΜΑκεδόνες" μπορεί να τους σώσει το "ηρωικό" Κομμουνιστικό Κόμμα (συμφωνα με εναν υποτιτλο της εφημερίδας Ριζοσπάστης).
ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΒΟΥΡΛΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΟΥΝ.
ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΜΕΣΑ.

http://aristeriapati.blogspot.com/2009/11/blog-post_1596.html

ΠΗΓΗ: ΜΕ ΤΑ ΝΤΡΟΠΗΣ "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ"

Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΠΡΟΣ ΤΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ;


Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανένας γιατί πολλοί Έλληνες θεωρούν ότι οι Εβραίοι καταδιώκουν το Ελληνικό έθνος; Υπάρχει από την πλευρά των Εβραίων κάποια συντονισμένη προσπάθεια, εις βάρος της Ελλάδας και των Ελλήνων, ή μήπως υπάρχει μια σατανική σύμπτωση καταστάσεων και προσώπων και εμείς απλά την παρεξηγούμε; Μήπως κινδυ­νεύουμε να πέσουμε και εμείς θύματα μιας υποβό­σκου­σας και διαρκώς διογκούμενης αντισιωνιστικής αντί­λη­ψης των πραγμάτων; Υπάρχει μια βάση ιστορικής αλήθειας, η οποία να δικαιολογεί ένα τέτοιο συμπέρασμα; Σαφώς και υπάρ­χει. Απλά υπάρχει "αποκρυμμένη" με τον πλέον ευφυή τρόπο. Είναι απολύτως φανερή. Φανερή σε τέτοιο σημείο, που στο τέλος να μην γίνεται αντιληπτή. Αποτελεί ιστορική βεβαιότητα ότι οι Εβραίοι μισούν τη Μακεδονία. Την μισούν, γιατί κάποτε απείλησε την εθνική τους ύπαρξη. Είναι η μόνη δύναμη που ποτέ τους απείλησε πραγματικά. Σε ολόκληρη την ιστορία τους δεν έχουν αγωνι­στεί ποτέ για την ύπαρξή τους όσο αγωνίστηκαν εναν­τίον της Μακεδονίας. Γι' αυτόν τον λόγο μισούν πα­θιασμένα το σύστημα το οποίο εξέφραζε επισήμως τον ελληνισμό...Τον ελληνισμό, που απειλούσε το έθνος τους με διάλυση. Αυτό δεν της το συγχωρούν. Αυτό θέλουν να αποτρέψουν ως ενδεχόμενο να επαναληφθεί στο μέλλον. Γι' αυτό την μισούν. Γι' αυτό θέλουν να την καταστρέψουν.
Απλά πρέπει να γνωρίζεις πώς ακριβώς απειλούνται, για να γνωρίζεις πώς αντιλαμβάνονται την καταστροφή του εχθρού τους. Καταστροφή γι' αυτούς δεν είναι να εξαφα­νίσουν τον λαό της ή να θάψουν το όνομά της στα "βάθη" της ιστορίας. Καταστροφή γι' αυτούς είναι να κατα­στρέ­ψουν το σύνολο των όσων αυτή αντιπροσωπεύει και το αντιλαμβάνονται ως εθνική απειλή. Η Μακεδονία δεν απεί­λησε τον εβραϊσμό με σφαγές ή διώξεις. Οι σφαγές και οι διώξεις είναι το "βούτυρο" στο "ψωμί" των Εβραίων. Τους συντηρούν και τους διατηρούν ακμαίους. Τις περισ­σότερες φορές οι ίδιοι προκαλούν τις διώξεις τους, για να "μαντρώνουν" τους Εβραίους. Μετά από κάθε νέο διωγμό ο εβραϊσμός βγαίνει πανίσχυρος και ανακτά τη φρεσκάδα του.
Η Μακεδονία αποτέλεσε τον πιο ισχυρό εχθρό του εβραϊσμού, γιατί τον απείλησε με τον ανεξέλεγκτο εξελ­ληνι­σμό των Εβραίων, που άφηνε τους ραβίνους χωρίς "ποίμνια". Αφαιρούσε από το σύστημά τους Εβραίους. "Αφυδάτωνε" από έμψυχο δυναμικό το εβραϊκό σύστημα. Τους έκανε Έλληνες. Εξαιτίας της Μακεδονίας οι Εβραίοι για πρώτη φορά στην ιστορία τους πήγαιναν στα γυμνα­στήρια. Για πρώτη φορά πλένονταν. Για πρώτη φορά ερω­τεύονταν ελεύθερα. Για πρώτη φορά αμφισβητούσαν τους "αλάθητους" οδηγούς της ερήμου. Για πρώτη φορά αμφι­σβη­τούσαν την αξία της εβραϊκής τους καταγωγής. Ελληνικά μιλούσαν μεταξύ τους και στην ελληνική γραμ­ματεία αναζητούσαν απαντήσεις στα θεμελιώδη ζητήματα που τους αφορούσαν.
Αυτό ήταν τρομερό για το πρώτο και πιο αυθεντικό έθνος στον κόσμο. Τα παιδιά "απαρνούνταν" τους γονείς τους. Τα παιδιά δεν ήθελαν την πολιτισμική τους "κληρο­νομιά". Ο κρίκος του αίματος, που συνέδεε μεταξύ τους τα μέλη του έθνους, είχε πλέον σπάσει. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έθιγε απόλυτα τους ηγέτες του και δεν μπορούσαν να το αποδεχθούν. Θα έμεναν χωρίς λαό. Στα σκουπίδια της ιστορίας θα κατέληγαν. Οι ίδιοι άνθρωποι που αποφά­σι­σαν κάποτε ότι "συμφέρει" το έθνος να θανατωθεί ο Ιησούς, γιατί τους έπαιρνε τον λαό, αποφά­σισαν ότι εθνι­κός τους εχθρός είναι οι Έλληνες, για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Τον Ιησού Τον σταύρωσαν για να Τον "ξεφορτωθούν", ενώ τους Έλληνες ως λαό, απλά προσπα­θούν να τον μπλέκουν σε περιπέτειες, για να μην ισχυρο­ποιηθεί ξανά και τους απειλήσει.
Όλα αυτά μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι εικασίες, οι οποίες προκύπτουν από κάποιο εθνικιστικό παραλήρημα του γράφοντος. "Για όλα φταίνε οι Εβραίοι" ...λένε οι ρατσιστές αντισιωνιστές. Γιατί να μην φταίνε και για τα ελληνικά προβλήματα για τους Έλληνες ομοίους τους; Η εύκολη λύση. Πάντα φταίνε οι κακόμοιροι οι Εβραίοι. Μήπως και ο γράφων, εξαιτίας της αδυναμίας του να κατανοήσει την κατάσταση, κατέφυγε στην εύκολη λύση να κατηγορεί αδίκως τους δύσμοιρους τους Εβραίους; Υπάρ­χουν αποδείξεις ότι υπάρχει αυτό το μίσος; Ένα μίσος, το οποίο θα πρέπει να είναι "άσβεστο", εφόσον θεωρούμε ότι όλους αυτούς τους αιώνες καταδιώκουν τον ελληνισμό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Πλανήτη.
Θα ξεκινήσουμε τη σκέψη μας λίγο ιδιόμορφα και στην πορεία πιστεύουμε ότι θα καταλάβει ο αναγνώστης τον λόγο που το κάνουμε και τι θέλουμε να πούμε. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας έγγραφα να επικαλεστούμε, για ν' αποδείξουμε αυτά τα οποία ισχυριζόμαστε. Δεν έχουμε μυστικά έγγραφα σιωνιστικών οργανώσεων, ώστε μέσα από αυτά να μπορούμε ν' αποδείξουμε ότι οι Εβραίοι μι­σούν τους Έλληνες και ως εκ τούτου αποτελεί εθνική τους προτεραιότητα να τους καταστρέψουν. Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε ούτε καν τα έγγραφα με τις "ρήσεις" του διαβόητου Κίσινγκερ, εφόσον δεν γνωρίζουμε την αυθε­ντι­κότητά τους.
Το συμπέρασμα που μας ενδιαφέρει θα προσπα­θή­σουμε να το "εξάγουμε" εμμέσως μέσα από πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Σύμ­μαχος μας είναι ο ιστορικός χρόνος, εφόσον μέσα στο βάθος του μπορεί η αλήθεια να αποκαλυφθεί με τη λογική και τη γνώση, χωρίς να είναι απαραίτητη η πληροφορία. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να βρούμε την αλήθεια δια της "αφής". Όπως κάποιος που βαδίζει στο σκοτάδι και ­ να καταλάβει τι συμβαίνει, ψηλαφίζοντας γνώριμα αντικεί­με­να. Αντικείμενα, που η γνώση του επιτρέπει να τα καταλα­βαίνει με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς να χρειάζεται να τα δει. Μέσα στο σκοτάδι —ακόμα κι όταν αυτό είναι απόλυτο— μπορεί κάποιος με αυτήν την μέθοδο να καταλάβει στα σίγουρα για το αν βρίσκεται μέσα σε ένα γραφείο ή μέσα σε μια κουζίνα.
Για να ακολουθήσεις μια τέτοια αναλυτική προσέγγιση, πρέπει να ξεκινήσεις από την ερμηνεία αυτών που θεωρείς γνωστά και άρα γνώριμα για τους πάντες. Είναι όμως τέτοια για όλους —με βάση αντικειμενικά κριτήρια— ή είναι "γνώριμα" επειδή ταιριάζουν στις απόψεις σου; Πρέπει δηλαδή να τεθούν κριτήρια, τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Ούτε καν από αυτούς που θίγονται. Κριτήρια, τα οποία να είναι κοινά για τους πάντες. Δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι πιάνεις μια "κατσαρόλα", υπονοώντας ότι βρίσκεσαι σε μια "κουζίνα" και όλοι οι υπόλοιποι να βλέπουν στην περιγραφή σου μια "γραφο­μηχανή". "Κατσαρόλα" με πλήκτρα δεν υπάρχει όπως δεν υπάρχει και "γραφομηχανή" με βαλβίδα εκτόνωσης. Άρα σε μια τέτοια περίπτωση η καλύτερη μέθοδος ανάλυσης είναι η ερμηνεία ομοίων συμπεριφορών.
Θα ασχοληθούμε με τα "δικά" μας, για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε αυτά των "άλλων". Θα περιγράψουμε τις δικές μας εθνικές "κατσαρόλες", για να ψάξουμε να βρούμε αυτές των άλλων. Θέλοντας δηλαδή να εντοπί­σουμε τον εθνικό εχθρό των Εβραίων, θα δούμε πώς χτί­ζεται ένας εθνικός "μύθος", γιατί μέσα σ' αυτόν τον "μύθο" υπάρχει πάντα ο εθνικός εχθρός. Θα δούμε πώς μέσα από τα ασήμαντα και τα σημαντικά καλλιεργείται αυτός ο "μύ­θος", που διασφαλίζει εθνικές "πορείες" και "επιβιώ­σεις". Υπάρχει αναγκαιότητα να εμπλέκονται τα ασήμαντα μέσα στα σημαντικά, γιατί διαφορετικά με την πάροδο των αιώνων παύουν τα σημαντικά να είναι τέτοια. Πρέπει τα σημαντικά του εθνικού "μύθου" να περνούν στην καθημερι­νό­τητα, για να επιβιώνουν κατά τη μετάβασή τους από γενιά σε γενιά. Εύκολα οι νέοι βαριούνται τα "μνημόσυνα" και το σύστημα πρέπει να τους πιάσει εκεί όπου μπορεί, για να μην τους χάσει από "πελάτες".
Πού όμως εκφράζεται η αγωνιστική διάθεση μιας εθνικής κοινωνίας μέσα στην καθημερινότητά της; Πού μπορεί αυτή η αγωνιστική διάθεση να λειτουργήσει ως πυροκροτητής μιας εθνικής έκρηξης, όταν θα την έχουν ανάγκη κάποιοι πατριδοκάπηλοι εθνοπατέρες; Εκεί που για ασήμαντη αφορμή υπάρχει μίμηση συνθηκών πολέμου και συγκρούσεων. Στην αθλητική της δραστηριότητα. Στις κερκίδες των σταδίων γίνεται ένας "αχταρμάς" ανθρώ­πινης ηλιθιότητας και ιστορικών παθών εμπλουτισμένων με πλήθος θρησκευτικών "μπαχαρικών".
Κάποιοι πονηροί τη θέληση για νίκη σε ένα παιχνίδι την "διανθίζουν" όπου μπορούν με "αντλήσεις" από την ιστορία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε καθημερινά όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά παντού στον κόσμο. Άλλοι παριστάνουν τους "Ιερολοχίτες" και άλλοι "παριστάνουν" τους "Μαραθωνομάχους". Ο ΠΑΟΚ προστα­τεύει "Θερμοπύλες" και ο Ολυμπιακός θριαμβεύει σε νέες "Σαλαμίνες". Όλα αυτά για εμάς τους Έλληνες είναι γνωστά. Τα βλέπουμε καθημερινά. Έχουν κέρδος κάποιοι "εθνοπατέρες" με το να καλλιεργούν έστω και στις κερκί­δες τα εθνικά στερεότυπα.
Ό,τι συμβαίνει με τους Έλληνες, συμβαίνει και με τους άλλους λαούς. Απέναντι στα "τουρκοφάγα" παιδιά του Κολο­κοτρώνη, που χτυπιούνται στις κερκίδες του Παναθη­ναϊκού, στέκονται τα "ελληνοφάγα" παιδιά του Κεμάλ, που υποστηρίζουν την Γαλατά Σεράι ή τη Φενέρ Μπαξέ. Είναι γνωστό ότι τα ακραία εθνικιστικά στοιχεία κάθε λαού "κρύβονται" μέσα στους αθλητικούς συλλόγους. Εκεί μπο­ρούν να εκφράζουν εύκολα τα πάθη τους και να κάνουν "πρόβες" μέχρι να τους "χρειαστεί" το έθνος. Εκεί φιλο­ξε­νούνται οι πάσης φύσεως προβοκάτορες. Οι χαπακωμένοι "ήρωες".
Ακόμα και στην πρόσφατη "βίαιη" διαδήλωση στα Σκόπια είναι βέβαιον ότι τέτοιοι χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό καταλαβαίνουμε, κάνοντας μια πρόχειρη εκτίμηση αυτών που είδαμε στην τηλεόραση. Εκτός από τους "πατριώτες" "Σκοπιανούς", που διαδήλωναν σχετικά ήρεμα, αυτοί οι οποίοι έκαναν τη φασαρία ήταν οι οργανωμένοι οπαδοί της Βαρντάρ. Αυτοί οι μαινόμενοι και κατά πάσα βεβαιότητα μαστουρωμένοι "πατριώτες" οπαδοί το ίδιο θα έκαναν ό,τι κι αν τους παράγγελναν οι "χορηγοί" τους. Θα μπορούσαν να τα σπάσουν όλα, ακόμα και για τη διάσωση της "Καρέτα-Καρέτα". Ευκαιρία περιμένουν να βγουν στον δρόμο να σπάσουν και να ρημάξουν. Η αιτία σπάνια τους ενδιαφέρει. Δεν διαφέρουν σε τίποτε από τους ημεδαπούς "γνωστούς-αγνώστους".
Οι ίδιες πρακτικές ακολουθούνται παντού. Άρα αναζητούμε κάτι το ανάλογο και στην περίπτωση των Εβραί­ων. Δεν είναι δυνατόν το πιο αυθεντικό έθνος στον κόσμο να μην έχει βρει τη λύση να περνά στην καθημε­ρινό­τητά του τα εθνικιστικά του "πάθη". Άρα τι ψάχνουμε; Το εθνικό αθλητικό τους περιβάλλον. Εκεί θα βρούμε τους "Ιερολοχίτες" ή τους "Σπαρτιάτες" του εβραϊκού έθνους. Τι βλέπουμε εκεί; Την απόλυτη παντοκρατορία της Μακάμπι. Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μακάμπι Χάιφα. Μακάμπι στο ποδό­σφαι­ρο, Μακάμπι στο μπάσκετ, Μακάμπι ακόμα και στο πινγκ-πονγκ. Μακάμπι, όπου μπορεί να εκφραστεί ενθουσιωδώς μέχρι βίας η εθνική "περηφάνια" των Εβραίων. Κάπου δηλαδή καταλήξαμε. Η έννοια "Μακάμπι" εκφράζει στο καθημερινό "πεζοδρόμιο" τα εθνικά τους πάθη. Η έννοια "Μακάμπι", η οποία προκύπτει από τους ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΥΣ. Άρα σημαντικοί για τους Εβραίους θα είναι αυτοί. Κάτι σαν τους δικούς μας "τριακόσιους" του Λεωνίδα.
Αφού είδαμε την "έκφραση" της αγωνιστικότητας στα ασήμαντα, πάμε να δούμε και τα σημαντικά. Το θεμέλιο του εθνικού "μύθου" του σύγχρονου ελληνικού κράτους είναι η επανάσταση κατά των Τούρκων. Αυτοί είναι οι αρνητικοί πρωταγωνιστές του εθνικού μας "μύθου". Οι Τούρκοι είναι οι εχθροί μας και εναντίον αυτών ξεσηκώθηκαν οι Έλλη­νες υπό την ηγεσία των ηρώων τους. Αυτό είναι το θεμέ­λιο. Το φλογερό μίσος κατά των Τούρκων, που διατη­ρεί "ζεστό" το εθνικό ένστικτο.
Δεν είναι "αυθεντικός" Έλληνας όποιος δεν μισεί τους Τούρκους. Όποιος δεν προσπαθεί με τα όποια μέσα διαθέ­τει να τους κάνει ζημιά, γιατί αυτό εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Η αρχή είναι μία και μοναδική ...η ζημιά του εχθρού είναι κέρδος για εμάς. Οι εχθροί των εχθρών μας είναι φίλοι μας. Αυτό καλλιεργούν μέσω της παιδείας στον ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα αυτό αναπαράγεται με διάφορες γιορτές, γιατί είναι γνωστό ότι "η επανάληψη είναι η μήτηρ της μαθήσεως".
Αυτήν την εθνική γιορτή προσπαθούν να την συνδέ­σουν και με τη θρησκεία, για να την ισχυροποιήσουν όσο μπορούν. Η πιο μεγάλη γιορτή του ελληνικού κράτους είναι την 25η Μαρτίου. Την ίδια ημέρα που "γιορτάζει" και η Παναγία. Αυτή η "σύμπτωση" έγινε εκ του πονηρού. Πάντα έτσι γίνεται από όλους και βέβαια δεν αποτελεί ελληνική "πατέντα". Για τους Έλληνες η Παναγία συνοδεύει τους αγώνες τους, για τους Ιρλανδούς ο Άγιος Πατρίκιος και για τους Άγγλους ο Άγιος Γεώργιος. Όλοι έχουν τον δικό τους ειδικό υποστηρικτή. Τον δικό τους "άνωθεν" σπόνσορα. Γι' αυτόν τον λόγο στην γιορτή υποτίθεται του Κολοκοτρώνη βάζουν και λίγο Παναγία, για να δώσουν μια πιο υπερβα­τική υπόσταση στον εθνικό αγώνα. Δεν ήταν μόνον ο Κολοκοτρώνης που "ήθελε" την ελευθερία μας, αλλά και η Παναγιά. Μια μέρα ολόκληρη κάθε χρόνο προσπαθούν να μας "υπενθυμίσουν" την επιθυμία Θεών και ηρώων.
Τότε εμφανίζονται όλοι οι πιθανοί και απίθανοι άνθρω­ποι, που μπορούν να εμφανιστούν σαν φορείς της εθνικής ευαισθησίας. Στην κυριολεξία γινόμαστε μάρτυρες μιας "ανάστασης" νεκρών. Άνθρωποι, τους οποίους δεν τους υπολογίζει κανένας για τριακόσιες εξήντα τέσσερις μέρες τον χρόνο, εκείνη την ημέρα έχουν την τιμητική τους. Ανεβαίνουν στο βήμα και αποσπούν την προσοχή όλου του έθνους. Θρησκόληπτοι παπάδες, πατριδοκάπηλοι πολιτικάν­τη­δες, ξεχασμένοι γυμνασιάρχες, παχύσαρκοι θαμώνες του Αγίου Όρους. Όλοι έχουν κάτι να πουν εκείνη την ημέρα, γιατί δεν τους ακούει κανείς όλες τις υπόλοιπες. Όπως και να έχει όμως αυτή η "γιορτή" διαρκεί μία μέρα. Δεν αντέ­χει περισσότερο. Δεν αντέχουν οι μορφωμένοι Έλληνες παραπάνω από μία μέρα την "τουρκοφαγία". Οι μόνες γιορτές που αντέχουν περισσότερους "πανηγυρισμούς" είναι οι θρησκευτικές γιορτές του χριστιανισμού. Εκεί υπάρ­χουν μέχρι και εορταστικά "επταήμερα".
Επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία και για τους Εβραίους, αναζητάμε την μεγάλη γιορτή τους. Την μεγάλη εθνική τους γιορτή με το υπερβατικό περιεχόμενο. Την γιορτή που τους συνδέει ως έθνος με το Θείο και τη "βοή­θειά" του. Τη γιορτή που τους "θυμίζει" ποιος είναι ο μεγά­λος εχθρός τους. Τη γιορτή που τους "θυμίζει" ότι ο "σωστός" Εβραίος πρέπει να μεριμνά καθημερινά για την εξασθένιση του μεγάλου εθνικού εχθρού. Τη γιορτή που αποκαλύπτει ποιανού λαού η ζημιά είναι κέρδος για το εβραϊκό έθνος.
Εύκολα εντοπίζουμε τη μεγάλη τους γιορτή και αυτή είναι η περίφημη Χανουκά. Αναζητούμε την αιτία αυτής της οκταήμερης γιορτής και πάλι πέφτουμε στους Μακκα­βαίους. Στη Χανουκά γιορτάζουν τα κατορθώματα των Μακκαβαίων. Μα τι έκαναν επιτέλους αυτοί οι Μακκαβαίοι; Γιατί μπαίνουν τόσο πολύ στην καθημερινότητα των Εβραί­ων μετά από δύο χιλιάδες χρόνια; Γιατί άλλαξαν τόσο πολύ την ιεράρχηση των θρησκευτικών γιορτών σε ένα έθνος με άπειρους "αγίους" και "προφήτες";
Μήπως αντιστάθηκαν σε έναν πανίσχυρο εισβολέα και διασφάλισαν την ελευθερία των συμπατριωτών τους, όπως έκανε για παράδειγμα ο Λεωνίδας; Μήπως επαναστάτησαν εναντίον ενός κατακτητή, εξασφαλίζοντας ένα ανεξάρτητο κράτος για τους συμπατριώτες τους, όπως έκανε για παρά­δειγμα ο Κολοκοτρώνης; Αυτοί όλοι είναι εθνικοί ήρωες, γιατί υποτίθεται εξυπηρέτησαν τα εθνικά συμφέ­ρον­τα του λαού στον οποίον ανήκαν. Οι Μακκαβαίοι προφα­νώς είναι κάτι παραπάνω από τους συμβατικούς εθνικούς ήρωες, γιατί σχεδόν λατρεύονται σαν άγιοι και όχι απλά σαν εθνικοί ήρωες.
Προς τιμήν τους δεν δονούνται μόνον τα σύγχρονα αθλητικά στάδια του Ισραήλ, αλλά γίνεται η μεγαλύτερη εθνική και θρησκευτική γιορτή του εβραϊκού λαού παγκοσμίως. Οκτώ ημέρες τους γιορτάζουν κάθε χρόνο. Ένας πραγματικά εορταστικός "μαραθώνιος". Μπροστά τους ο ίδιος ο πατριάρχης τους Αβραάμ είναι "παραμε­λημένος" από τους απογόνους του. Ο άνθρωπος που "γέννησε" το έθνος από το αίμα του. Ούτε τον Μωυσή δεν τον τιμούν τόσο. Τον άνθρωπο που "έσωσε" το έθνος μέσα από την έρημο. Άρα και οι Μακκαβαίοι θα έκαναν κάτι ανάλογα σημαντικό. Θα πολέμησαν τον εθνικό τους εχθρό. Θα έσωσαν το έθνος από έναν εχθρό, που, τηρουμένων των εορταστικών αναλογιών, θα ήταν πιο επικίνδυνος ακόμα και από την ίδια την έρημο. Οι Μακκαβαίοι δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι αποκαλύπτουν τον πιο σημαντικό εχθρό που γνώρισαν ποτέ οι Εβραίοι.
Τι έκαναν λοιπόν οι Μακκαβαίοι και οι Εβραίοι τους λατρεύουν στην κυριολεξία; Η ιστορία λέει ότι υπό μακε­δονική κατοχή επαναστάτησαν και κατέλαβαν για κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα τον Ναό του Σολομώντα. Στα χρόνια του Αντίοχου του Δ’ του Επιφανή πήγαν υπό την καθοδήγηση του Ιούδα του γιου του Ματαθία και κατέλα­βαν τον Ναό του Σολομώντα. Με βάση μια συμβατική εθνική πολιτική δεν έκαναν τίποτε το σπουδαίο. Στρατιω­τικά, οικονομικά και πολιτικά θα έλεγε κανείς ότι έκαναν μια "τρύπα" στο νερό.
Μια ομάδα θρησκόληπτων κακομοίρηδων πήγε και έκανε μια προβοκάτσια εναντίον της επίσημης αρχής. Μερικοί άπλυτοι και δυστυχισμένοι "περιθωριακοί" της κοινωνίας έφυγαν από το χωριό τους και πήγαν και "κατέ­λαβαν" τον ναό στην Ιερουσαλήμ. Σε ένα χαλαρό από πλευράς εξουσίας σύστημα πήγαν κάποιοι φανατικοί και έκαναν μια συμβολική κίνηση. Δεν είχαν μαζί τους ούτε καν μια λίστα αιτημάτων. Δεν απαίτησαν ούτε ανεξαρτησία ούτε αυτοδιάθεση. Δεν απαίτησαν καν μια πιο ευνοϊκή φορολογική πολιτική. Πήγαν και με δολοφονικό τρόπο προ­κά­λεσαν ένα πρόβλημα, για να δρομολογήσουν κάποιες εξελίξεις. Τα γνωστά εβραϊκά κολπάκια. Όπως μετά από αιώνες πήγε ο δολοφόνος Σαρόν στην Ιερουσαλήμ και σκότωσε Παλαιστίνιους, προκειμένου να ενεργοποιήσει μια "Ιντιφάντα", η οποία βρισκόταν σε κατάσταση ύφεσης.
Στο συμβατικό επίπεδο αυτοί όχι μόνον ήρωες δεν ήταν, αλλά ήταν καταστροφείς. Σε φυσιολογικές συνθήκες οι ίδιοι οι Εβραίοι της εποχής θα έπρεπε να τους αρπά­ξουν και να τους λιώσουν. Γιατί; Γιατί προκάλεσαν ένα χαλαρό σύστημα και το ανάγκασαν να σκληραίνει τη στάση του. Γιατί έβαλαν σε μπελά έναν ολόκληρο λαό, που εκείνη τη στιγμή είχε βελτιώσει τη ζωή του εξαιτίας των "κατα­κτητών" και δεν την είχε επιβαρύνει. Αυτά δεν αποτε­λούν δικές μας υποκειμενικές διαπιστώσεις. Δικές τους δια­πι­στώ­­σεις ήταν, εφόσον από αυτήν τη βελτίωση είχε δημι­ουργηθεί το πρόβλημά τους.
Ο εβραϊκός λαός στην εποχή των Μακεδόνων είχε μορφωθεί καλύτερα απ' ό,τι μορφωνόταν μέχρι τότε. Είχε οικονομικές δραστηριότητες μέσα σε ένα μεγάλο και οργα­νω­μένο σύστημα, που τους πρόσφερε μεγαλύτερα κέρδη απ' ό,τι μέχρι τότε είχαν. Μέχρι και το νερό είχαν ανακαλύψει εκείνη την εποχή οι Εβραίοι. Πλένονταν και δεν ξεφλούδιζαν τη βρομιά από πάνω τους. Μπορούσαν και θαύμαζαν τα ελληνικά αγάλματα και δεν τα έβλεπαν σαν πορνογραφικό υλικό, όπως οι αυνανιστές πρόγονοί τους.
Τέτοιου είδους "ήρωες" ένας λαός όχι μόνον δεν έχει λόγο να τους θυμάται, αλλά αντίθετα προσπαθεί να τους ξεχάσει. Οι Εβραίοι όμως δεν είναι συμβατικό έθνος και άρα και τα συμφέροντά του δεν είναι τέτοια. Οι Μακκα­βαίοι στην κυριολεξία "έσωσαν" το εβραϊκό έθνος. Το έθνος, που εκείνη τη στιγμή κινδύνευε να χαθεί, γιατί έχανε τη "συνέχειά" του. Τα νεαρά εβραιόπουλα εξελλη­νί­ζονταν και δεν ακολουθούσαν. Ο ελληνισμός ήταν για τον εβραϊσμό πιο επικίνδυνος από την πιο αφιλόξενη έρημο. Τα ελληνικά συγγράμματα ήταν πιο επικίνδυνα από το πιο δηλητηριασμένο νερό της ερήμου.
Οι Μακκαβαίοι με την προβοκάτσια τους έβαλαν το "ψωμί" τους μπροστά στους Μακεδόνες και αυτοί από την άγνοιά τους έβαλαν πάνω σ' αυτό το πολυπόθητο "βού­τυρο". Οι αγράμματοι προκάλεσαν την εχθρότητα των εξουσια­στών απέναντι στους μορφωμένους και εξελληνι­σμένους Εβραίους και τους συσπείρωσαν γύρω από την αγράμματη και θρησκόληπτη ηγεσία τους. Έχυσαν αίμα μακεδονικό, για να προκαλέσουν τα αντίποινα και άρα να προκαλέσουν αιμορραγία στον εβραϊκό κορμό. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Στόχος τους δεν ήταν οι Μακεδόνες. Στόχος τους ήταν οι ανυπάκουοι Εβραίοι, που μέχρι τότε τους ξέφευγαν και μπορούσαν να "μαντρωθούν" μόνον υπό την απειλή των μακεδονικών όπλων.
Όλα αυτά τα εξασφάλισαν με μια απλή προβοκάτσια. Οι νεαροί Εβραίοι ξαφνικά μέσα σε έναν εξελληνισμένο κόσμο έπαψαν να είναι και οι ίδιοι Έλληνες. Έγιναν και πάλι Εβραίοι. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Να πάψουν να συνα­να­στρέφονται ξένους και κυρίως τους Έλληνες. Να πά­ψουν να υιοθετούν τις συνήθειές τους. Να πάψουν να πηγαίνουν στα γυμναστήρια, για να είναι όμοιοι με τους καχεκτικούς πατέρες τους. Να πάψουν να πλένονται, για να είναι όμοιοι με τους βρομύλους πατέρες τους. Να πάψουν να μιλάνε ελληνικά, για να καταλαβαίνουν μόνον τους αγράμματους πατέρες τους. Να πάψουν να μορφώ­νονται, για να μαθαίνουν την "αλήθεια" από τους ιερείς τους. Με λίγα λόγια να επιστρέψουν στον "πάγκο" του πατέρα. Οι Εβραίοι έπρεπε να βλέπουν μόνον τους συγ­γενείς και τους ιερείς τους ως δικούς τους ανθρώπους.
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της προβοκάτσιας. Οι φίλοι και οι γνωστοί έπαψαν να τους εμπιστεύονται. Αυτό ήταν αμοιβαίο, εφόσον και αυτοί έπαψαν να τους εμπιστεύονται. Διχάστηκε ο κόσμος και τα μίση επανήλθαν ξανά στα επί­πεδ­α που ευνοούσαν τους "προστάτες". Με μια προβο­κάτσια έμπλεξαν τον λαό σε έναν ανταρτοπόλεμο της συμφοράς, ο οποίος μπορεί να μην απέδωσε συμβατικούς καρπούς για ένα έθνος, αλλά εξασφάλισε πιστούς στα ιερατεία. Ο ραβίνος και πάλι βρήκε νεκρούς να θάψει σαν μάρτυρες. Ο ραβίνος και πάλι βρήκε κλαμένους να παρη­γο­ρήσει. Ο ραβίνος και πάλι βρήκε διωκόμενους να κρύψει. Ο εβραϊσμός είχε "σωθεί". Από εκεί και πέρα "Business as usual". Ως εχθροί οι Μακεδόνες ήταν μια χαρά. "Καλύτεροι" απ' ό,τι ήταν πριν την προβοκάτσια, γιατί ήταν πλέον εχθρικοί προς τους Εβραίους. Χρήσιμοι για το εβραϊκό έθνος όπως ήταν οι Ρωμαίοι, οι ναζιστές και όλοι οι ρατσιστές αυτού του κόσμου.
Αυτά όλα τα οποία περιγράφουμε μπορεί να φαίνονται παράξενα, αλλά δεν είναι. Ακόμα και στις μέρες μας συμβαίνουν, έστω και σε άλλες κλίμακες πολύ μικρότερες από αυτές των εθνών. Όλες οι ιδιόμορφες κοινωνικές ομάδες, που ασκούν εξουσία στα μέλη τους, με έναν ανάλογο τρόπο λειτουργούν. Απλά δεν φαίνονται. Ένας γύφτος, για παράδειγμα, λειτουργεί με ανάλογο τρόπο. Συνήθως κάνει τα αντίθετα από αυτά για τα οποία κλαίει και παραπονιέται. Κλαίει, για να δείξει σε κάποιους ότι έστω και στοιχειωδώς αγωνίζεται μέσα στην άδικη "κενωνία". Παραπονιέται διαρκώς, για να επωφεληθεί από τον πολιτισμό της υπόλοιπης κοινωνίας, μπας και τσιμπήσει κανένα "ψιλό" και όχι επειδή θέλει ν' αλλάξει. Δεν τον συμφέρει ν' αλλάξει.
Δεν τον συμφέρει να πάει το παιδί του σχολείο, γιατί σ' αυτήν την περίπτωση δεν θα πάει στα φανάρια να ζητιανέψει, για να του φέρει χρήματα να τα πιει στο καφενείο. Δεν τον συμφέρει να μορφωθεί αυτό το παιδί, γιατί δεν θα υπακούει στη "σοφία" του. Δεν τον συμφέρει να είναι καθαρό, γιατί χωρίς τη βρώμα δεν θα στιγμα­τίζεται και ως εκ τούτου δεν θα απομονώνεται μέσα στην κοινωνία. Δεν τον συμφέρει καν να είναι υγιές, γιατί μειώ­νεται η "απόδοσή" του στη ζητιανιά. Δεν τον συμφέρει να εκπολιτιστεί, γιατί αυτό θα καταστρέψει το γένος του. Θα τους βλέπει κι αυτό σαν γύφτους. Απλά πράγματα. Ο κάθε γύφτος κάνει από δέκα παιδιά, για να έχει δέκα διαφο­ρε­τικούς οικονομικούς "πόρους". Κάθε "φανάρι", όπου αυτά ζητιανεύουν, γίνεται ένα "μαγαζί" του. Θα έκανε δέκα παι­διά, αν έπρεπε να δουλέψει ο ίδιος για να τα σπουδάσει;
Τα ακριβώς ανάλογα συμβαίνουν και με τους Εβραί­ους. Ακόμα και τα παράπονά τους για τον αντισιωνισμό είναι εκ του πονηρού. Δεν τους συμφέρει να μην υπάρχει αντισιωνισμός. Βγάζουν κέρδη από τον αντισιωνισμό. Το λειτουργικό αυτής της κοινωνίας το εφεύραν οι "ήρωες" Μακκαβαίοι. Τα απόλυτα και αξεπέραστα "πρότυπα" όλων των γύφτων. Έτσι έσωσαν τον εβραϊσμό και γι' αυτό λατρεύονται σαν ήρωες. Χάρη σ' αυτούς έφτασαν όπως έφτασαν οι Εβραίοι στη σημερινή εποχή. Χάρη σ' αυτούς ζούσαν "όμορφα" σε τρισάθλια γκέτο. Έμεναν για χρόνια άπλυτοι, έστηναν πάγκους, προωθούσαν πόρνες, χαφιέ­διζαν τους λαούς επί αιώνες. Χάρη σ' αυτούς το έθνος αποκτούσε το "στίγμα", που δεν τους επέτρεπε να ενσωμα­τωθούν στις κοινωνίες που τους φιλοξενούσαν. "Άκμαζε" το έθνος επί αιώνες. Όποιος ήθελε χαφιέδες, δολο­φόνους, προβοκάτορες, μπορούσε να τους εξασφα­λίσει. Αρκεί να είχε χρήματα, για να πληρώσει τα "παιδιά" των Μακκαβαίων. Οι λαοί τους μισούσαν, μετατρέποντας τις κοινωνίες τους σε αφιλόξενες "έρημους", που έδιναν λόγο ύπαρξης στους διαδόχους των "οδοιπόρων" Μακ­καβαίων.
Τραγικό και μόνον να το σκεφτεί κάποιος. Μερικοί αγράμματοι παρέσυραν στο λάθος τους μορφωμένους Έλληνες και Εβραίους της εποχής και τους παγίδευσαν θανάσιμα. Αυτό ήταν ένα λάθος, το οποίο το χρεώνονται εξ’ ολοκλήρου οι Μακεδόνες. Αν ήταν πονηροί οι Μακε­δόνες, δεν έπρεπε καν ν' ασχοληθούν μαζί τους. Ούτε καν να τους έβγαζαν από τον ναό. Να τους έστελναν ακόμα και προμήθειες, για να καθίσουν όσο θέλουν εκεί μέσα. Να τους έχουν μαζεμένους σε έναν χώρο. Να τους εξευ­τε­­λίσουν. Απέναντι σε προβοκάτορες μόνον με προβο­κάτσια μπορείς να απαντήσεις.
Αυτή η πονηριά έλειπε από τους Μακεδόνες, γιατί απλούστατα ήταν Έλληνες. Οι Έλληνες δεν είναι πονηροί. Οι Έλληνες εκφράζουν πάντα την ισχύ και αυτό τους καθι­στά αγαθούς. Δεν γνωρίζουν την τέχνη της προβο­κάτσιας. Δεν έχουν μάθει να τρώνε ψωμί με κλάματα σαν θύματα. Όταν είναι ισχυροί, στέκονται στα πόδια τους και γελάνε. Όταν είναι αδύναμοι, γονατίζουν και δεν σταμα­τούν να κλαίνε μέχρι να σηκωθούν. Δεν έχουν μάθει να προο­δεύουν, παριστάνοντας τους κακομοίρηδες. Δεν έχουν μάθει να αισθάνονται ισχυροί στα γόνατα. Αυτό το οποίο κάνουν μονίμως οι Εβραίοι. Εκεί την "πάτησαν" οι Μακε­δόνες.
Είδαν τους Μακκαβαίους όρθιους και νόμισαν ότι έχουν μπροστά τους έναν εχθρό, που πρέπει να του επιτεθούν. Δεν κατάλαβαν ότι αυτοί "σηκώθηκαν" όρθιοι, απλά για να ρίξουν και τους υπόλοιπους ομοεθνείς τους στα "γόνατα". Δεν κατάλαβαν ότι οι "παράλυτοι" σηκώθηκαν στιγμιαία, ποντάροντας στο ότι οι εξουσιαστές —αντι­δρώ­ντας ενστικτωδώς— θα τους ξαναρίξουν κάτω. Οι Μακεδό­νες επιτέθηκαν στους έρποντες Μακκαβαίους και στην ουσία έκαναν ζημιά στους μόνους Εβραίους οι οποίοι λόγω του εξελληνισμού τους κατόρθωσαν να σταθούν στα πόδια τους. Αυτό ήταν λάθος.
Γι' αυτόν τον λόγο μιλάμε για έλλειψη πονηριάς από την πλευρά των Μακεδόνων. Αντέδρασαν με λάθος τρόπο απέναντι σε εξειδικευμένους προβοκάτορες. Δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Μετά την προβοκάτσια των Μακκαβαίων έπρεπε να βάλουν πάγκους έξω από τον ναό και να κόβουν εισιτήρια για όποιον θέλει να δει "ζωντανά" τα "απώτατα" όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Να οργανώνουν "χάπενινγκ" με καλλίγραμμες κοπέλες. Ήταν θέμα χρόνου να τους τελειώσουν. Από πανούκλα θα πέθαιναν οι βρομιάρηδες. Με αυνανισμό θα γέμιζαν τις ώρες τους.
Γι' αυτόν τον λόγο μιλάμε για αντισυμβατικότητα. Αν οι Εβραίοι ήταν συμβατικό έθνος, οι μεγαλύτεροι ήρωές του θα ήταν οι Εβραίοι που ίδρυσαν το Ισραήλ το 1948. Πρώτος ο Μωυσής, που τους παρέδωσε εκείνο το μέρος ως "Γη της Επαγγελίας" και δεύτεροι αυτοί που χιλιάδες χρόνια μετά το ανέκτησαν για λογαριασμό του έθνους. Ενδιάμεσα δεν μπορούν να υπάρχουν ήρωες σε εθνικό επίπεδο. Ήρωες, που να τρέχουν κλαίγοντας με τους πάγκους τους στους ώμους για να σωθούν, δεν υπάρχουν. Ήρωες, κρυβόμενοι σε λαγούμια και υπονόμους, δεν υπάρχουν. Άρα για τους Εβραίους η εθνική τους "επιτυχία" ήταν διαφορετική από αυτήν που αντιλαμβάνονται ως τέτοια τα υπόλοιπα έθνη. Γι' αυτούς επιτυχία είναι να επιβιώνουν και να προοδεύουν με τους πάγκους. Επιτυχία τους είναι να τρώνε "παντεσπάνι", έστω και στα γόνατα.
Ακόμα και η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ δεν αποτελεί ξεχωριστή εθνική επιτυχία γι' αυτούς. Δεν την γιορτάζουν ως τέτοια. Είναι ένα ακόμα εθνικό "πρότζεκτ", που ενισχύει τα συμφέροντα του εβραϊσμού παγκοσμίως. Για κάποιους Εβραίους το κράτος του Ισραήλ δεν σημαίνει τίποτε σημαντικό και γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει στο εορτολόγιό τους με την ανάλογη έκταση. Για όλους όμως τους Εβραίους ανεξαιρέτως οι Μακκαβαίοι είναι οι εθνικοί ήρωες. Στο κράτος του Ισραήλ "διαπρέπουν" οι κάθε λογής Μακάμπι. Το έθνος προοδεύει όπως αποφάσισαν εκείνοι οι Μακκαβαίοι και απλά το Ισραήλ είναι μέρος αυτής της προόδου και όχι το θεμέλιό της, όπως θα ήταν για ένα συμβατικό έθνος.
Βλέποντας λοιπόν ο αναγνώστης όλα αυτά, καταλα­βαίνει τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Εθνικός εχθρός των Εβραίων είναι αυτός τον οποίον όρισαν οι εθνικοί του ήρωες ως τέτοιον. Εχθρός τους είναι η Μακε­δονία και ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει. Εχθρός τους είναι ο ελληνισμός, που απειλεί μόνιμα το εβραϊκό έθνος και καθιστά τον αγώνα των Μακκαβαίων παντοτινά επίκαι­ρο. Όταν γνωρίζεις ποιος είναι ο εχθρός τους, μπορείς να καταλάβεις και ποιοι είναι οι "σωστοί" Εβραίοι με βάση τα πρότυπά τους. Με βάση τα πρότυπα που για οκτώ ημέρες κάθε χρόνο θα τους υπενθυμίζονται. Με βάση τα μνημόσυνα των "σωστών" Εβραίων, που για οκτώ ημέρες θα υπενθυμίζονται στους υπολοίπους.
"Σωστός" Εβραίος είναι ο Ιωσήφ "Τίτο", που έβαλε τα "θεμέλια", για να κάνει ζημιά στη Μακεδονία. "Σωστός" Εβραίος είναι ο Μπεναρόγια, που δημιούργησε το μετέ­πειτα ΚΚΕ ως μοχλό πρόκλησης έντασης στη Μακεδονία. "Σωστός" Εβραίος είναι ο Κίσινγκερ, που έκανε ζημιά στον ελληνισμό με την Κύπρο. "Σωστός" Εβραίος είναι ο Νίμιτς, που παριστάνει τον διαπραγματευτή, για να εξασφαλίσει τα εβραϊκά συμφέροντα εις βάρος των εχθρών του. "Σωστός" Εβραίος είναι ο Σόρος, που χρηματοδοτεί τον κάθε πιθανό ή απίθανο παράγοντα, που μπορεί να κάνει κακό στη Μακεδονία. "Σωστός" Εβραίος είναι ο Γιωργάκης, που, ως υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας, αναγνώρισε "ίχνη" μακεδονικού έθνους στη σημερινή Ελλάδα. Όλοι αυτοί είναι "σωστοί" όχι μόνον γιατί πρόσφεραν κέρδη στο έθνος τους, αλλά γιατί δεν ξέχασαν να κάνουν ζημιά και στους εχθρούς του. Όλοι αυτοί "τιμούνται" στη Χανουκά, γιατί είναι γνήσιοι "Μακκαβαίοι".
πηγη
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ


Είμαστε άραγε ελεύθεροι; Μήπως θα πρέπει να ξανακερδίσουμε την ελευθερία μας; Μήπως θα έπρεπε να αναλογιστούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί; Κάποιοι συμπολίτες μας έκαναν μηνύσεις και καταγγελίες προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές που υπέγραψαν το μνημόνιο. Κάποιοι βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τη νέα τάξη πραγμάτων και των σκοπιμοτήτων της, διαμαρτυρόμενοι για τους βουλευτές που καταχράστηκαν την εξουσία που τους έδωσε ο λαός και άφησαν ή συγκάλυψαν εγκλήματα και παραγράφηκαν. Δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζονται όλοι ότι αυτές οι ενέργειες των κυβερνόντων είναι παράνομες και οι εισαγγελείς να μην κάνουν τίποτα, ή οι πολίτες που κάνουν μηνύσεις να είναι ελάχιστοι! Καιρός λοιπόν να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, να συνυπογράψουμε τις μηνύσεις και τις καταγγελίες των συμπολιτών μας. Να κάνουμε νέες μηνύσεις και καταγγελίες για όλα τα αδικήματα που με δόλο αποσιώπησαν. Να συμπαρασταθούμε σε όποιον αγωνίζεται για το δίκαιο και το αγαθό, στα δικαστήρια και στους δρόμους. Να οργανώσουμε νέες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις και να βροντοφωνάξουμε ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ πρέπει να κινηθούμε όλοι μαζί ως ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΡΘΩΠΟΙ. Πέρα από θρησκευτικές, ιδεολογικές και κομματικές πεποιθήσεις. Πέρα από φυλετικές και εθνικές διακρίσεις, από τη μορφωτική και οικονομική κατάσταση του κάθε ανθρώπου.
Στα χρόνια τα οποία ζούμε, καλούμαστε να πάρουμε θέση στη μεγαλύτερη (παγκόσμια) δικτατορική και απάνθρωπη αντιμετώπιση των νοημόνων όντων, στη μεγαλύτερη σκλαβιά που έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα. Είναι ηλίου φαεινότερο το πώς φτάσαμε ως εδώ. Από νοήμονα όντα μας θέλουν και εν μέρει μας έκαναν ανόητους, προσκολλημένους σε ανούσια υλικά "αγαθά", λατρεύοντας το σαρκίο μας μόνο και τίποτα άλλο, επιζητώντας την ευημερία και την καλοπέραση μας ως την πεμπτουσία της ύπαρξης μας. Το νόημα της ζωής μας; Φάε, πιες και καλοπέρασε, αύριο πεθαίνεις, μη σε νοιάζει τίποτα άλλο! Η μάστιγα που αφανίζει το ανθρώπινο γένος: η χλιαρότητα, η ημιμάθεια και εν τέλει η απάθεια. Έχουμε τη λανθασμένη εντύπωση ότι κάποιος άλλος φταίει για τη δεινή θέση στην οποία βρισκόμαστε, ότι η ζωή μας είναι ένα θέατρο που απλά παίζουμε το ρόλο που μας έγραψε κάποιος άλλος. Ε, λοιπόν, τέρμα, ως εδώ και μη παρέκει! Εμείς είμαστε οι ηθικοί αυτουργοί της παρακμής την οποία βιώνουμε, της παγκόσμιας κρίσης, της πολιτικής και πνευματικής σήψης, της οικονομικής ανθρωποφαγίας, των πολέμων, των καταστροφών, της πείνας , των ασθενειών, ΕΜΕΙΣ! Εμείς, οδηγούμενοι από την απληστία μας, την αδιαφορία μας, τη φανατική εμμονή στα πάθη μας. Εμείς είμαστε οι ανθρωποκτόνοι που διαστρέφουν τα ΠΑΝΤΑ προς τέρψη, ηδονή, χρήμα και δόξα. Τέρμα ως εδώ. Ας κάνουμε την αυτοκριτική μας, να διορθωθούμε πρώτα εμείς με όποιο κόστος, να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας ,τα ιδανικά μας, τις ηθικές και πνευματικές αξίες μας και να ξαναγυρίσουμε στις παραδόσεις μας. Στον τρόπο ζωής που ως γένος μεγαλουργήσαμε, διδάσκοντας τη φιλοσοφία, την ιατρική, τις φυσικές επιστήμες και τον πολιτισμό. Μεταλαμπαδεύοντας τη δημοκρατία, την ελευθερία, την φιλανθρωπία, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, τη θεολογία και κάθε αρετή που απορρέει από την Ορθόδοξη πίστη μας, με αποτέλεσμα να γίνουμε φως του κόσμου.
Δε θα πρέπει να διαχωριζόμαστε σε αυτόν τον κοινό αγώνα που έχουμε να δώσουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις πιο σκοτεινές δυνάμεις που έχουν περάσει ποτέ από την οικουμένη. Τους πιο αδίστακτους δικτάτορες ,τους πιο μισάνθρωπους τυράννους, το μεγαλύτερο διωγμό της Ευσέβειας, της Αλήθειας, της Ζωής. Τα σύγχρονα αυτά θηρία δε θα σταματήσουν μέχρι να εξαθλιώσουν και να υποδουλώσουν πλήρως το ανθρώπινο γένος.
Αν νομίζει κανείς ότι θα μπορεί να αγωνιστεί για τα παραπάνω ιδανικά χωρίς πρωτίστως να τα κατέχει, ή έστω να κοπιάζει για να τα αποκτήσει, τότε πλανάται πλάνην οικτράν. Με αυτογνωσία και σύνεση, ας πάρουμε την πιο γενναία απόφαση της ζωής μας, να αγωνιστούμε για τα ιδανικά του γένους μας, τα ιδανικά για τα οποία θυσίασαν τη ζωή τους οι πατέρες μας, τις αξίες που φώτισαν όλη την οικουμένη. Ας μη δειλιάσουμε, ας μην ολιγοπιστήσουμε! Το χρωστάμε στους προγόνους μας τους Αγίους, στα παιδιά μας και αν μη τι άλλο το χρωστάμε στον εαυτό μας. Έτσι θα πρέπει να ξεκινήσει ο αγώνας του σύγχρονου ανθρώπου, με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει να αφυπνίζεται μέρα με τη μέρα. Καλύτερα να πέσουμε μαχόμενοι, παρά να συμπράξουμε στη μεγαλύτερη προδοσία κατά της ανθρωπότητας.
Μήπως επιτέλους ήρθε η ώρα να αποτινάξουμε τα δεσμά και να ελευθερωθούμε; Όχι μόνο ήρθε η κατάλληλη στιγμή, αλλά μας προσπερνά, κοιτάζοντάς μας να καθόμαστε στον καναπέ των παθών και της ραθυμίας. Επομένως, «στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις», ας μην κωλυσιεργήσουμε άλλο˙ στώμεν καλώς˙στώμεν μετά φόβου.

Πρεσβύτερος Δημήτριος

Με αυτές τις σκέψεις σας παραθέτω τις μηνυτήριες αναφορές τις οποίες γνωρίζω και σας προσκαλώ να πράξουμε κατά συνείδηση.http://salpisma.blogspot.com/2011/03/bl ... _3197.html
http://salpisma.blogspot.com/2011/03/bl ... _5262.html
http://salpisma.blogspot.com/2010/12/o.html
http://salpisma.blogspot.com/2011/03/blog-post_30.html

Ο δημόσιος διάλογος πρέπει να γίνει άμεσα και σε οποιοδήποτε χώρο/foroum . Η συνεννόηση ας γίνει μέσω των bloggers

_________________
www.salpisma.blogspot.com

Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Ομάδα του Everything is OK - ΛονδίνοΠροσοχή!Για τους υπότιτλους,αν δεν σας τους εμφανίζει από προεπιλογή φέρτε τον κέρσορα πάνω από το τριγωνάκι κάτω δεξιά (δίπλα στον ήχο) και επιλέξτε μέσα στην επιλογή CC, Greek.

Η ομάδα του Everything is OK σε ένα κολάζ από διάφορες περιπέτειες τους προσπαθώντας να ξυπνήσουν τον κόσμο.. Απλά καταπληκτικοί...Wake Up People!

Μια βόλτα στο κανάλι τους εδώ.

και στο κανάλι του παιδιού που έκανε το κολάζ.
Δείτε τώρα το βίντεο...


πηγη
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ “ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ”


ΟΠΛΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 8 ΤΟΜΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ (ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ)


Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Πρωτοφανή γεγονότα που θάβουν τα ΜΜΕ.


Απίστευτες καταγγελίες απο τους κατοίκους της κερατέας για τρομοκρατία

Χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονται στα μπλόκα της κερατέας αντιδρώντας στη χούντα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Εκτεταμένη χρήση χημικών και αποκλεισμός των κατοίκων απο ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις .
Πρωτοφανή γεγονότα που θάβουν τα ΜΜΕ.
Απίστευτες καταγγελίες απο τους κατοίκους για τρομοκρατία,χημικα και ξύλο κατά πάντων, δηλαδή ακόμα και κατά γυναικών,ηλικιωμένων και....
παιδιών !!Στην πόλη της Κερατέας ακούστηκαν λίγο μετά τις 15:00 ήχοι συναγερμού αλλά χτύπησε και η καμπάνα της εκκλησίας, ενώ από τα μεγάφωνα οι κάτοικοι καλούνταν να μεταβούν αμέσως στο μπλόκο επί της Λ. Λαυρίου
“Πάση θυσία” δηλαδή ,αποφασίζουμε και διατάζουμε, δήλωσε ο Υπουργός προστασίας του εργολάβου “κος” Ραγκούσης θα γίνει το “εργο”
«Ο τύπος στην πλειοψηφία του στηρίζει τα μεγάλα συμφέροντα. Τα κανάλια δεν μας δίνουν σημασία. Το περασμένο Σάββατο ήρθαν μηχανήματα του εργολάβου χωρίς πινακίδες και τα συνόδευε ταξίαρχος και 600 άτομα ΜΑΤ. Ακόμη και πόλεμο με τους Τούρκους να είχαμε δεν θα έφερναν τέτοια δύναμη» δήλωσε ο πρώην δήμαρχος Κερατέας Κ. Αντωνίου.

Αν και οι κάτοικοι δικαιώθηκαν για δεύτερη φορά από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου, που αποφάσισε πως διατηρεί την προσωρινή διαταγή παύσης εργασιών που εξέδωσε και δεν επιτρέπει καμία εκτέλεση εργασιών μέχρι την ανακοίνωση των τελικών αποφάσεων, τα αρμόδια υπουργεία για χατήρι των εργολάβων δείχνουν ν’ αδιαφορούν. Γύρω από τις φωτιές που ανάβουν μέρα-νύχτα στα οδοφράγματα, οι κάτοικοι καταστρώνουν τις επόμενες κινήσεις τους, οργανώνονται και καλούν τους υπουργούς Ραγκούση, Γερουλάνο, Μπιρμπίλη και Παπουτσή να σεβαστούν τους νόμους του ελληνικού κράτους.
Νύχτα πήγαν να κάνουν την δουλειά οι “κύριοι”
Ας γίνουν αυτά τα γεγονότα παράδειγμα για όλους μας για το πως θα πρέπει να παλέψουμε και να αγωνιστούμε ακόμα και για τα αυτονόητα!!!!
Ας σταθούμε όλοι αλληλέγγυοι δίπλα στα αδέρφια μας μακρυα απο κάθε κομματικοποίηση και παράταξη κάθε είδους,ας σταθούμε δίπλα τους ως άνθρωπος προς άνθρωπο.Καιρός να ξαναβρούμε την χαμένη ανθρωπιά μας!!
http://katohika.blogspot.com/2011/03/blog-post_7428.html
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Είναι πουλί? Είναι αεροπλάνο?Είναι το Άγιο πνεύμα? Οχι ρεεεε είναι τα μάτια του μεγάλου αδελφού!!!


Είναι πουλί? Είναι αεροπλάνο?Είναι το Άγιο πνεύμα? Οχι ρεεεε είναι τα μάτια του μεγάλου αδελφού!!!
http://katohika.blogspot.com/
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Καστερόριζο: Οι Τούρκοι μας πρόλαβαν παντού. Ξεπουλάμε σαν κράτος....


Παρά τις αρχικές περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις τους, οι Ιταλοί ζήτησαν τελικά άδεια και από την Αγκυρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν έρευνες από ιταλικό σκάφος την περασμένη εβδομάδα νοτίως του Καστελορίζου και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Αθήνα να ανακαλέσει την άδεια διεξαγωγής ερευνών που είχε παράσχει, αν και το σκάφος είχε ήδη ολοκληρώσει τις έρευνές του στην περιοχή.

Ως γνωστόν, την περασμένη εβδομάδα, το ιταλικό ερευνητικό σκάφος «Explora» είχε ζητήσει άδεια για να συνεχίσει τις έρευνές του για την πόντιση καλωδίων οπτικών ινών, για λογαριασμό ισραηλινής εταιρείας, οι οποίες είχαν διακοπεί στις 12 Μαρτίου λόγω παρέμβασης της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, η Αγκυρα είχε στείλει κορβέτα του Πολεμικού της Ναυτικού να παρενοχλήσει το ιταλικό σκάφος, ενώ αυτό έπλεε σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας νοτίως του Καστελορίζου. Μάλιστα, οι Τούρκοι είχαν δώσει στον πλοίαρχο του σκάφους δικές τους συντεταγμένες με τις οποίες όριζαν τη συγκεκριμένη περιοχή ως τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Οταν το «Explora» αποφάσισε να επαναλάβει τις έρευνες ζήτησε άδεια από την Αθήνα την οποία και έλαβε. Ωστόσο, η Τουρκία είχε ήδη σπεύσει να εκδόσει ναυτική αγγελία (NAVTEX) για την αποστολή του ιταλικού πλοίου όταν, φαινομενικά, δεν είχε κανένα λόγο για κάτι τέτοιο.
Τελικά όμως φαίνεται ότι είχε διότι όπως πληροφορήθηκε τη Δευτέρα 28 Μαρτίου η ελληνική πλευρά, η πλοιοκτήτρια εταιρεία είχε ζητήσει την έκδοση άδειας και από τους Τούρκους παρά τα περί αντιθέτου λεγόμενά της. Το θέμα επεσήμανε σε πολύ αυστηρό τόνο ο Γενικός Διευθυντής Πολιτικός Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών στον ιταλό πρέσβη στην Αθήνα και η άδεια ανακλήθηκε όταν όμως πλέον το ιταλικό σκάφος εκινείτο στα ανοιχτά της Πελοποννήσου.
πηγη
Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης

Γιατί όχι στην Εκάλη ή στο Λαγονήσι ο ΧΥΤΑ;


Στην φτωχή και υποβαθμισμένη περιοχή της Κερατέας Αττικής, πρόκειται να εγκατασταθεί ένας από τους μεγαλύτερους σκουπιδότοπους (ΧΥΤΑ) στην Ελλάδα.

Η ίδια η ιδέα του “υγιεινού” ΧΥΤΑ, είναι επιστημονικά αμφίβολη, όχι όμως και η διαπλοκή γύρω από αυτήν.

Οι κάτοικοι, δίνουν δίκαιο αγώνα, εδώ και χρόνια νομικά και εδώ και μήνες σε διαρκείς διαδηλώσεις, συγκρούσεις και οδοφράγματα, τα οποία στηρίζει σύσσωμη η τοπική κοινωνία.

Το βιντεάκι και το blog παρουσιάζουν λίγη μόνο από την πρωτοφανή βία η οποία εξαπολύθηκε σήμερα από την αστυνομία στην Κερατέα, για να ανοίξει το μπλόκο στην εθνική οδό, το οποίο έστησαν οι απεγνωσμένοι αλλά και αποφασισμένοι πολίτες.
Την αστυνομία στηρίζει σύσσωμη η κυβέρνηση, η οποία δια των υπουργών της έχουν μιλήσει με χυδαιότητα για τους κινητοποιούμενους κατοίκους.

Αναμένονται πάρα πολύ σκληρά επεισόδια απόψε το βράδυ.

Ίσως, είναι η πιο δύσκολη ως τώρα νύχτα του “πολέμου”.

Στην Κερατέα δεν διακυβεύεται ένας ΧΥΤΑ.

Οι πολίτες της Κερατέας, είναι παράδειγμα αξιοπρέπειας για ολόκληρη την κοινωνία μας, που έσκυψε πολλές φορές.

Είναι επίσης παράδειγμα αξιοπρέπειας απέναντι στη “νομότυπη” τακτική, να επιλέγονται μόνο φτωχές περιοχές για τους ΧΥΤΑ, μόνο φτωχές ομάδες για περικοπές, μόνο φτωχοί πολίτες για δυσανάλογους φόρους.

Μια κυρία, το λέει καθαρά στο βίντεάκι: ”Από εδώ, να πάει παντού”.Στο 06:27 η δημοσιογράφος το λέει καθαρά: ‘Πρωτοφανής η αστυνομική βία”.

Επίσης:
http://attikanea.blogspot.com/
Υπάρχει ένα συμβολικό ερώτημα: Γιατί όχι στην Εκάλη ή στο Λαγονήσι ο ΧΥΤΑ;

Δεν είναι ρητορικό.

Πιθανότατα, η ίδια η ιδέα του ΧΥΤΑ, είναι αντιεπιστημονική και παρωχημένη.

Οι λαμογιές όμως και το σύστημα των ΧΥΤΑ (εταιρείες μεγαλοκαρχαριών, εκμετάλλευση κλπ) τρέφει τα “κατάλληλα πολιτικά πρόσωπα”.

Επίσης, όπως παντού αλλού στη χώρα, υπάρχουν οι “αξιόλογοι” πολίτες πρώτης ταχύτητας που “πρέπει” να ζουν καλά, και οι “υπάνθρωποι”, “χωριάτες”, οι παρίες που είναι “αναλώσιμοι”.

Γιατί άλλωστε, όλες οι υποδομές στην Εκάλη ή στο Ψυχικό είναι άλλες από αυτές στο Πέραμα…: τα σχολεία (αν και δεν ενδιαφέρονται για τα δημόσια…), τα πάρκα, τα πάντα.

Και εάν κανείς αντιτάξει πως οι ΧΥΤΑ πρέπει να γίνονται εκτός Αθηνών, γιατί δεν τον κάνουν σε καμμία ακατοίκητη περιοχή με “φιλέτα” αλλά σε κατοικημένη ζώνη;

Είναι ψέμμα πως οι “κατώτερες” τάξεις, θεωρούνται “από τη φύση τους δυνατές και μαθημένες να ζουν ανάλογα”.

“Θα αντέξουν (δηλ. θα υπομείνουν) όπως πάντα”)

(Οπότε, δεν πειράζει ένας ΧΥΤΑ με σκουπίδια για εκατοντάδες χιλιάδες δίπλα στο σπίτι τους).

Ξέρουμε άλλωστε με πόση αξιοπιστία τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας στην Ελλάδα, από τους ίδιους μεγαλεργολάβους που θα χτίσουν τον ΧΥΤΑ.

Μήπως δεν είναι απλά διότι δεν συμφέρει ο ΧΥΤΑ να γίνει αλλού,σε ακατοίκητη ζώνη, ούτε διότι “δεν υπάρχουν” οι κάτοικοι για το σύστημα εξουσίας -πλούτου;

Μήπως, στο βάθος, υπάρχει η ανάγκη επιβεβαίωσης της δύναμης του συστήματος, πάνω στους αδύναμους;

Ένα διεφθαρμένο σύστημα, έχει ανάγκη από διαρκή επιβεβαίωση και υποταγή των πολιτών του.

Υπάρχουν τόσες μελέτες και ιστορικές αποδείξεις για αυτό, που δεν χρειάζεται καν να τις παραθέσω.

Είναι όμως ανάγκη, η Κερατέα να γίνει οδηγός της ανυπακοής στην αδικία ή στη “νομότυπη” διάκριση.

Για αυτό, είμαστε όλοι πολίτες της Κερατέας.

Γιώργος Θωμαϊδης
πηγηΔείτε το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης